MHP, Referandum Sürecinde Yürütülecek Kampanya Çalışmaları

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. E. Semih YALÇIN, ’ hakkında basın açıklaması yaptı.

MHP 02.03.2017, 12:26 02.03.2017, 13:09
MHP, Referandum Sürecinde Yürütülecek Kampanya Çalışmaları

Anayasa değişikliğinin halkın hakemliğine götürülmesi dolayısıyla 16 Nisan’da yapılacak referandum için siyasi partiler kolları sıvamış, kampanya çalışmaları hız kazanmıştır.

Milliyetçi Hareket Partisinde kampanya çalışmaları çok erken başlatılmıştır. Geçtiğimiz yıl Kasım ayından itibaren siyasi gelişmeler hakkında teşkilatımızı ve seçmenlerimizi bilgilendirmek amacıyla genel merkez yöneticileri, başkanlık divanı üyesi ve milletvekillerinin katıldığı kapalı salon toplantıları yapılmıştır.

Söz konusu toplantılar, Anayasa değişikliğiyle ilgili temasların sürdüğü günlerde 26 Kasım 2016'da Bursa'dan başlatılmıştır.

Bu çerçevede şimdiye kadar Bursa, İstanbul, Trabzon, İzmir, Gaziantep, Kocaeli, Zonguldak, Muğla, Denizli, Samsun, Hatay, Erzurum, Aydın, Konya, Eskişehir ve Antalya'da siyasi gelişmelerle ilgili bilgilendirme amaçlı salon toplantıları düzenlenmiştir.

MHP’de, mitingler kadar salon toplantıları da önemsenmektedir. Çünkü bu sayede partimizin yetkili kurullarında çalışan arkadaşlarımız, partililerimiz ve teşkilat mensuplarıyla yakından temasa gelmekte, sebep ve gerekçeleriyle birlikte MHP’nin tutumunu ayrıntılı olarak anlatma fırsatı bulunmaktadır. 

Toplantılar tertiplenirken bölgesel şartlar doğrultusunda en geniş kalabalıklara ulaşılması esası dikkate alınmaktadır.

Salon toplantılarının önümüzdeki günlerde de sürdürülmesi ve toplam 40 büyük ilde gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir. İlk etapta Adana, Tekirdağ, Elazığ, Nevşehir, Kayseri, Sakarya, Çorum, Bartın, Manisa, Giresun, Uşak, Ordu, Burdur, Niğde ve Tokat’ta kapalı salon toplantıları düzenlenecektir.

Söz konusu toplantılardan Adana ve Çorum’daki 4 Mart'ta; Tekirdağ ve Sakarya'daki 5 Mart'ta; Nevşehir, Elazığ, Manisa, Kütahya ve Tokat’taki 11 Mart’ta; Bartın’daki 12 Mart’ta; Düzce’deki 17 Mart’ta; Kayseri'deki 18 Mart'ta; Isparta’daki 24 Mart’ta; Amasya ve Burdur’daki 25 Mart’ta; Ordu’daki de 26 Mart’ta yapılacaktır.

Giresun, Uşak, Aksaray, Kahramanmaraş ve Kastamonu illerinde düzenlenecek kapalı salon toplantılarının tarihi ise önümüzdeki günlerde netleşecek ve kamuoyuyla paylaşılacaktır.

Kampanya sürecinde partimizin bazı illerde düzenleyeceği mitinglerin yer ve tarihleri de belirlenmiştir.

Buna göre; 18 Mart’ta Elazığ’da, 24 Mart’ta Bursa’da, 25 Mart’ta Kayseri’de, 26 Mart’ta Erzurum’da, 1 Nisan’da Sakarya’da, 2 Nisan’da Ordu’da, 7 Nisan’da Afyon’da, 8 Nisan’da Antalya’da, 9 Nisan’da ise İstanbul’da açık hava toplantıları düzenlenecektir. Ayrıca merhum Başbuğumuz Alpaslan Türkeş’in vefatının seneyi devriyesi olan 4 Nisan 20117 tarihinde Ankara’da anma toplantısı düzenlenecektir.

Kampanya çalışmaları afişlerle, broşürlerle, kitapçıklarla desteklenecektir.

Kampanya süresince çalınmak üzere 3 adet müzik parçası da bestelenmiştir. Bu parçalar: “Türkiye İçin Evet”, “Yeminim Var”, “Şimdi Evet Haydi Türkiye” adlı bestelerdir.

Daha önce de kamuoyuna açıklandığı üzere MHP’nin kampanya sırasında kullanacağı ana slogan, "Bu ülke için bir yeminimiz var, vazgeçilemez." Olacaktır.

Bu cümlede ifadesini bulan ruh, Milliyetçi-Ülkücü Hareketin yaklaşık elli yıl önce aziz Türk milletine verdiği sözün bugüne yansımasıdır.

