COVİD - 19 Pandemisi ve Yaşlı Sağlığı, Özel Egzersizler

Sağlık Bakanlığı ve uzman bilim adamlarından oluşan Bilim Kurulu’nun kararı ile 65 yaş üstü ve 20 yaş altı bireyler için sokağa çıkma yasağı getirilmiştir. Dünya Sağlık Örgütü ve bu konuda çalışan bilim adamları bu hastalığın en iyi tedavi yönteminin "Korunma veya önlem" olduğunu bildirmiştir.

Sağlık 07.05.2020, 22:11
COVİD - 19 Pandemisi ve Yaşlı Sağlığı, Özel Egzersizler

Geriatri Fizyoterapistleri Derneği Adına Prof. Dr. Fzt. Filiz CAN yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanlığı ve uzman bilim adamlarından oluşan Bilim Kurulu’nun kararı ile 65 yaş üstü ve 20 yaş altı bireyler için sokağa çıkma yasağı getirerek, "Evde Kal" çağrısında bulunduğunu belirterek Fizyoterapistler ile ilgili açıklamada bulundu.

Fiziksel Aktivite

Aktivite azlığı veya hareketsizlik, tüm yaş grubu bireylerde, özellikle yaşlılarda kronik hastalıkların ortaya çıkmasında veya var olan kronik hastalıkların ilerlemesinde en önemli risk faktörlerinden birisi olarak belirtilirken, Dünya Sağlık Örgütü (WHO), yaşlanmaya bağlı olarak ortaya çıkan kronik hastalıkların önlenmesi ve tedavisinde veya negatif etkilerinin azaltılmasında egzersiz ve fiziksel aktivitenin en önemli uygulama olduğunu belirtmiştir.

Yaşlı sağlığı

Yapılan araştırmalar, fiziksel aktivite düzeyi ile sağlıklı olma arasında çok yakın bir ilişki olduğunu göstermiştir. Yaşlılıkta fonksiyonlarda azalma ve yetersizlik meydana geldiği için, yaşam boyu düzenli fiziksel aktivite ve egzersiz alışkanlığı, sağlıklı yaşlanmanın temelini teşkil eder. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de ortalama yaşam süresinin uzaması ve yaşlı nüfus oranındaki artış, yaşlı sağlığı ve rehabilitasyon hizmetlerinin önemini daha da artırmaktadır.

Fizyoterapist ne demek?

Fizyoterapistler, bireylerin doğuştan veya sonradan olan bazı hastalık, yaralanma veya travmalar sonucu kas-iskelet, nörolojik ve kardiyopulmoner, vasküler veya diğer sistemlerinde ortaya çıkan yetersizliği veya fonksiyon kaybını gidermek ve bireyleri kendi sınırları içinde en yüksek bağımsızlık düzeyine ulaştırmak üzere çeşitli fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamaları yapan sağlık profesyonelleridir.

Fizyoterapistler, aynı zamanda çeşitli kas- iskelet sistem değerlendirmeleri ışığında bireylerin fiziksel aktivite düzeyi ve hareket yeteneklerine göre kanıt değeri yüksek ve bilimsel temele dayalı, sağlığı geliştirici egzersiz programı belirleyen ve uygulayan bir meslek mensubudur.

Geriatri Fizyoterapistleri Derneği

Yaşlılık ve yaşlıların rehabilitasyon alanında özelleşmiş olan “Geriatri Fizyoterapistleri” de, yaşlıların rehabilitasyonunun yanı sıra, aktif ve sağlıklı yaşlanma, toplumlarda sağlıklı yaş alma bilincini oluşturma, yaşlı bireylerin fonksiyonel düzeyini ve yaşam kalitesini artırma, koruyucu ve destekleyici fizyoterapi hizmetlerini sağlama gibi konular üzerinde çalışmaktadır. 2005 yılında kurulan ve “Uluslararası Yaşlılarla Çalışan Fizyoterapistler Derneği (IPTOP)”’nin kurucu 6 üye ülke derneğinden biri olan “Geriatri Fizyoterapistleri Derneği,” kurulduğu günden bu yana bu özelleşme alanını geliştirmek üzere yaşlılarla çalışan fizyoterapistleri bir çatı altında toplayarak onların bu konudaki bilgi, klinik beceri ve yeteneklerini geliştirmek için eğitim vermektedir. 

Egzersiz alışkanlığı olmayan yaşlılar

Geriatri Fizyoterapistleri Derneği olarak evde aktif olmaya ve yaşlılara özel olarak hazırladıkları egzersizleri yapmaya teşvik etmek istediklerini belirterek, "Bilimsel araştırmalar doğrultusunda özel olarak planladığımız bu egzersiz programı, yaşlının evde kendi başına emniyetle yapabileceği ve çoğunlukla sandalyede yapılan “başlangıç seviyesi” egzersizlerinden oluşmaktadır. Bu egzersizler solunum ve postür egzersizleri, eklem hareketleri, basit germe ve kuvvetlendirme egzersizleri, denge, ağırlık aktarma ve yürüme egzersizlerinden oluşmaktadır. Başlangıç seviyesi egzersiz programı, çok basit egzersizlerden oluştuğu için kalp hastalığı, diyabet veya artrit gibi kronik hastalığı veya ağrı, kas sertliği gibi problemleri olan veya önceden egzersiz alışkanlığı olmayan yaşlılar için bile emniyetle kullanılabilen ve herhangi bir probleme yol açmayan bir programdır." dedi.

Kaynak: KAPSAMHABER
Yorumlar (0)