Feti Yıldız ve MHP'li Heyet, Yeni Yargı Paketini İnceledi

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, yargı paketi taslağının genel olarak usul hukukumuza kolaylıklar getireceğini, çabuk sonlandırmasını sağlayacağını ve adaletin zamanında tecelli etmesi açısından önemli düzenlemeler içerdiğini belirtti.

MHP 01.10.2019, 14:56
Feti Yıldız ve MHP'li Heyet, Yeni Yargı Paketini İnceledi

1. Yrgı  Paketin, toplumun beklediği ceza indirimi ile ilgili düzenlemeleri kapsamadığını belirten ve TÜRKGÜN’e özel açıklama yapan MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, yargı paketinde toplam 15 kanunda değişiklik görüldüğünü, belirterek sırayla şu şekilde açıkladı:

Pasaport Kanunu

Avukatlık Kanunu

Noterlik Kanunu

Yükseköğretim Kanunu

Bölge İdare Mahkemeleri

İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun

İdari Yargılama Usulü Kanunu

Hakimler ve Savcılar Kanunu

Terörle Mücadele Kanunu

Aile Mahkemelerinin Kuruluş

Görev ve Yargılama Usullerine Dair Kanun

Türk Ceza Kanunu, Ceza Muhakemesi Kanunu

Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun

Çocuk Koruma Kanun

Denetimli Serbestlik Hizmetleri Kanun

İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun

TUTUKLULUK SÜRESİ EN ÇOK 6 AY

MHP, AK Parti’den gelen 1’inci yargı paketini inceleyen Heyet şöyle:

Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız,

Grup Başkan Vekilleri Erkan Akçay,

Muhammet Levent Bülbül

Ve Diğer uzman hukukçu ve akademisyenler

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, yargı paketi taslağının genel olarak usul hukukumuza kolaylıklar getiren, seri ve basit yargılama usulüyle yargılamaların çabuk sonlandırmasını sağlayacağını ve adaletin zamanında tecelli etmesi açısından önemli düzenlemeler içerdiğini söyledi.

Feti Yıldız'ın açıklamaları şu  şekilde devam ediyor:

TUTUKLULUK SÜRESİ EN ÇOK 6 AY

Terörle Mücadele Kanunu’nun propaganda başlıklı 7. Maddesine, “Haber verme sınırlarını aşmayan veya eleştiri amacıyla yapılan düşünce açıklamaları suç oluşturmaz.” hükmü ekleniyor.

Ön ödemeli suçlarda, cezanın üç taksitte ödenmesi imkânı getiriliyor.

5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 102. Maddesindeki Tutukluluk sürelerine ilişkin düzenleme yapılıyor. Buna göre soruşturma aşamasında, ağır ceza mahkemesi alanına girmeyen suçlarda tutukluluk süresi 6 ayı geçemeyecek. Ağır ceza mahkemesi alanına giren suçlarda ise bu süre en fazla 1 yıl olacak.

Devlete karşı işlenen suçlarla, TMK kapsamındaki suçlarda ise tutukluluk süresi en fazla 1,5 yıl olacak ve 6 aylığına bir kez uzatılabilecek.

15 yaşından küçüklerin işlediği suçlarda bu süreler yarı oranında, 18 yaşından küçüklerin işlediği suçlarda ise dörtte üç oranında uygulanacak.

Cumhuriyet savcısı veya hâkim tarafından ifade ve beyanının özel ortamda alınması gerektiği ya da şüpheli veya sanık ile yüz yüze gelmesinde sakınca bulunduğu değerlendirilen çocuk veya mağdurların ifade ve beyanları özel ortamda, uzmanlar aracılığıyla alınacak.

Kanun teklifinizin gerekçesi nedir? Kanun teklifini sunma gereksinimi nasıl ortaya çıktı?

