Alexa


İsmet Büyükataman; Türklüğün Bekası İçin Evet Diyoruz

MHP Genel Sekreteri İsmet BÜYÜKATAMAN, referaldum sürecine ilişkin yazılı basın açıklaması yaparak, "Söz ve karar egemenliğin yegâne sahibi olan büyük Türk milletinindir" dedi.

MHP 28.01.2017, 14:13 28.01.2017, 15:01
İsmet Büyükataman; Türklüğün Bekası İçin Evet Diyoruz

 BÜYÜKATAMAN’ın “Türkiye Cumhuriyeti Anayasası Değişikliği Referandum Sürecine” ilişkin yazılı basın açıklamasında bulundu.

TBMM’de kabul edilen anayasa değişikliği ile ilgili kanunun cumhurbaşkanının onayından sonra referandum yoluyla milletin önüne geleceği açık ve net olduğunu belirten Büyükataman, Her zaman olduğu gibi, bundan sonrası için de söz ve karar egemenliğin yegâne sahibi olan büyük Türk Milletine ait olduğunu söyledi.

Büyükataman, 2010 Anayasa Referandumu ve cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesiyle oluşan fiilî durumun yarattığı yönetim anlayışının 15 Temmuz sonrasında Türkiye’nin çözmesi gereken bir problem olarak çıktığını, Söz konusu olan bu gerçekten hareket eden Bahçali'nin anayasa ve yasa ihlalleriyle kangren hâline gelen yönetim sorunlarının ortadan kaldırılması amacıyla hükümete halkın hakemliğine dayanan bir çıkış yolu sunduğunu belirtti.

MEŞRUTİYET KARMAŞASI

İktidar partisi ile MHP arasında varılan mutabakat sonucunda Türkiye’de hükümet modelini yeni bir zemine oturtan Anayasa Değişikliği Paketinin hazırlandığını belirterek açıklamasını şöyle sürdürdü: "Anayasa tartışmaları ülkemizde yeni değildir. Son 200 yıldır ülkemiz anayasa tartışmalarına şahit olmaktadır. Ancak son yaşadığımız ve muhtemel bir devlet krizine dönüşebilecek süreci kamuoyunda bilinen adıyla 367 krizi başta olmak üzere, 2007 referandumu ve 2010 referandumunun neticeleriyle beraber değerlendirmek gerekmektedir. Tartışmaların doruk noktasına çıktığı 2007 yılında yaşananlar toplumsal hafızada tazeliğini korumaktadır. Bilindiği gibi 2007 yılındaki Cumhurbaşkanlığı Seçimi’nde yaşanan ve kamuoyunda “367 krizi” olarak bilinen hukuk garabeti, CHP’nin müracaatı üzerine Anayasa Mahkemesi’nin vermiş olduğu kararla tescillenmiş ve bunun üzerine gerçekleştirilen Anayasa Referandumu ile cumhurbaşkanının halk tarafından doğrudan seçilmesi kabul edilmiştir. Böylece geniş yetkilerine rağmen neredeyse hiç sorumluluğu bulunmayan cumhurbaşkanlığı kurumu, “meşruiyet” açısından da orantısız olarak güçlenmiştir. Nitekim bu meşruiyet karmaşası, 2014 yılında doğrudan halk tarafından seçilen ilk Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçildiği günden itibaren ortaya koyduğu siyasi tutum ve davranışları ile fiili durum tartışmalarını da beraberinde getirmiştir."dedi.