MHP, yemininde hânis olmaz yani sözünden dönmez.

Milliyetçi Ülkücü Hareketin geleneksel yemininde “Kavgamız; son nefer, son nefes, son damla kana kadardır.” cümlesi yer almaktadır.

Milliyetçi Hareket Partisi mensupları da son neferine, son nefesine, kanının son damlasına kadar Türk milletinin bekası Türk devletinin bütünlüğü uğrunda mücadelesini sürdürecektir.

Referandumda sadece bir sistem, bir yönetim tarzı değişikliği oylanmayacaktır. Türk milleti varlığına içeriden ve dışarıdan yönelen tehdide karşı Milli Ruh’la cevap verecektir.

7 Ağustos 2016’da Yenikapı’da vücuda gelen millî mutabakat zemini, aslında sadece özlenen bir tablonun meydanlara aksetmesinden ibaret değildir.

Yenikapı Ruhu, 15 Temmuz 2016’da birlik ve bütünlüğümüzü hedef alan bölücü kalkışmaya Türk milletinin; sivili, askeri, polisi, işçisi, memuru, genci, yaşlısı, erkeği, kadını, sağcısı, solcusu, milliyetçisi, devrimcisi, Sünni’si ve Alevi’siyle verdiği ezici karşılığın siyaset platformunda tecessüm etmesidir.

Orada milletimizin varlığına kasteden şer odaklarına, iş birlikçilere, bağımsızlığımıza, birlik ve beraberliğimize saldıran düşmanlarımıza karşı millî dayanışma hamlesiyle cevap verilmiştir.

Türk milleti; zor günlerde daima her türlü kişisel endişeyi ve çıkarı, her türlü inanç ve itikat farklılığını, her değişik bakış açısını bir tarafa bırakmış, tarihî bir tesanüt içine girerek zor günleri aşmayı bilmiştir.

16 Nisan’da yapılacak referandum da 15 Temmuz ve sonrasında fedakâr, cefakâr ve kahraman Türk milletinin sergilediği olağanüstü millî mutabakatın sandığa yansıması olacaktır.

MHP’nin referandumda “Evet.” diyeceğinin açıklanmasının, bazı çevrelerce kasıtlı olarak AKP iktidarına destek vermek olarak kamuoyuna yansıtılması gayretleri sürmektedir.

Bu iddialar; gerçeği setretmek, doğruları örtmek için kurgulanmış yalanlardır.

Gerçek şudur:

MHP’nin Anayasa değişikliğine “Evet.” demesinin iki ana sebebi vardır. Biri, MHP’nin 48 yıllık mücadelesinde milletin bekası için bütün varlığını ortaya koyacağına dair ettiği yemin, diğeri de 15 Temmuz’da ortaya çıkan diriliş ve silkiniş hamlesiyle 7 Ağustos’ta billurlaşan Yenikapı Ruhu’nun sürdürülmesi zaruretidir.

15 Temmuz’da Cumhuriyet tarihinin en büyük badiresinin atlatıldığı, milletçe yıkımdan dönüldüğü unutulmamalıdır.

Bu konuyu hamaset edebiyatına kurban vererek yeniden rehavete kapılanlar da siyasi çıkarları uğruna yakın tehdidi inkâr edenler de vebal altındadır.

Bu gibiler; sadece birlik ve beraberlik ruhuna zarar vermekle kalmamakta, aynı zamanda düşmanlarımızın yeniden toparlanarak Türkiye’yi parçalamak üzere saldırıya geçmesine kapı aralamaktadır.

Ne yazık ki 15 Temmuz’da ve 7 Ağustos’ta oluşan millî tesanüt ve mutabakat ruhunu baltalamaya yönelik gayretlerin lokomotifi, Cumhuriyet’i kuran parti olan ana muhalefet partisidir.

15 Temmuz gecesi CHP milletvekillerinin TBMM’de gösterdiği yürekli çıkışı parti yönetimi sürdürememiştir. Yenikapı’da minnet rica, çarnaçar boy gösteren CHP’nin Genel Başkanı, aradan çok geçmeden çark ederek kendini mağduriyet edebiyatının fettan kollarında bulmuştur. 

CHP, sinesinde husule geldiği Birinci TBMM’nin millî tesanüt ve mutabakata dayalı ruhundan 1938 yılı sonrasında süratle uzaklaşmıştır.

Atatürk öldükten sonra ulus devlet sürecini tamamlamak üzere bilim ve eğitimde atılan adımlar tersyüz edilmiş, Batı kültürünün değerlerine yönelen, halkın kıymet hükümleri ve inançlarından uzaklaşan politikalara yönelinmiştir. Yıllarca kendi değerlerine yabancı, halktan kopuk nesiller yetiştirilmiştir.

