MHP’li İsmail Özdemir: Kıbrıs Türk'tür Türk kalacaktır!

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir; gündem dışı söz olarak Kıbrıs Adası’nın, sahip olduğu jeostratejik konumu sebebiyle tarihin her döneminde büyük öneme sahip olduğunu dile getirdi.

MHP 08.06.2022, 22:08
MHP’li İsmail Özdemir: Kıbrıs Türk'tür Türk kalacaktır!

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir; Kıbrıs Adası’nın, sahip olduğu jeostratejik konumu sebebiyle tarihin her döneminde büyük öneme sahip olduğunu belirterek, “Bu hâliyle Kıbrıs Adası sadece denizin ortasında bulunan bir ada vasfıyla ikmal noktası olarak değil, bölgesel ve küresel hâkimiyet için mutlaka korunması gereken bir alan olarak ön plana çıkmıştır.” dedi.

İsmail Özdemir; Kıbrıs’ta egemen eşitlik temelli iki devletli çözüm ve Doğu Akdeniz’deki gelişmeler hakkında Gündem Dışı söz aldığı konuşmasında, Osmanlı döneminde Akdeniz hâkimiyetinin mihenk taşı konumunda olan Kıbrıs’ın, 1500'lü yılların ikinci yarısından sonra kalıcı bir Türk vatanı hâline geldiğinibelirtti. Özdemir açıklamasında, “Birinci Dünya Savaşı'na giden süreç ve sonrasında yaşanan gelişmelerden etkilenen Kıbrıs, 1950'li yıllardan sonraysa adaya düzenlediğimiz Barış Harekâtı'na kadar geçen süre zarfında acı ve gözyaşıyla anılır olmuştur. Enosis hedefiyle Rumlarca başlatılan toplu katliam ve soykırımlar Kıbrıs Türklüğünün yaşamını tehdit ederken Türkiye'nin garantör ülke olarak adada barışın tesisi ve kalıcı hâle gelmesi için yaptığı müdahale, dökülen kanın son bulmasını sağlamıştır.” dedi.

1975'DE KIBRIS TÜRK FEDERE DEVLETİ KURULDU

Kıbrıs Türklüğünün yaşam mücadelesi, azim, kararlılık ve istiklal hakkının neticesi olarak öncelikle 1975'de Kıbrıs Türk Federe Devleti’nin kurulmuş olduğunu söyleyen Özdemir; “15 Kasım 1983 tarihine gelindiğinde ise Kıbrıs Türk Federe Devleti Meclisi selfdeterminasyon hakkını kullanarak oy birliğiyle aldığı bir kararla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni ilan etmiştir. Dolayısıyla, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ilk ve kurucu Cumhurbaşkanı merhum Rauf Denktaş'ın ifadesiyle, bu devlet şaka olsun diye kurulmamıştır.” dedi.

Uzun yıllara mal olan süreç içerisinde özellikle federasyon temelli yapılan müzakerelerin adaya barışı getirmediğini ifade eden Özdemir: “Bu süre boyunca Rum kesimi kasıtlı ve sistemli bir şekilde sürekli ödüllendirilmiş, Kıbrıs Türklüğü ise yaşadığı katliam ve soykırımlar görmezden gelinerek âdeta tecride maruz bırakılmıştır. Haklının ve haksızın maksatlı tutumlarla birbirine karıştırıldığı açıkça gözlemlenmiştir. Kıbrıs Türklüğü her defasında mağdur edilmiştir. Dolayısıyla, Kıbrıs Adası'nda Türklerin yaşam hakkı ile egemenliğinin korunması noktasında artık yeni bir yaklaşım ve ölçünün belirlenmesi zaruri bir hâl almıştır.” açıklamasında bulundu.

KIBRIS TÜRK’TÜR, TÜRK KALACAKTIR

1 Ağustos 1571'de adanın fethiyle birlikte buraya yerleşen Türkler’in, aradan geçen dört yüz elli bir yıl boyunca hiçbir vakit devletsiz kalmadığını belirten İsmail Özdemir; Kıbrıs Türklüğünü küçümseyip yok saymaya uğraşan çevreler Kıbrıs'ın Türklerin vatanı olduğu gerçeği altında her defasında ezilmekten kaçamayacaktır. Kıbrıs Türk'tür, Türk kalacaktır. Türklüğün mevcudiyet ve kudreti Kıbrıs'ta ezanı dindirmeyecek, yükselen bayrağı indirmeyecek ve çok daha yükseklere elbette taşıyacaktır. Türklüğün çelikleşmiş iradesi, yanan hürriyet ve istiklal alevini koruyacak, Kıbrıs Türklüğü kendi devletiyle, yaşama iradesiyle geleceğe doğru emin adımlarla yol almayı sürdürecektir.” dedi.

KIBRIS DAVASINA GÖNÜL, CAN VE KAN VEREN TÜM KAHRAMANLARIMIZI RAHMET VE MİNNETLE YÂD EDİYORUM

Rum kesiminin şımarık, kendini ve haddini bilmez tutumlarına sessiz kalmanın bölgesel barışın önünde engel teşkil ettiği gerçeğinin görülmesi gerektiğine dikkat çeken Özdemir; Bilhassa, Yunanistan'ın Ege ve Doğu Akdeniz'deki kışkırtıcı, hukuksuz ve haksız tutumu böyle devam ederse Türkiye'nin kuvvet ve kudretinin nelere kadir olduğunu bir kez daha tecrübe etmek durumunda kalacağı iyi anlaşılması gerektiğini söyledi. 

"Zira, Türkiye'nin egemenlik haklarından taviz verebileceğini düşünmek tarihi bir hata olarak yorumlanmalıdır.” ifadelerine yer veren Özdemir, "Avrupa, Orta Doğu ve hatta Afrika'nın barış, huzur, istikrar ve refahı için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin, adada egemen eşitliğe dayalı 2 devlet kurulması önerisinden hareketle gelecek tasavvurunda bulunmasının herkesin yararına olacağını belirten Özdemir, “başta merhum Fazıl Küçük olmak üzere, Rauf Denktaş ve Kıbrıs davasına gönül, can ve kan veren tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle yâd ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Kaynak: KAPSAMHABER
Yorumlar (0)