HIYANET-İ VATANİYE KANUNU

1961 Anayasasında sadece bir paragrafta düzenlenen yetkilerin 1982 Anayasası'nda yasama, yürütme ve yargıya ilişkin olmak üzere tam iki buçuk sayfa hâlinde son derece geniş bir şekilde tanımlanmış ve cumhurbaşkanının yetkileri buna göre belirtildiğini ifade eden Büyükataman; "Bunun karşısında, cumhurbaşkanı sadece vatana ihanet suçu bakımından ve Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tam sayısının dörtte 3'ünün onayıyla bir sorumluluğa tabi kılınmış, bunun dışında anayasanın hiçbir yerinde, hiçbir tür sorumluluk öngörülmemiştir. Önemle vurgulamak gerekir ki Cumhurbaşkanının cezai sorumluluğu için gereken 3/4 gibi çok yüksek nisap bulunabilse bile “vatana ihanet” suçunun düzenlendiği “Hıyanet-i Vataniye Kanunu”nun kaldırıldığı 12.04.1991 tarihinden itibaren, Cumhurbaşkanının cezai sorumluluğunun “suç tipi” bakımından ortadan kalktığı ve böylece Cumhurbaşkanının cezai sorumluluğunun imkânsız hale geldiği ileri sürülmüştür. Yani Cumhurbaşkanlığı makamı fiilen sorumsuzdur." diye kaydetti.

İKİ BAŞLI BİR YÜRÜTME SÖZ KONUSUDUR

Yetki-sorumluluk dengesizliği çerçevesinden bakıldığında, yürütme yapısı da kendi içinde iki başlılık arz arz ettiğinin altını çizen İsmet Büyükataman; "Bir tarafta hiçbir sorumluluğu bulunmayan bir cumhurbaşkanıyla, öbür tarafta halkın oylarıyla seçilmiş, Türkiye Büyük Millet Meclisinin içinden çıkan, başında bir başbakanın olduğu ve tüm sorumluluğu da üzerinde taşıyan bir bakanlar kurulu. Yani iki başlı bir yürütme söz konusudur ve bu yapı 1982 yılından 2007 yılına kadar sorumsuz cumhurbaşkanı ve sorumlu başbakan ve Bakanlar Kurulu arasında çok ciddi tartışmaları da beraberinde getirmiştir. Milliyetçi Hareket Partisi tarihinin her döneminde Türk milletinin, devletimizin, memleketimizin ihtiyaçları doğrultusunda, krizleri, sıkıntıları, tıkanıklıkları gideren, çözen bir tutum içerisinde olmuştur."dedi.

BAHÇELİ ENDİŞELERİ DİLE GETİRDİ

Büyükataman; "Bugün yine MHP bir büyük sorunu, ülkeyi felakete götürebilecek muhtemel bir gelişmeyi, son derece makul biçimde çözüme ulaştırmak için yola çıkmıştır ve önemli bir mesafe almıştır. MHP, CHP'nin yaptığı gibi, fiili durum garabetinden rahatsız olmayıp mevcut düzenin devam etmesine seyirci kalsaydı, zaten gergin olan, tarihinin en zor ve sıkıntılı dönemini yaşamaya mahkûm edilen ülkemiz çok daha büyük felaketlerle karşı karşıya kalacaktı." diyerek, Bahçeli'nin ülkenin gidişatından duyduğu derin endişeyi dile getirdiğini ve bu şekilde yola devam edilmesinin getireceği yıkımların önünü kesmek için harekete geçtiğini belirtti.

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman yazılı basın açıklamasını şöyle sürdürdü: 

MHP, ülkesine, milletine, devletine, bayrağına, imanına sahip çıkmaktadır. Türk milletinin de, bunu böyle görüp, böyle değerlendireceğinden zerre kadar endişemiz yoktur.

TÜRKİYE UÇURUMUN KENARINA GETİRİLMİŞTİ

Milliyetçi Hareket Partisi devlet ve millet bekasını güçlendirmek, güvenceye almak, aynı zamanda milli uzlaşma ruhuyla sistem krizini büyüten fiili açmazı bitirmek amacıyla, yüklendiği tarihi görevi gönül huzuruyla ifa etmiş ve üstüne düşeni yapmıştır. Bilhassa 2009 yılında başlayan bir süreç neticesinde; Ankara merkezli, çağı Türkçe okuyan kuvvetli bir devletin yerine; iç çekişmelere teslim olmuş, kimsenin kimseye güvenmediği, şüphelerin kanaat olarak belirdiği, başkalarının yalanlarını, kendi doğrularına tercih eden bir yönetim anlayışıyla Türkiye, uçurumun kenarına getirilmişti. Türk milliyetçilerinin feraseti milletimizi ve devletimizi büyük bir tehlikeden korudu. MHP, daha önce gündeme taşınmış olan ve içerisinde anayasanın ilk dört maddesinin değişmesini, cumhuriyet değerlerinin anayasadan ayıklanmasını ve Türk kelimesinin çıkarılmasını ihtiva eden anayasa değişikliği çalışmalarını ve HDP ile birlikte oluşturulabilecek ve ülkenin ve milletin birlik ve bütünlüğünü tehlikeye düşürebilecek bir anayasa değişikliği ihtimalini tamamen ortadan kaldırmıştır. Federasyon, özerklik talepleri tamamen tarihin çöplüğüne atılmıştır.

