MHP 30 İl'de Toplantı Düzenleyecek; İşte Tarihleri...

Milliyetçi Hareket Partisi 30 İl'de Toplantı Düzenleyeceğini bildirdi. Semih Yalçın; “24 Haziran Erken Seçimleri Dolayısıyla Yapılacak Temalı Toplantılar” hakkında basın açıklaması yaptı.

MHP 05.06.2018, 15:16
MHP 30 İl'de Toplantı Düzenleyecek; İşte Tarihleri...

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, 30 il teşkilatını kapsayacak toplantılara, Genel Devlet Bahçeli ve milletvekili adayları da katılacağını, Sivas, Kayseri, Konya, Bursa ve İzmir il merkezlerinde düzenlenecek bölge istişare toplantıları; kapalı spor salonlarında yapılacağını belirten basın açıklamasında Söz konusu toplantıların tarihleri ve kapsadığı iller sıraladı.

İstanbul Milletvekili Semih Yalçın'ın yazılı basın açıklaması şöyle:

Bilindiği gibi TBMM’de onaylanarak meriyete giren erken seçim yasa teklifi uyarınca, Cumhurbaşkanlığı Seçimiyle Milletvekili Genel Seçimleri 24 Haziran 2018 pazar günü gerçekleşecektir. MHP’de, seçim takviminin belli olmasının ardından öncelikle milletvekili aday listelerini netleştirmek için kollar sıvanmıştır. Listeler kesinleşir kesinleşmez de adaylarımız, seçim çalışmalarına başlamış olan teşkilatlarımıza mülaki olmuştur. Bu arada seçim çalışmaları kapsamında, MHP tarafından 24 Haziran Yeni Bir Doğuş, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, Neden, Nasıl? temalı bölge istişare toplantıları düzenleneceği kamuoyuna duyurulmuştur. 30 il teşkilatını kapsayacak toplantılara, Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli ve milletvekili adayları da katılacaktır. Sivas, Kayseri, Konya, Bursa ve İzmir il merkezlerinde düzenlenecek bölge istişare toplantıları; kapalı spor salonlarında yapılacaktır. Söz konusu toplantıların tarihleri ve kapsadığı iller şöyledir:

- 6 Haziran 2018 Sivas merkezli bölge istişare toplantısı: Sivas, Yozgat, Tokat, Adıyaman ve Amasya.

- 7 Haziran 2018 Kayseri merkezli bölge istişare toplantısı: Kayseri, Malatya, Kahramanmaraş, Niğde, Nevşehir, Kırşehir.

- 8 Haziran 2018 Konya merkezli bölge istişare toplantısı: Konya, Karaman, Aksaray, Burdur, Isparta ve Afyonkarahisar.

- 9 Haziran 2018 Bursa merkezli bölge istişare toplantısı: Bursa, Balıkesir, Yalova, Bilecik, Çanakkale, Kütahya ve Eskişehir.

- 10 Haziran 2018 İzmir merkezli bölge istişare toplantısı: İzmir, Manisa, Uşak, Denizli, Aydın ve Muğla. 

Bu toplantılar; kampanyaları için sahada bulunan teşkilat mensuplarımızla adaylarımızı Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve erken seçim sürecinin dinamikleri konusunda en geniş manada bilgilendirip motive etmek, hem de seçmen algısına pozitif katkılarda bulunulmasını sağlamak üzere tertiplenmiştir. Hiç şüphesiz MHP, son on yıl zarfında meydana gelen baş döndürücü hadiseler dolayısıyla oynadığı dominant ama aynı zamanda yapıcı rolle Türkiye’nin geleceği ve Cumhuriyet rejiminin selameti açısından hayati adımlar atılmasına vesile olmuştur.

Türkiye’nin âdeta uçurumun kenarına geldiği görülmüştür.

Bilhassa 15 Temmuz ihanet kalkışması, Türkiye’nin içeriden ve dışarıda ne gibi tehdit ve tehlikelerle yüz yüze bulunduğunu gözler önüne sermiştir. Küresel güçlere ve uluslararası aktörlere taşeronluk eden FETÖ, PKK ve IŞİD gibi bölücü örgütlerin varmak istedikleri menhus hedef için hayli mesafe aldıkları; Türkiye’nin âdeta uçurumun kenarına geldiği görülmüştür. böylece; Cumhuriyet’in ayakta durabilmesi, devletimizin özgür ve bağımsız kalabilmesi ve milletimizin bekası için bir uyanış, silkiniş ve yeniden doğuş hamlesinin kaçınılmaz olduğu ortaya çıkmıştır. 15 Temmuz ihanet kalkışmasına karşı çıkarak sadece kendi egemenliğini değil, Cumhuriyet’in kazanımlarını ve devletin mevcudiyetini de azim ve kararlılığıyla kurtaran Türk milletinin yüce celadeti, elbette tehlikeyi şimdilik savuşturmuştur. 15 Temmuz ihanet kalkışması bir gerçeği daha su yüzüne çıkarmıştır ki o da şudur: Büyük sarsıntılar ve dip dalgaları karşısında dayanabilmesi için Cumhuriyet’in taşıyıcı kolonlarının yenilenmesi; bir bilgisayar gibi kendi yazılımını koruyan, güçlü ve güncellenebilir bir işletim sisteminin, yani yeni bir yönetim modelinin belirlenmesi bir zaruret hâlini almıştır. Bu ameliyenin üst akılla, ithal fikir ve ürünlerle değil, yerli ve millî kaynaklardan ilham alınıp milletin zekâ, birikim ve ferasetinden istifade edilmek suretiyle yerine getirilmesi icap etmiştir. Zira binlerce yıllık Türk tarihinde devlet geleneğimizin, yönetim anlayışımızın yapı taşlarını daima millî birikimimiz oluşturmuştur. Türk milleti ne zaman dara düşmüşse, ne zaman hükümranlık haklarına ve varlığına yönelik bir tehdit ortaya çıkmışsa bunu ceddinden tevarüs ettiği doğal refleks ve tepkilerle savuşturmuştur.

