MHP'den Güvenlik Görevlilerine Kadro Kanun Teklifi

Milliyetçi Hareket Partisi Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz, kamu kurumlarında geçici işçi statüsünde çalışan özel güvenlik görevlisi personelin tamamının ve kanunun yayımından sonra bu amaçla işe alınacak olanların sürekli işçi statüsüne geçirilmesi için kanun teklifi verdi.

MHP 23.07.2020, 21:53 24.07.2020, 01:07
MHP'den Güvenlik Görevlilerine Kadro Kanun Teklifi

Kamuda Geçici İş Pozisyonlarında Çalışanların Sürekli İşçi Kadrolarına veya Sözleşmeli Personel Statüsüne Geçirilmeleri, Geçici İşçi Çalıştırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifini meclise sunan MHP Milletvekili Olcay Kılavuz, teklifinde, "kamu kurumlarında geçici işçi statüsünde çalışan özel güvenlik görevlisi personelin tamamının ve kanunun yayımından sonra bu amaçla işe alınacak olanların sürekli işçi statüsüne geçirilmesi amaçlanmaktadır." dendi.

Milliyetçi Hareket Partisi Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz'un TBMM Başkalığına sunduğu kanun teklifi şöyle:

BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

4/4/2007 tarih ve 5620 sayılı Kamuda Geçici İş Pozisyonlarında Çalışanların Sürekli İşçi Kadrolarına Veya Sözleşmeli Personel Statüsüne Geçirilmeleri, Geçici İşçi Çalıştırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'da Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifim ve gerekçesi ekte sunulmuştur. Gereğini saygılarımla arz ederim. Olcay KILAVUZ/Mersin Milletvekili 

GENEL GEREKÇE ŞU ŞEKİLDE:

24 Aralık 2017 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan 696 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı kurumlarda Geçici İşçi statüsüyle Özel Güvenlik Görevlisi personel alımları yapılmaya başlanmıştır. Söz konusu statü ile çalıştırılan Özel Güvenlik Görevlileri, İŞKUR (Türkiye İş Kurumu) tarafından Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı kurumlara yönlendirilmektedir. Ancak 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'ye tabi olarak görevlendirilen personeller, geçici işçi statüsünde istihdam edilmekte ve yalnızca yılın 10 ayı istihdam edilecekleri şekilde tanzim edilen sözleşmelerle çalıştırılmaktadır. Bu durumda söz konusu personel, yılın geri kalan 2 ayında işsiz, iş güvencesiz kalmaktadır. 

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı kurumlarda TYP kapsamında çalışan Özel Güvenlik Görevlileri, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın okullarda her türlü zararlı dış etkenden korunmaları için cansiperane bir anlayışla vazife yapmaktadırlar. İstatistikler incelendiğinde de Özel Güvenlik Görevlilerinin okullarımızda görev yapmaya başl öğrencilerimizin maruz kaldığı tehdit ve tehlikelere karşı ne denli başarılı olunduğu, güvenlik görevlilerinin caydırıcı ve önleyici bir etkiye sahip oldukları tereddütsüz bir gerçek olarak değerlendirilecektir. 

Buna rağmen söz konusu kapsamda çalışan Özel Güvenlik Görevlilerinin yılın 2 ayında işsiz kalmaları; bizatihi kendilerinin geçim, ailelerinin nafakasını temin, asgari yaşam koşullarına sahip olma, temel ihtiyaçları karşılama anlamında korunmasız ve sahipsiz kalmalarına sebebiyet vermektedir. Bahsedilen mağduriyetler artık tahammülü imkansız bir hal almış ve yasal zeminde acil çözüme kavuşturulması gereken önemli bir sorun haline gelmiştir. Kaldı ki okullarda eğitim öğretime ara verildiği dönemlerde dahi öğrencilerin okul ile ilişkileri, yeni kayıt işlemleri, öğrenci - okul idaresi ilişkilerinin sürekliliği göz önüne alındığında bu süreçte de Özel Güvenlik Görevlilerinin okulda bulunmasının okul idaresi, öğrenciler ve veliler yönünden yarar sağlayacağı kuşkusuzdur. Ayrıca iş ve ücret sürekliliği, iş güvencesi sağlanmış olan Özel Güvenlik Görevlilerinin geçim kaygılarının da son bulmasıyla birlikte daha etkin, etkili ve verimli bir şekilde çalışacakları gerçeği de düşünülerek "geçici işçi” statüsünden çıkarılarak “sürekli işçi” statüsüne kavuşturulmaları amaçlanmıştır. 

Anayasamızın 10. maddesinde ifadesini bulan eşitlik ilkesinin ve yine Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 49. maddesindeki ifadesiyle; Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek, çalışma hayatını geliştirmek için çalışanları ve işsizleri korumak, çalışmayı desteklemek, işsizliği önlemeye elverişli ekonomik bir ortam yaratmak ve çalışma barışını sağlamak için gerekli tedbirleri alır hükmünün de bir gereği olarak; 5620 sayılı kanuna eklenen ek madde gereği 696 sayılı KHK ile Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı kurumlarda Geçici İşçi statüsüyle ve İŞKUR tarafından yönlendirilmekle Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamında “geçici işçi” statüsünde çalışan Özel Güvenlik Görevlisi personelinin tamamının ve kanunun yayımından sonra bu amaçla işe alınacak olanların “sürekli işçi" statüsüne kavuşturulması amaçlanmıştır.

Yorumlar (0)
15°
açık