Bugünkü CHP’nin zihniyeti, 1938 sonrasının “gerçek tek adam” yönetiminin kalıntıları ve tortusu üzerine kurulmuştur. Millî mutabakat, dayanışma ruhu gibi değer ve prensiplerle CHP’nin doku uyuşmazlığının sebebi budur.

15 Temmuz sonrasında yaşanan olağanüstü hadiseler bile CHP’yi kendine getirememiş, doping etkisi yapmamıştır. Çünkü CHP özünü yitirmiş, aslından çoktan kopmuştur.

CHP’nin, sözde milletin bekası için hayır kampanyası yürütmesi ise tamamen saptırma ve mugalatadan ibarettir.

CHP, geçirdiği başkalaşımın bir sonucu olarak yerini tayin etmiştir.

Hayır kampanyası, 15 Temmuz’u ve 7 Ağustos’u inkârdır. 15 Temmuz’da yaşanan bölücü kalkışmanın yarattığı travmayı ve sonuçlarını görmezden gelmektir.

Hayır kampanyası, bölücülerin ekmeğine katık hazırlamak, Kandil’e azık yollamak, FETÖ’ye enerji üretmektir.

CHP’nin başını çektiği çevrelerle bunlara iştirak eden sermayesi ve sayısı mahdut müzmin muhalifler de referandum kampanyası dolayısıyla MHP aleyhtarlığı üzerinden “Hayır.” propagandası yürütmektedir.

  MHP tabanının; 15 Temmuz’un acı gerçeklerini, verilen şehitleri ve atlatılan büyük badireyi unuttuğunu, suyun uyuyup düşmanın uyumadığını; FETÖ’nün, PKK’nın, DEAŞ’ın ve bilumum bölücülük taşeronlarının pusuda beklediğini aklından çıkardığını zanneden bu aymaz ve gafiller yanılmaktadır.

MHP seçmeni uyanık, müteyakkız; rengini belli etmek üzere hazır ve nazırdır. Partimizin "Millet için, devlet için, cumhuriyet için, Türkiye için evet" sloganı tabanımızda karşılığını bulacaktır.

MHP mensupları sandığa gittiklerinde “Elbette evet, millet için evet, ilelebet devlet.” düsturuyla hareket edecek ve oylarını buna göre kullanacaklardır.

Kaynak: KAPSAMHABER
Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Başakşehir 34 69
2. Trabzonspor 34 65
3. Beşiktaş 34 62
4. Sivasspor 34 60
5. Alanyaspor 34 57
6. Galatasaray 34 56
7. Fenerbahçe 34 53
8. Gaziantep FK 34 46
9. Antalyaspor 34 45
10. Kasımpaşa 34 43
11. Göztepe 34 42
12. Gençlerbirliği 34 36
13. Konyaspor 34 36
14. Denizlispor 34 35
15. Çaykur Rizespor 34 35
16. Malatyaspor 34 32
17. Kayserispor 34 32
18. Ankaragücü 34 32
Takımlar O P
1. Hatayspor 34 66
2. Erzurumspor 34 62
3. Adana Demirspor 34 61
4. Akhisar Bld.Spor 34 57
5. Fatih Karagümrük 34 56
6. Bursaspor 34 56
7. Altay 34 54
8. Ankara Keçiörengücü 34 50
9. Menemen Belediyespor 34 44
10. Giresunspor 34 44
11. Ümraniye 34 44
12. İstanbulspor 34 40
13. Balıkesirspor 34 38
14. Altınordu 34 37
15. Boluspor 34 33
16. Osmanlıspor 34 30
17. Adanaspor 34 21
18. Eskişehirspor 34 12
Takımlar O P
1. Liverpool 38 99
2. Man City 38 81
3. M. United 38 66
4. Chelsea 38 66
5. Leicester City 38 62
6. Tottenham 38 59
7. Wolverhampton 38 59
8. Arsenal 38 56
9. Sheffield United 38 54
10. Burnley 38 54
11. Southampton 38 52
12. Everton 38 49
13. Newcastle 38 44
14. Crystal Palace 38 43
15. Brighton 38 41
16. West Ham 38 39
17. Aston Villa 38 35
18. Bournemouth 38 34
19. Watford 38 34
20. Norwich City 38 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 87
2. Barcelona 38 82
3. Atletico Madrid 38 70
4. Sevilla 38 70
5. Villarreal 38 60
6. Real Sociedad 38 56
7. Granada 38 56
8. Getafe 38 54
9. Valencia 38 53
10. Osasuna 38 52
11. Athletic Bilbao 38 51
12. Levante 38 49
13. Real Valladolid 38 42
14. Eibar 38 42
15. Real Betis 38 41
16. Deportivo Alaves 38 39
17. Celta de Vigo 38 37
18. Leganés 38 36
19. Mallorca 38 33
20. Espanyol 38 25