Kronik Solunum Sistemi Enfeksiyonu (Crd) Cronyc Respyratory Disease

Sağlık 18.11.2020, 22:51 19.11.2020, 22:42
Kronik Solunum Sistemi Enfeksiyonu (Crd) Cronyc Respyratory Disease

Etkeni Mycoplasma Galisepticum olup, gram negatif bakteri enfeksiyonudur. Hindilerde Enfeksiyon Sinüzitis'i oluşturur. Bu hastalığa her yaştaki kanatlılar ve özellikle büyüme çağındakiler çok duyarlıdır. Hastalık bir ay içerisinde ortaya çıkar ve ölüm oranı % 20 ile 50' dir 

BULAŞMA :

 • Sindirim yolu ile (Etkenle bulaşık yem ve sular ile) 
 • Solunum yolu ile
 • Hastalık her yaştaki tavuk ve hindilere direk temasla bulaştığı gibi, hastalıklı hayvanların  yumurtalarından elde edilen civcivlere de geçer ve bunlar portör kalırlar. 
 • Hastalıklı kanatlıların yumurtalarından elde edilen canlı aşılar olabilmektedir.

KLİNİK BULGULAR :

 • Tüylerin kabarması 
 • Zayıflama
 • Hareketsizlik, 
 • Öksürük 
 • Aşırı zayıflama (Kaşeksi), 
 • Solunumda güçlükle nefes alma veya hırıltılı solunum,
 • Gözlerinde bir veya iki taraflı şişkinlik,
 • Hayvanların  burun  deliklerinden sümüksel bir akıntı,
 • Verilen yemlere karşı ilgisizlik
 • Verimde düşme ve ölüm

TEŞHİS :

1. Klinik yol ile
2. Anatomo - Patolojik yol ile
3. Bakteriyolojik yol ile
4. Serolojik, muayenelerle yapılır.

OTOPSİ BULGULARI:

 • Hava kesesinde kalınlaşma,  donuklaşma ve eksudat, 
 • Tracheanın iç yüzünde fibrinli bir eksudat,
 • Akciğerlerde kanama, 
 • Kalp koroner damarlarında şişkinlik ve perikardın sternuma yapışık olduğu, perikarditis, 
 • Burun dediklerinde eksudat, 
 • Burun sinüs boşlukları transversal olarak kesildiğinde mukoit tabiatta iltihap, 
 • Bronşlarda eksudat, hava keselerinde biriken eksudat'ın  kazeifie (peynirleşme) olduğu,
 • Karın periton zarının şeffaflığını kaybetmesi ve mat bir durum arzederek üzerinde pirinç danesi  benzeri teşekküllerin şekillenmesi

BU HASTALIK

 • Kolera
 • Koriza 
 • Nevcastle 
 • Enfeksiyon Bronşit
 • Colibasillozis
 • ILT

ile karışır.

 TEDAVİ :

 • Tedavisinde uzmanınızın öngöreceği 
 • Antibiyotikler 
 • Vitamin ve probiyotikler kullanılır.
 • Hastalar sağlam lardan ayrılır.

KORUNMA :

 • Yetiştirmede genç ve yaşlı hayvanlar bir arada bulundurulmamalıdır. 
 • Kümes içerisinde bulunan hayvanların direkt hava cereyanına maruz bırakılmamalı,
 • Hastalıklı kümeslerle temas kesilmelidir.
 • Hasta ve hastalıktan şüpheli hayvanlar, uygun şekilde imha edilmelidir. 
 • Kümes ve Çiftlik giriş, çıkışları kontrol altında tutulmalıdır. 
 • Kümese yabancıların girip, çıkması yasaklanmalıdır. 
 • Kümese girerken o kümesi ait çizme giymeli ve dezenfektan madde ile dezenfeksiyon yapılmalıdır.
 • Kümese yabani kuşların ve diğer çiftlik hayvanlarının girmesi engellenmelidir.
 • Kümeslerde havalandırma, ısı, ışık, rutubet, yemlik, suluk, folluk, m2 kareye düşen hayvan sayısının yeterli olup olmadığı kontrol edilmelidir. 
 • Uygun zaman aralıklarında kan testleri yaptırılarak portörler ayıklanmalıdır.
 • Aşı yapılmadan 3-4 gün önce ve aşı yapıldıktan 14 ile 21 gün sonra kan testleri yaptırılarak antikor düzeyleri belirlenmelidir.
 • Üretim sonunda kümes ve kümes malzemeleri dezenfeksiyonu mutlaka yapılmalıdır.
 • Mutlaka aşılama yapılmalıdır.
 • Antibiyotik koruyucu dozda verilmelidir. 
 • .Her kümes boşaltıldıktan sonra iyi bir dezenfeksiyonu yapılmalıdır.
 • Damızlık yumurtalar kuluçka makinesine konmadan önce etkili bir antibiotik veya Formol ile, fumigasyon ile dezenfeksiyona tabi tutulur.
 • Koksidioz gibi parazitler enfeksiyonlardan hayvanların korunabilmesi için, koruyucu bazı 
 • ilaçlar verilmeli.
 • Hayvanlara verilecek olan yemlerin kalori, vitamin, protein ve mineral maddeler 
 • bakımından yeterli ve dengeli olmasına dikkat edilmelidir.
 • 19/06/1969 resmi gazete 13227 sayılı KÜMES HAYVANLARINDAN TAVUK VE HİNDİLERİN "MYCOPLASMOSİS" VEYA CRD HASTALIĞI MÜCADELE YÖNETMELİĞİ hükümleri, 01/05/2003 kabul tarihli, 08/05/2003 tarih ve 25102 sayılı R.G.de yayımlanan 4856 sayılı "Çevre ve Orman Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun hükümlerine göre işlem yapılır.
Kaynak: KAPSAMHABER
Yorumlar (0)