AlexaMHP'li Depboylu'dan Engelsiz bir Türkiye, engelsiz bir toplum, engelsiz bir gelecek

Milliyetçi Hareket Partisi Aile, Kadın ve Engellilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Deniz Depboylu, “3 Aralık Dünya Engelliler Günü" ile ilgili yazılı basın açıklamasında bulundu.

MHP 03.12.2019, 11:10 03.12.2019, 12:29
MHP'li Depboylu'dan Engelsiz bir Türkiye, engelsiz bir toplum, engelsiz bir gelecek

MHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Depboylu, Birleşmiş Milletlerin almış olduğu uluslararası bir kararla, 1992 yılından bu yana her yıl 3 Aralık günü “Dünya Engelliler Günü” olarak kutlandığına dikkat çekerek, Engelsiz bir Türkiye, engelsiz bir toplum, engelsiz bir gelecek için sorumluluk şuuru, empati kültürü, dayanışma ve yardımlaşma duygusunun muhakkak surette canlı ve aktif tutulması gerektiğini belirtti.

Engellilerin varlığı ve yaşamda karşılaştıkları zorluklar dikkate alınmalı

Milliyetçi Hareket Partisi Aile, Kadın ve Engellilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Deniz Depboylu, yazılı basın açıklamasında, "toplumda yaşayan engelli bireylerin varlığı ve yaşadıkları sorunlara ilişkin sosyal, kültürel, ekonomik ve siyasal alanlarda farkındalık yaratmak ve bu sorunlarla ilgili çözüm yolları bulunması amacıyla etkinlikler düzenlendiğini belirterek, "Kabul etmek gerekir ki, engelli bireylerin yaşadığı zorluklar ve sorunların bir güne sığdırılarak çözüm üretilmesi pek mümkün değildir. Engellilerin varlığı ve yaşamda karşılaştıkları zorluklar, sağlıklı bireyler ve özellikle de hizmet üretenlerin daima dikkate alması ve hassas olması gereken önemli bir sorumluluktur. Tanımlar engellileri, doğumsal ya da sonradan olma sebeplerle bireyin kişisel veya sosyal yaşantına dair kendi başına yapması gereken işleri, bedensel veya zihinsel yoksunluk sebebiyle yapamaması olarak ifade eder. Yani engellilik toplumsal hayata katılmak üzere yapılacak faaliyetlere ilişkin hareket yeteneğinin sınırlı olmasıdır." dedi.

"Engelli vatandaşlarımızın yaşamlarını kolaylaştırmayı görevlerimiz arasında kabul ediyoruz"

Engellilerin yaşadıkları sıkıntılara çözümsağlayacak politikalar geliştirmeyi en önemli görevler arasında bulduklarını söyleyen Deniz Depboylu, "Herhangi bir fiziksel veya zihinsel engeli olmayanların da yapamayacağı işler veya aşamayacağı engellerle karşılaşma ihtimali olduğunu hesaba katarsak; yaşanan sorunları, sağlıklı insanların yaşam şartlarına uymak zorunda olan engelli bireyin karşılaştığı engellerin özel durumlarının yarattığı sıkıntıyı telafi edecek destek sistemlerinin noksanlığı olarak da görebiliriz.Milliyetçi Hareket Partisi olarak mevcut sorunlara bu bakış açısıyla yaklaşmamız gerektiği inancı ve siyasal sorumluluğumuzun farkındalığıyla; engelli vatandaşlarımızın yaşamlarını kolaylaştıracak ve yaşadıkları sıkıntıların çözümünü sağlayacak etkin ve sürdürülebilir politikalar geliştirmeyi en önemli görevlerimiz arasında kabul ediyoruz. Öncelikle yaşanan tüm sorunların çözümünün, yardıma ihtiyacı olan engellilerin sayısının, sıkıntılarının ve beklentilerinin belirlenmesiyle mümkün kılınabileceği inancındayız." dedi.

Engelli vatandaşların sayısı sorun ve beklentileri araştırılmalı

Engelli vatandaşların sayısı ve sorunlarıyla ilgili olarak, en kısa sürede kapsamlı bir çalışma yapılmak zorundaolduğunu belirten Depboylu açıklamasını şöyle sürdürdü: "Ülkemizde TUİK tarafından; 2002 yılında “Türkiye Engelliler Araştırması” ve ardından 2010 yılında “Engellilerin Sorun ve Beklenti Araştırması” olmak üzere iki saha çalışması yapılmış; takip eden dokuz yıllık süreçte etkin bir çalışma yapılmamıştır. ASPB; 2011 Nüfus ve Konut araştırması çerçevesinde ülkemizde engelli nüfusun oranının yüzde 6.9 olduğu belirtilerek, 2 milyon 85 bin erkeğin ve 2 milyon 792 bin kadının en az bir engeli olduğu bilgisini paylaşmıştı. Ancak bugün, mevcut sayının verilen bilginin çok daha üstünde olduğunu bilmekteyiz. Engelli vatandaşlarımızın sayısı ve sorunlarıyla ilgili olarak, en kısa sürede kapsamlı bir çalışma yapılmak zorundadır.