Son yıllarda meydana gelen sosyo ekonomik değişiklikler, ekonomik yapının yozlaşması, gelir adaletsizliğinin yol açtığı yoksulluk ve ahlaki değerlerde aşınmanın yanı sıra, sağlıksız kentleşme, işsizlik, ücret, enflasyon, kişi başına düşen gelir gibi makroekonomik değişkenler, yazılı, görsel yayınlar ile sosyal paylaşım sitelerindeki şiddet öğeleri, suç ve suçlu sayılarının artmasına neden olmuş ve tutuklu-hükümlü sayısı cezaevi kapasitelerinin üstüne çıkmıştır.

Cezaevlerindeki fiziki koşullar oldukça yetersiz

Cezaevleri, teorik olarak toplumun genel güvenliğini sağlamak için vardır. Bununla birlikte cezaevleri, hükümlü ve tutukluların ıslah ve rehabilite süreçlerinin tamamlanarak topluma yeniden kazandırılmasını sağlayan kurumlardır. Günümüzde cezaevlerindeki fiziki koşullar oldukça yetersiz olup suçluyu ıslah ve rehabilite ederek topluma yeniden kazandırma işlevini hızla kaybettiği görülmektedir. Cezaevi koğuşlarının kapasitesinin üç dört katı kişiyi barındırması, kurum bünyesinde güven zafiyeti oluşturmaktadır. Kanun teklifimizin yasalaşması halinde cezaevlerindeki 170 bin tutuklu ve hükümlünün hukuki durumu ve infazı doğrudan etkilenecektir.

Şartlı ceza indirimi öngören kanun teklifiniz kamuoyunda “af” olarak lanse ediliyor. Kanun teklifinizin hukuki niteliğinden bahseder misiniz? Düzenlemenin aftan farkı nedir?

Genel Kurulunda basit çoğunluk yeterlidir.

Yapılan kanun teklifi, ne genel aftır ne de özel aftır. Kanun teklifimiz, şartlı tahliye, (kanundaki adlandırmasıyla koşullu salıverme) müessesesinin yeni ve özel bir halidir. Af ile şartlı ceza indirimi öngören kanun teklifimizin en önemli farkı şudur: Af uygulamasında, kamu davası düşer, hükmolunan cezalar bütün neticeleri ile birlikte ortadan kalkar. Affedilen ya da indirilen ceza, yeni bir suç işlenmesi halinde geri gelmez. Kanun teklifimizde ise, hükümlü salıverildikten sonra hapis cezasını gerektiren kasıtlı bir suç işlediğinde beş yıllık indirim geri alınarak eski ceza ile yeni cezanın infazına başlanır. Bu bakımdan teklifimizin kanunlaşması için Anayasa’nın 87. maddesindeki nitelikli çoğunluk şartına gerek duyulmayacaktır. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda basit çoğunluk yeterlidir.

Cezalarda Daha Çok İndirim Sağlanacak

2016 yılının ağustos ayında 671 sayılı Kanun Hükmünde Kararname Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmişti. KHK’nın 32. Maddesi ile 01.07.2016 tarihine kadar işlenen suçlar bakımından 5275 sayılı İnfaz Yasası’nda düzenleme yapılmıştı. 671 sayılı KHK ile süreli hapis cezalarında üçte iki olan infaz süresi ½ olarak değiştirilmiştir. İnfaz süresindeki bu değişikliğin yanı sıra denetimli serbestlik süresi 2 yıl olarak uygulamaya konulmuştur. Hazırlamış olduğumuz şartlı ceza indirimi kanun teklifinin de bu değişiklikten teorik olarak bir farkı yoktur. Ancak bizim sunmuş olduğumuz kanun teklifi, 671 sayılı KHK düzenlemesinden içerik olarak daha kapsamlı ve cezalarda daha çok indirim sağlamaktadır. Bizim düzenlememiz ile az önce de ifade ettiğim gibi 170 bin kişinin hukuki durumu doğrudan etkilenecek ve tahliyeler infaz durumlarına göre peyderpey gerçekleşecektir.

Yorumlar (0)
banner442