Bahçeli Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini Ortaya Koymuştur

Ancak tehlikenin henüz geçmediğini, facianın tamamen atlatılmadığını bilen MHP Lideri Sayın Devlet Bahçeli, “Düşman hâlâ uyanık ve pusudadır. O hâlde Türk milleti için de dem, teyakkuzda kalma, tedbir alma demidir.” diyerek MHP’yi, derhâl tarihî işlev ve misyonuna taşımıştır. İhanet kalkışması sonrasında MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’nin ve Milliyetçi Ülkücü Hareketin var gücüyle bölücü ve yıkıcı tehdidin karşısına dikilmesi, bu cümledendir. Bununla beraber artık Türkiye’nin mevcut yönetim sistemiyle yola devam edemeyeceğini gören Sayın Devlet Bahçeli, son yıllarda yönetim zaafları ve hatalarıyla zaten aşınmış olan mevcut hükümet sisteminin yeni ve güçlü bir modele kalbedilmesi için ferasetle tespit ettiği hâl çarelerini de kamuoyuyla paylaşmıştır. Ciddi surette sarsılan ve artık geri dönülemez bir şekilde zarar gören idare yapısının değiştirilmesi zaruretinden hareket eden Sayın Devlet Bahçeli; yeni ve alternatif yönetim modeli olarak Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini ortaya atmıştır. Neticede, iktidar partisi ve MHP’nin mutabakatıyla TBMM’den geçen ve yeni bir yönetim modeli vazeden Anayasa değişikliği, 16 Nisan 2017’de referanduma götürülmüştür. Aziz Türk milleti ise yüksek basiretini izhar ederek yeni modelin 3 Kasım 2019’dan itibaren hayata geçmesine onay vermiştir. 

TOPLANTILARIN AMACI

Türk milleti; Anayasa değişikliğini kabul ederek bütün yıkıcı ve bölücü faaliyetlere, içeriden ve dışarıdan sürdürülen düşmanca kampanyalara; Türkiye’nin önünü kesmek için tezgâhlanan siyasi, ekonomik, sosyal, askerî ve psikolojik bütün tezgâhlara rağmen Türk devletinin yeniden doğuşu için hükümranca bir adım atmıştır. Ne var ki yeni bir yönetim tarzı içeren Anayasa değişikliğinin 3 Kasım 2019’da hayata geçirilmesi için millî iradenin onay vermesine rağmen içeriden ve dışarıdan başlatılan sistemli yıkım faaliyetleri, Cumhurbaşkanlığı Seçimiyle ve Genel Seçimlerin erkene alınmasının lüzumunu öne çıkarmıştır. Bu gerçeklerden yola çıkan MHP, her zamanki sorumlu politikası gereği erken seçimlere giden yolda da pozitif katkı vererek suyu tersine akıtma çabalarına set çekmiş ve sandık demokrasimizin gündemine 24 Haziran’ın getirilmesine vesile olmuştur. Bunun içindir ki MHP’nin gerçekleştireceği bölge istişare toplantıları vesilesiyle 24 Haziran’ın, bağımsız ve egemen Türkiye’ye giden yoldaki kutlu şafaktan yeni bir egemenlik güneşi doğacağı haykırılacaktır. Tıpkı 16 Nisan’da olduğu gibi millî iradenin şahlanacağı toplantılarımızda; sevinç, kucaklaşma, kardeşlik ve tesanüt iklimi hâkim olacaktır. Bu vesileyle bölgesel toplantılarda bir araya gelecek arkadaşlarımız, doğumu yaklaşan yeni istiklal güneşinin muştucusu ve kutlayıcısı olarak kol kola girecekler, omuz omuza geleceklerdir. Toplantılarda; 24 Haziran’a kadar halkla yüz yüze, yan yana gelecek teşkilat mensuplarımız ve adaylarımıza, bölgesinde ve dünyada lider ülke Türkiye ideali için yola çıkarılan kutlu kervanın; Cumhuriyet’in 100. yıldönümünü idrak edeceğimiz 2023’te Kızılelma menziline varacağı anlatılacaktır. Artık dişlileri kırılmış, çarkı işlemeyen eski idare tarzının yerini Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin almasıyla Cumhuriyet rejiminin de bütün kurumlarıyla yeniden hayatiyet kazanacağı gerçeğinin altı, bu toplantılarda kalın çizgilerle çizilecektir.

MHP tabanının büyük katkısıyla 24 Haziran’da ortadan kalkmış olacaktır.

Bölge toplantıları teşkilatlarımız ve camiamız için toydur, düğündür. Partimiz için demokrasi şölenidir. Buradan bölgelere, sonra da bütün Türkiye’ye yayılacak ortak enerji sayesinde, 16 Nisan referandumundaki seçmen iradesinden daha güçlü bir sandık temayülü tezahür edecektir. O tarihte halkın onayladığı yeni anayasal sistemin yürürlüğe girmesinin önündeki bütün suni engeller, MHP tabanının büyük katkısıyla 24 Haziran’da ortadan kalkmış olacaktır. Erken seçim kararının nasıl bir ileri görüşlülük ve isabetle alındığı; bütün kirli tezgâhların, bütün sinsi oyunların, bin yıllık kardeşliğimizin ve kendi topraklarımızda ebedi egemenliğimizin önüne konan sinsi tuzakların nasıl bozulduğu, 25 Haziran’dan itibaren ayan beyan anlaşılacaktır.

Kaynak: KAPSAMHABER
Yorumlar (0)