MHP'li Deniz Depboylu; Karşı karşıya olduğumuz en büyük sorun yoksulluktur.

Milliyetçi Hareket Partisi Kadın, Aile ve Engellilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Deniz DEPBOYLU,10 -16 Mayıs tarihleri Engelliler Haftası dolayısıyla basın açıklamasında bulundu.

MHP 10.05.2018, 12:14 10.05.2018, 12:35
MHP'li Deniz Depboylu; Karşı karşıya olduğumuz en büyük sorun yoksulluktur.

Milliyetçi Hareket Partisi Kadın, Aile ve Engellilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Aydın Milletvekili Sayın Deniz DEPBOYLU, Engelliler haftası nedeniyle yaptığı basın açıklamasında; "Liderimizin talimatlarıyla Genel Merkezimizin ilgili birimlerinde üretilen etkili ve nitelikli politikalarla; TBMM başta olmak üzere tüm Belediyelerimizde engellilerimizin sorunlarının çözümüne yönelik çalışmalar yapmaktayız." dedi.

Depboylu'nun basın açıklaması şöyle:

Sizlerin de bildiği gibi, 10 -16 Mayıs tarihleri Engelliler Haftası olarak kutlanmaktadır.  Ne yazık ki; şenliklerle süslenmesi gereken bu süreç engelli vatandaşlarımızın çözülemeyen sorunlarının gölgesinde kalıyor. Engelli vatandaşlarımız sosyal dışlanmaya en fazla maruz kalan, toplumsal bütünleşme ile ilgili sorunlar yaşayan, koruyucu önlemler ile yaşam standartları yükseltilmesi gereken özel bir gruptur. Maalesef engellilerimizin yaşamın pek çok alanında karşılaştığı sorunlar, engeli olan bireylerin içinde yaşadıkları toplumla işlevsel bir bütünlük içinde yaşamalarını güçleştirmektedir. 

"Kapsamlı bir çalışma yapılmak zorundadır."

Yaşanan tüm sorunların çözümü, yardıma ihtiyacı olan engellilerin sayısının, sıkıntılarının ve beklentilerinin belirlenmesiyle mümkün kılınabilir.
Ülkemizde TUİK tarafından; 2002 yılında “Türkiye Engelliler Araştırması” ve ardından 2010 yılında “Engellilerin Sorun ve Beklenti Araştırması” olmak üzere iki saha çalışması yapılmış; takip eden sekiz yıllık süreçte hiçbir çalışma yapılmamıştır. ASPB; 2011 Nüfus ve Konut araştırması çerçevesinde ülkemizde engelli nüfusun oranının yüzde 6.9 olduğu belirtilerek, 2 milyon 85 bin erkeğin ve 2 milyon 792 bin kadının en az bir engeli olduğu bilgisini paylaşmıştı. Ancak bugün, mevcut sayının verilen bilginin çok daha üstünde olduğunu bilmekteyiz. Engelli vatandaşlarımızın sayısı ve sorunlarıyla ilgili olarak, en kısa sürede kapsamlı bir çalışma yapılmak zorundadır. Biz elimizde kapsamlı olarak yapılmış bir çalışma olmasa da, mevcut bilgilerimizi dikkate alarak, engelli kardeşlerimizin yaşadığı sorunların bir kısmını sizlerle paylaşmak istiyoruz:

Karşı karşıya olduğumuz en büyük sorun yoksulluktur.


Yapılan araştırmalar, dünyanın her yerinde engellilerin büyük çoğunluğunun toplumun yoksul kesimlerinden geldiğini ve yoksulluk içinde yaşadıklarını göstermektedir. Her ülke, vatandaşı olan engelli bireylerin yoksulluk sorununu çözmek için birbirinden farklı politikalar üretmektedir.
Ülkemizde bu sorunun çözümü amaçlanarak mevcut hükümet tarafından engelli vatandaşlarımıza engelli maaşı ödenmeye başlanmıştır. Ancak bu uygulama kendi içinde çözülmesi gereken sorunlar barındırmaktadır. Engelli ve yaşlı aylığı için birlikte yaşadıkları hanedeki bireylerin de yoksul olması şartı aranmaktadır. Bakıma ihtiyacı olan engellinin evde bakımı için aileye ödenen destek nedeniyle, engelli aylıkları kesilmektedir.
Engelli bireyin evinde yaşayan bakıma muhtaç yaşlıların emekli aylıkları da hane içi geliri olarak kabul edilmekte, sorun maddi manevi büyümektedir. Ailesinin geliri esas alınarak “muhtaç değilsin” diye aylığı kesilen engelliler, yasal olarak muhtaç olmasalar da bu defa ailelerine muhtaç bırakılmışlardır. 

