Usta; Mağduriyetlerin Önüne Geçilmeli: KHK Olur, kanun Olur; Her Ne Olacaksa Artık

Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Erhan Usta, TBMM Genel Kurulunda taşeronlara kadro verilmesi konusunda konuştu. Usta, "İşi yarım bırakmamak lazım" dedi.

MHP 20.01.2018, 20:26
Usta; Mağduriyetlerin Önüne Geçilmeli: KHK Olur, kanun Olur; Her Ne Olacaksa Artık

Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili ve Samsun Milletvekili Erhan USTA, TBMM Genel Kurulunda taşeronlara kadro verilmesi husunda yaptığı konuşmada bütün mağduriyetlerin önüne geçilmesi gerektiğini, En önemli şeyin adalet olduğunu, adaletten ayrılmamak lazımgeldiğini belirterek "Tekrar bir KHK olur, kanun olur -her ne olacaksa artık- veya idarelere bu konuyla ilgili bir onay vererek, daha üstten yapılacak bir işlemle mağduriyetler giderilmelidir” dedi.

İŞİ YARIM BIRAKMAMAK LAZIM

Erhan Usta, Güzel bir iş yapıldığını, bu işi kendilerininde desteklediklerini ancak işi yarım bırakmamak gerektiğini belirterek şöyle devam etti; “Neredeyse 1 milyona yakın insana bu kadroyu verirken, bunu mutlak suretle hak etmiş olan ancak KHK'deki belki ufak bir maddeden dolayı bu hakkı alamayan bir kısım vatandaşımız var. Şöyle ki: KHK'de 4 tane şart ileri sürülüyordu kadro alınabilmesi için; ihale konusu işte çalışacak personel sayısının ihale dokümanında belirlenmesi, çalışma saatlerinin tamamının idare için kullanılması, işlerin süreklilik arz etmesi ve son madde olarak da yaklaşık maliyetin yüzde 70'lik kısmının asgari işçilik maliyetinden oluşması. Şimdi ihalede bu dört şarttan üç tanesini taşınmasına rağmen, yani normal bir taşeron işçisi nasıl çalışıyorsa bu vatandaşlarımız da o şekilde çalışıyor olmasına rağmen bu % 70 şartını yerine getiremediği için bu insanlara kadro verilmemesi gibi bir durum söz konusu.”

SASKİ’deki sayaç okuyucularından, Samsun Hastanelerindeki bilgi işlem personellerinden, Karayolları bakım ve onarımında çalışanlardan, kamuda kiralık araç şoförlerinden örnekler vererek mağduriyetleri dile getirdi.

"50 binin üzerinde taşeron işçi kapsam dışı kaldı"

Kamu iktisadi teşekküllerinin (KİT’lerin) hiçbirinin kapsama alınmadığını dolayısıyla bu kuruluşlarda çalışan yaklaşık 50 binin üzerinde taşeron işçi kapsam dışı kaldığını vurgulayan USTA, “Sosyal yardımlaşma vakıflarında çalışan insanlarımız var, yaklaşık on bin kişi. Biliyorsunuz, sosyal yardımlaşma vakıfları ciddi bir iş görüyor, ciddi bir hizmet görüyorlar; kullandıkları kaynak kamu kaynağı, yaptıkları iş aslında bir kamu görevi; işe alınış tarzlarına baktığımızda işte, bir memurda aranan şartların hepsi aranıyor, sınavla giriliyor, lisans mezunu olma şartı aranıyor yani tamamen bir memuriyete giriş şartlarını da taşıyor bu arkadaşlar fakat bunlar bu kapsamda değerlendirilmiyor, bunlara da kadro verilmedi.” dedi.

"Hükümetin Tedbir alması gerekir"

USTA, “Bunun dışında, biliyorsunuz, kadroya geçirilme şartlarından bir tanesi 4 Aralık 2017 tarihi itibarıyla taşeronda çalışıyor olmaktır. O gün işe başlamış olsa dahi bu arkadaşlarımıza kadro veriliyor. Bundan bir şikâyetimiz yok. Ancak diyelim ki bir gün önce işten çıkarılmış olan, belki on yıldır bir kurumda çalışıyor olan kişilere de, çalışanlara da kadro verilmesi bir zarurettir; bunun verilmemesi hiçbir şekilde hakkaniyete uygun düşmeyecektir. Bu konuda da Hükûmetin tedbir alması gerekir diye düşünüyorum.” dedi.

"En Önemli Şey Adelettir"

Erhan USTA sözlerini “Bütün bu mağduriyetin önüne geçilmesi lazım. En önemli şey de adalettir, adaletten ayrılmamak lazım. Tekrar bir KHK olur, kanun olur -her ne olacaksa artık- veya idarelere bu konuyla ilgili bir onay vererek, daha üstten yapılacak bir işlemle mağduriyetler giderilmelidir” diyerek tamamladı.

Kaynak: KAPSAMHABER
Yorumlar (0)