Engelli çocukların Eğitimi

Engelli kardeşlerimizin yaşadığı maddi sorunların çözümü için engellilik maaşı uygulamasında “”hane içi gelirin” esas alınması uygulamasından vaz geçilmesi; kamu kurum ve kuruluşlarında çalıştırılacak engelli kontenjanının %3’ten %5’e çıkarılmasına ilişkin verilmiş olan kanun tekliflerimiz gündeme alınmayı beklemektedir. Eğitim haklarını kullanmakta sorun yaşayan engelli çocuklarımızın eğitime ulaşılabilirliği yanında aldıkları eğitimin de özel gereksinimlerine uygun hale getirilmesi bir mecburiyettir. Özel öğretim statüsünde yer alan okulların müfredat programlarının gözden geçirilerek, diğer okullardan farklı ve engel çeşitlerine göre yeniden düzenlenmesi önem arz etmektedir.

Ne yazık ki engelliler için, özel statüde açılmış yükseköğretim kurumu sayısı çok yetersizdir. Meslek sahibi olmak isteyen engelli kardeşlerimizin yine engellerinin farklılıklarına göre özel gereksinimleri dikkate alınarak, bu kurumların sayısının arttırılması ve onlara eğitim verecek öğretmen ve akademisyenlerin özel eğitim kurslarıyla verilecek eğitim için yeterli hale getirilmesi gerekmektedir. Hali hazırda Eskişehir’de işitme engelli öğrencilerimize mahsus bir bölümün varlığından haberdarız. Bununla birlikte işitme engelli öğrencilerimize, başta yükseköğretim kurumlarında eğitim veren öğretim elemanlarının çoğunun işaret dilini bilmediği gerçeği üzücüdür. İşitme engelliler için oluşturulmuş olan işaret dilinin, Türkçeye göre belirlenmiş standartlarının olmaması ise ayrı bir sorundur.

"Engelli çocukların ve ebeveynlerinin yaşadığı sorunlar"

Üniversiteye giriş sınavlarında ve KPSS’de, doğuştan işitme engelliler ile sonradan işitme engelli olanların aynı puan barajına tabi tutulmasının haksızlıklara sebebiyet verdiği gözden kaçmaktadır. Bu örnek, tüm engel gruplarının dikkate alınarak, sınav yönetmeliklerinin ve ilgili mevzuatın da yeniden gözden geçirilmesi gerekliliğini ortaya koymaktadır. Engelli çocukların ve ebeveynlerinin yaşadığı sorunlar, eğitimli olmayan anne babaların çocuğun eğitimi, gelişimi ve sosyalleşmesini destekleyememesi ve hatalar yapmasına ve daha da kötüsü karşılaştıkları problemlerle başa çıkma becerilerinin olmaması sebebiyle dağılan ailelerin çok sayıda olması üzerinde önemle durularak çözüm bulunması gereken önemli en önemli sorundur.

"Empati yaşayarak ve hissederek öğrenilir."

Engelli ailelerin hem maddi hem de psiko-sosyal desteğe ihtiyacı olduğu gerçeği gözden kaçmamalıdır. Engelli çocukları evlat edinmiş aileler her açıdan desteklenmelidir.  Engelli çocuklarımızın ve ailelerinin eğitsel, psikolojik ve sosyal açıdan desteklendiği okul öncesi eğitim kurumları ve eğitim aşamalarının kaldırılmış olması, onların okul dönemine hazırlanmadan öğrenme sorumluluğu almasına neden olmaktadır. Okul öncesi eğitim programının tekrar gündeme alınarak, eğitimin önemli bir aşaması olan bu dönemin değerlendirilmesi önem arz etmektedir.

Engelli çocukların eğitiminde toplumsal ve yaşamsal becerilerin öğrenilmesine ilişkin uygulamalı eğitimlerin yer alması, bu çocuklarımızın ilerleyen yaşamında hayatın içinde tek başlarına hareket etme becerilerini geliştirecektir. Toplum hizmetlerinde görev alan tüm meslek dalları ve uğraş sahiplerinin bu eğitimin parçası olması engelsiz bireylerin de engellilere bakış açısı ve davranışlarına olumlu katkıda bulunacaktır. Empati yaşayarak ve hissederek öğrenilir.

Engelli çocukları yetiştirmek, eğitmek sabır, saygı, hoşgörü, fedakârlık ve üstün gayret gerektiren zor bir iştir. Cefakâr ve vefakâr bir çabayla günlerce uğraşılmasına rağmen, bir arpa boyu yol alındığında dağlar aşılmış kadar sevinmek ve mutlu olmak demektir. Engelli çocuklarımızı eğiten, bu gayreti gösterip, zorluklara katlanan öğretmenlerimizin özlük haklarında hak ettikleri düzenlemeler yapılmalı; yıpranma payları da hesaba katılarak tükenmişlik sendromuna sürüklenmelerinin önüne geçilmelidir.