"Yaş sınırını aşan engelli gençler"

Yaşanan mağduriyetin giderilmesi için engellilerin muhtaçlığının belirlenmesinde “hane başına düşen gelir” uygulamasından vazgeçilip, kendi gelirinin esas alınmasına yönelik düzenleme yapılmalı, engellilerin yaşadığı mağduriyet giderilmelidir.  Günümüzde üniversiteye gitmeyen 18 yaşını doldurmamış erkek çocukları ile üniversiteye giden gençler 25 yaşını dolduruncaya kadar verilen SGK desteği zihinsel engelli erkeklere de uygulanmaktadır.  Yaş sınırını aşan engelli gençler sağlıklı gençler gibi sosyal güvencesi olan anne babaları üstünden kazandıkları sağlık bakım haklarını kaybetmektedir. Yine anne babası vefat etmiş ise, 18 yaşından büyük zihinsel engelli erkek hiçbir şeyden faydalanamamaktadır. Zihinsel engelli olan erkek ile engeli olmayanlar arasında uygulamada farklılık yoktur. 


Sağlıklı bir genç ile %60’ın üzerinde zihinsel engeli olan bir genç nasıl eşit sayılabilir?

Her anne babanın korkusu kendi vefatlarından önce evlat acısı yaşamaktır. Engelli ana babalarının en büyük korkusu ise evlatlarından önce ölüp onu geride korumasız ve çaresiz bırakmaktır. Engelli vatandaşlarımızın maddi sorunlarının çözülerek, bakımlarının devlet tarafından güvence altına alınması mecburidir. Ülkemizde engelliler kendi aralarında da eşit fırsatlara sahip değildir. Engellilerin malul sayılması ve maluliyet aylığı bağlanmasında farklı uygulama bulunmaktadır. Engellilerin eşit fırsatlara sahip olabilmeleri kapsamında, doğuştan ya da sigortalılıktan önce engeli olanlar da 5510 sayılı kanunun malul sayılma ve maluliyet aylığı bağlanması ile ilgili hükümlerinden yararlandırılmalıdır.

İstihdam 

Engellilik işsizliğin de başlıca nedenleri arasında olduğu için işsizlik ve yoksulluk arasında bir neden sonuç bağlantısına da sebebiyet vermektedir.
Engellilere yönelik istihdam politikaları büyük ölçüde kota tekniğine dayanmaktadır. Kamu kurumlarının çalıştırmak zorunda olduğu engelli kontenjan oranı yüzde 3’tür.  Birçok ülkede kamu kurumlarında yüzde 5 ve üzerinde engelli kotası uygulaması yapılmaktadır. Bu kota oranı bizde de geçerli olmalıdır. Kamuda istihdam edilmek üzere engelliler için ayrılmış kontenjanların önemli bir kısmı boştur. Atama bekleyen engellilerimizin kamuda istihdamı önem arz etmektedir. Engelli istihdam kriterlerinin, engel gruplarının kendi içlerinde engel oranları ve niteliklerine göre ayrılarak belirlenmesi yaşanabilecek haksızlık ve mağduriyetlerin oluşmasını önleyecektir. Bir toplumda yaşayan her bireyin yapabileceği bir iş vardır.  Engel durumları dikkate alınarak, uygun eğitimleri almış, rehabilitasyon hizmetlerinden yararlanmış engellilerimiz de kendilerine uygun işlerde çalışabilir, üretime ve de kendi bütçelerine katkıda bulunabilirler.  Bu gün engellilerin, sahip oldukları engelden kaynaklanan özellikleri ve nitelikleri de dikkate alınarak, hangi işlerde çalışabilecekleri konusunda, elde ciddi bir araştırma, bir çalışma bulunmamaktadır.

"Empati Kültürü"

Her bireyin olduğu gibi, engellilerin de iş piyasasının özellikleri ve gereksinimleri doğrultusunda eğitilmesi, istihdam için hazırlanması gerekir.
Engellilerin istihdamla bağlantılı sorunları istihdam gerçekleştikten sonra da ortaya çıkmakta ve iş yaşamı içinde de devam etmektedir. Bu sorunlar da ayrı bir çalışma gerektirmektedir. Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Beyefendinin de ifade ettiği gibi: “Engelli olmayı atıl değil aktif hale dönüştürmek; üretim çarkının içinde özne haline getirmek, hayatın akışına çaresizce kapılan değil, bizatihi yön veren bir konuma taşımak şarttır. Engelsiz bir Türkiye, engelsiz bir toplum, engelsiz bir gelecek için sorumluluk şuuru, empati kültürü, dayanışma ve yardımlaşma duygusu muhakkak surette canlı ve aktif tutulmalıdır.”