MHP ÜLKESİ ve MİLLETİ İÇİN İNSİYATİF ALDI

Özellikle 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra ülkenin hızla istikrar kazanması, gereksiz gerginlik ve tartışmaların ülke gündeminden çıkarılması için önemli bir adım atılmıştır. Milletimizin karşı karşıya kaldığı pek çok sorunun üstesinden gelinebilmesi için ülkemizin içerisine sürüklenmiş olduğu yönetim karmaşasına son vermek elzem hale gelmiştir. MHP ülkesi ve milleti için inisiyatif almış ve harekete geçmiştir. Bu değişiklik tek adam rejimi getirmeyecektir. Parlamento zayıflamayacak aksine güçlenecektir. Cumhurbaşkanının sorumsuzluğu ilkesi kaldırılıp hesap verebilir bir konuma getirilecektir. Türk milletinin kan ve irfan ile kurduğu son Türk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti’nin 2000’li yıllar boyunca, sokulmak istendiği tehlikeli yol, aslında Osmanlı İmparatorluğunun son dönemleri ile büyük benzerlikler taşımaktadır. Son Türk Devletinin bundan bir önceki gibi elimizden sabun gibi kayıp gitmesine müsaade etmeyeceğiz.

TÜRK MİLLETİ HİZMET ve HUZUR BEKLEMEKTEDİR

Ülke olarak tarihin en zor ve sıkıntılı dönemini yaşıyoruz. Oyalanacak vaktimiz, kaybedecek değerimiz, israf edecek kaynağımız yoktur. Boşa harcayacağımız, demagoji ve istismarla geçireceğimiz bir saniyemiz kalmamıştır. Türk milleti hizmet ve huzur beklemektedir. Türkiye'nin zincirlerinden kurtulması için çalışan, çabalayan, taviz vermeyen mücadele kararlılığı lazımdır. İşbirliği kanallarını açık tutmalıyız. Hassasiyet göstermemiz gereken önceliklerimiz vatandır, millettir, kardeşliğimizdir, istiklalimizin akıbetidir. Hayır demek kolaydır. Çünkü evet denirse, yapılacak çok iş çıkacaktır. "Evet" denirse taşın altına elini koymak gerekecektir. Önce ülkem ve milletim diyen Türk siyasetinin 47 yıllık dev çınarı Milliyetçi Hareket Partisi bu devlet ve millet için, değil elini, gövdesini taşın altına koymaya kararlıdır.

Milliyetçi Hareket Partisi olarak biz millet için evet, devlet için evet, Cumhuriyet için evet, Türklüğün bekası için evet diyoruz. MHP devlet ve millet varlığının güvenceye alınıp güvenli bir şekilde istiklal içinde istikbale taşınması için evet diyecektir.