Engelli sporcularımızın Türkiye, Avrupa ve Dünya müsabakalarında kazandıkları başarılar göğsümüzü kabartmakta, bize en büyük mutluluğu ve gururu yaşatmaktadır. Ne yazık ki bu başarılarına rağmen onların da çözülmemiş sorunları mevcuttur. Yürürlükte olan mevzuata göre işitme engelli sporcularımız, paralimpik kategoride yer alan görme ve bedensel engellilerden ayrı tutulmaktadır. Bu ayrımın uzmanlar ve yetkililer tarafından tekrar değerlendirilmesi gerekmektedir. Engelli sporcularımızın aldığı maddi destek çok yetersizdir ve direkt sporcuya teslim edilmemektedir. Engelli sporcularımız kendi engellerinin dışında olan farklı engellerle de mücadele etmek zorunda kalmaktadır. Elde ettikleri başarıların sonucunda aldıkları madalyalarının, engelsiz sporculara verilenlerden kalite olarak farklı olduğunu öğrenmek bizi ayrıca üzmüştür.

Engelli sporcularımıza sadece Devletimizin yardım ediyor olması ayrı bir üzüntü kaynağıdır. Bizi kazandıkları başarılarla defalarca onurlandıran engelli sporcularımıza profesyonel spor kulüplerimizin sahip çıkma zamanı çoktan gelmiş ve geçmektedir. Milletimizin sevgisini, saygısını ve desteğini kazanmış olan birbirinden değerli, güzide spor kulüplerimizin gereken duyarlılığı göstererek, engelli sporcularımızı da yetiştirip, koruyan ve de kollayan birimler kurmalarını diliyoruz.

Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Beyefendinin de ifade ettiği gibi:

“Engelli olmayı atıl değil aktif hale dönüştürmek; üretim çarkının içinde özne haline getirmek, hayatın akışına çaresizce kapılan değil, bizatihi yön veren bir konuma taşımak şarttır.

Engelsiz bir Türkiye, engelsiz bir toplum, engelsiz bir gelecek için sorumluluk şuuru, empati kültürü, dayanışma ve yardımlaşma duygusu muhakkak surette canlı ve aktif tutulmalıdır.”

Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekilleri ve Yerel Yönetimleri, basın açıklamamızda yer alan tüm bu sorunlara ilişkin önerge ve tekliflerini sunmak üzere hazırlamakta; engelsiz yaşam şartlarının oluşturulması amacıyla üzerlerine düşen görevleri yerine getirmektedir. Aziz Milletimiz, bugüne kadar yapılmış olan çalışmaları ve bu günden itibaren yapılacak olan tüm çalışmaları http://www.mhpkacep.org/ sayfamızdan takip edebilirler.

Yorumlar (0)
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 26 53
2. Başakşehir 26 53
3. Galatasaray 26 50
4. Sivasspor 26 49
5. Beşiktaş 26 44
6. Alanyaspor 26 43
7. Fenerbahçe 26 40
8. Göztepe 26 37
9. Gaziantep FK 26 32
10. Denizlispor 26 31
11. Antalyaspor 26 30
12. Gençlerbirliği 26 28
13. Kasımpaşa 26 26
14. Konyaspor 26 26
15. Malatyaspor 26 25
16. Çaykur Rizespor 26 25
17. Ankaragücü 26 23
18. Kayserispor 26 22
Takımlar O P
1. Hatayspor 28 53
2. Erzurum BB 28 47
3. Bursaspor 28 46
4. Adana Demirspor 28 45
5. Akhisar Bld.Spor 28 45
6. Fatih Karagümrük 28 43
7. Altay 28 43
8. Ümraniye 28 40
9. Giresunspor 27 38
10. Keçiörengücü 28 35
11. Balıkesirspor 28 35
12. Menemen Belediyespor 28 35
13. İstanbulspor 27 33
14. Altınordu 28 31
15. Boluspor 28 25
16. Osmanlıspor 28 24
17. Adanaspor 28 20
18. Eskişehirspor 28 17
Takımlar O P
1. Liverpool 29 82
2. Man City 28 57
3. Leicester City 29 53
4. Chelsea 29 48
5. M. United 29 45
6. Wolverhampton 29 43
7. Sheffield United 28 43
8. Tottenham 29 41
9. Arsenal 28 40
10. Burnley 29 39
11. Crystal Palace 29 39
12. Everton 29 37
13. Newcastle 29 35
14. Southampton 29 34
15. Brighton 29 29
16. West Ham 29 27
17. Watford 29 27
18. Bournemouth 29 27
19. Aston Villa 28 25
20. Norwich City 29 21
Takımlar O P
1. Barcelona 27 58
2. Real Madrid 27 56
3. Sevilla 27 47
4. Real Sociedad 27 46
5. Getafe 27 46
6. Atletico Madrid 27 45
7. Valencia 27 42
8. Villarreal 27 38
9. Granada 27 38
10. Athletic Bilbao 27 37
11. Osasuna 27 34
12. Real Betis 27 33
13. Levante 27 33
14. Deportivo Alaves 27 32
15. Real Valladolid 27 29
16. Eibar 27 27
17. Celta de Vigo 27 26
18. Mallorca 27 25
19. Leganés 27 23
20. Espanyol 27 20