Eğitim:

Engellilerin toplumla bütünleşmesinin önündeki bir diğer engel de eğitim konusunda karşılaştıkları sorunlardır.  Tüm ülkelerde eğitim sistemi, öncelikle, nüfusun engelli olmayan kesimi için planlanıp uygulanmaktadır. Böylece daha en baştan eğitim sistemi, engellileri dışlayan bir anlayışa sahip olmakta; daha sonra da engellileri eğitim sistemiyle bütünleştirecek çeşitli programlar geliştirilmeye çalışılmaktadır. Müfredat programları, engel türleri ve dereceleri ile engellilerin kişisel özellikleri ve gereksinimleri de dikkate alınacak şekilde esnek hazırlanmalıdır.  Engellilerin eğitiminde görevlendirilmek üzere yeterli sayıda meslek elemanı yetiştirilmeli ve istihdam edilmelidir.  Eğitim kurumları engelli çocuklarımız ve gençlerimiz için ulaşılabilir kılınmalı ve fiziki şartları uygun hale getirilmelidir.

Ulaşım ve Fiziksel Çevre 

Engellilerin kaliteli yaşam sürmelerinin önündeki engellerden biri de ulaşım ve fiziksel çevre ve sorunudur.  Engellilerin, sahip oldukları fiziksel işlev bozuklukları ve yetersizlikleri sebebiyle yaşadıkları sınırlanma; içinde yaşadıkları fiziksel çevreye uyum sağlamalarını zorlaştırmaktadır. Şehir planları tasarlanırken, içinde yaşanılacak fiziksel çevreyi de o toplumun içinde yaşayan herkesi düşünerek hareket etmek gerekir. Milliyetçi Hareket Partisi toplumsal sorunların her zaman takipçisi olmuş ve çözüm üreten politikalar üretmek üzere çaba sarf etmiştir. Bu gayretin görünür sonuçları, özellikle yönetiminde bulunduğumuz belediyelerin hazırladığı ve gerçekleştirdiği projelerle engellilerimizin yaşamını kolaylaştırmaktadır.
Mevcut belediyelerimizin yaptığı çalışmalar arasında en iyi örneklerinden birisi Mersin Büyükşehir Belediyemizdir.

"Türkiye’de bir ilke imza attı"

Engellilerimiz için hazırladıkları ve hayata geçirdikleri projeleriyle sundukları hizmetlerden dolayı da Mersin Büyükşehir Belediyesi, Dünya Engelliler Vakfı ve Dünya Engelliler Birliği tarafından “Küresel Sosyal Farkındalık Ödülü” ne layık görülmüştür. Yine 2016 yılında Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesine göre de “Erişilebilirlik Ödülünü” alarak onurlandırıldı. Ayrıca dünyada ve Türkiye’de bir ilke imza atarak 1. Mersin Uluslararası Engelsiz Sanat Festivali’ni düzenledi.  Festivale katılmak üzere, dünyanın değişik ülkelerinden gelen sanatçılar yaşama ve sanata engel olmadığını tüm dünyaya göstermiş oldu. Liderimizin talimatlarıyla Genel Merkezimizin ilgili birimlerinde üretilen etkili ve nitelikli politikalarla; TBMM başta olmak üzere tüm Belediyelerimizde engellilerimizin sorunlarının çözümüne yönelik çalışmalar yapmaktayız. Bu çalışmalarımız ve gayretimizle bizi izleyen her kurum ve kuruluşa örnek olmaya devam edeceğiz.


Biz bu vesileyle Engelli vatandaşlarımızın “Engelliler Haftasını” sevgi ve saygıyla kutluyor; kendilerine engelsiz bir dünya, engelleri yıkan azimli ve bilinçli bir toplum dayanışması diliyor; milliyetçi Hareket Partisi olarak bu dileklerimizin gerçekleşmesi için yılmadan, yorulmadan çalışacağımızı da özellikle belirtmek istiyorum.

Kaynak: KAPSAMHABER
Yorumlar (0)