Kaynak: KAPSAMHABER
Yorumlar (1)
AYSE AYDIN 3 yıl önce
Ben MHP Hatay Dortyol Kadın Kolları Başkanlığı yapmış ,Emekli öğretmenim. Aksaray 'liyim Sayın SADI SOMUNCUOGLU 'nun anlatimlari sayesinde lise yıllarından beri yani yaklaşık 35 40 yıllık ulkucuyum.Her seçim döneminde ya da rutin zamanlarda ailece hem çocuklarımıza ve Ocak Genclerimize hem disarda insanlarimiza dilimizin döndüğünce birebir,toplantılarda yada sosyal medyadan Ulkuculugun ve MHP nin gereklerini ve düşüncelerini aktarmaya çalışıyorduk .Tabiki bunları GENEL MERKEZ'in açıklamaları doğrultusunda yapıyorduk .Bir süredir suskunuz çünkü maalesef neler olup bittiğine dair bilgi sahibi değiliz ..Çevremizde her türlü konuşan köpüren ,alaya alan ,aklın yolu birdir artık birlikteyiz diyen, hesap soran insanlar ..Gonuldaslarimiz ,AKP ve CHP gönüllüleri ..Bazan basimizi one egdiren,bazan sadece bir aciklama yapilacaktir ,mutlaka bir aciklamasi vardir diyebildigimiz..Bizleri bu durumdan,bu suskunluktan başımızı öne etmekten kurtarın artik lutfen ..Bi aciklama yapin ,bi gerekce gosterin EVET dersek soyle olacak ,HAYIR dersek boyle olacak diye ..Lütfen ..esasında bu bir lütuf değil sorumluluktur ..Bilseydik şimdiye kadar oylarimizi da verirdik ,insanları ikna etmeye calismakla o kadar sıkıntı yapamazdık diyen insanlara bi vefa borcudur ..Lütfen bizim küçük beyinlerimizin algilayamadigi neler oluyor bizi bilgilendirin. .Lütfen biseyler söyleyin ki biz dekarsimizdakilere soyleyebilelim ..Yazımın cevapsız kalmayacağını diliyor ,saygılar sunuyorum ..En kısa zamanda bilgi sahibi olmak dileğiyle ..
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 26 53
2. Başakşehir 26 53
3. Galatasaray 26 50
4. Sivasspor 26 49
5. Beşiktaş 26 44
6. Alanyaspor 26 43
7. Fenerbahçe 26 40
8. Göztepe 26 37
9. Gaziantep FK 26 32
10. Denizlispor 26 31
11. Antalyaspor 26 30
12. Gençlerbirliği 26 28
13. Kasımpaşa 26 26
14. Konyaspor 26 26
15. Malatyaspor 26 25
16. Çaykur Rizespor 26 25
17. Ankaragücü 26 23
18. Kayserispor 26 22
Takımlar O P
1. Hatayspor 28 53
2. Erzurum BB 28 47
3. Bursaspor 28 46
4. Adana Demirspor 28 45
5. Akhisar Bld.Spor 28 45
6. Fatih Karagümrük 28 43
7. Altay 28 43
8. Ümraniye 28 40
9. Giresunspor 27 38
10. Keçiörengücü 28 35
11. Balıkesirspor 28 35
12. Menemen Belediyespor 28 35
13. İstanbulspor 27 33
14. Altınordu 28 31
15. Boluspor 28 25
16. Osmanlıspor 28 24
17. Adanaspor 28 20
18. Eskişehirspor 28 17
Takımlar O P
1. Liverpool 29 82
2. Man City 28 57
3. Leicester City 29 53
4. Chelsea 29 48
5. M. United 29 45
6. Wolverhampton 29 43
7. Sheffield United 28 43
8. Tottenham 29 41
9. Arsenal 28 40
10. Burnley 29 39
11. Crystal Palace 29 39
12. Everton 29 37
13. Newcastle 29 35
14. Southampton 29 34
15. Brighton 29 29
16. West Ham 29 27
17. Watford 29 27
18. Bournemouth 29 27
19. Aston Villa 28 25
20. Norwich City 29 21
Takımlar O P
1. Barcelona 27 58
2. Real Madrid 27 56
3. Sevilla 27 47
4. Real Sociedad 27 46
5. Getafe 27 46
6. Atletico Madrid 27 45
7. Valencia 27 42
8. Villarreal 27 38
9. Granada 27 38
10. Athletic Bilbao 27 37
11. Osasuna 27 34
12. Real Betis 27 33
13. Levante 27 33
14. Deportivo Alaves 27 32
15. Real Valladolid 27 29
16. Eibar 27 27
17. Celta de Vigo 27 26
18. Mallorca 27 25
19. Leganés 27 23
20. Espanyol 27 20