Alexa

Sağlık Sigortası Çeşitleri ve Kapsamları

Sağlık Sigortası Çeşitleri ve Kapsamları

Sigortalar hayatımızda belli başlı durumlara karşı bizlere sağlanan güvencelerdir. Özellikle sağlık sigortaları bir insana en zor zamanlarında destek olabilecek teminatları barındırır.

Hastalık veya kaza sonucu meydana gelen sağlık problemlerinin harcamalarına yönelik hazırlanan planlara sağlık sigortası denir. Sigorta kapsamında karşılanacak harcamalarınız ödediğiniz primlere, sözleşme teminatlarına bağlı olarak belirlenir. Sağlık sigortası sayesinde beklenmedik kazalara veya hastalıklar sonucunda oluşabilecek maliyetlere karşı önleminizi almış olursunuz.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ile sizin ve ailenizden birinin yaşayabileceği beklenmedik sağlık sorunları sonucunda oluşabilecek masraflarınız güvence altına alınır. Hem SGK hem tercih edeceğiniz sigorta kurumu ile anlaşmalı özel hastanelerde oluşabilecek SGK fark ücretleriniz sıfırlanır. Bu sigorta planı ile Yatarak Tedavi Planı, Yatarak Tedavi ve Ayakta Tedavi Planı (8 kez AT kullanım limiti) ve Yatarak Tedavi ve Ayakta Tedavi Planı (6 kez AT kullanım limiti) planlarından yararlanabilirsiniz. Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ile düşük primler ödeyerek özel hastane kalitesinde ve hızlı sağlık hizmeti alabilirsiniz. Bu sigorta kapsamında kapsamlı diş paketi ve check up paketi hizmetlerinden de yararlanabilirsiniz.

Seyahat Sağlık Sigortası

Tercih edeceğiniz Seyahat Sağlık Sigortası ile yurt dışı seyahatleriniz sırasında meydana gelebilecek beklenmedik kazalar sonucu yaralanma veya önceden mevcut olmayan bir hastalıktan kaynaklı sağlık problemlerine karşı sizleri koruyan özel bir sigorta türüdür. Seyahat sırasında poliçenin geçerlilik tarihlerinde meydana gelen kaza ve hastalıkları kapsamına alan bir sigortadır. Poliçe hesaplanırken sigortalının yaşı ve poliçe kapsamı dikkate alınır. Sigorta kapsamındaki asgari teminatlar ani rahatsızlık ve hastalıklara ilişkin tedavi, en yakın sağlık kuruluşuna nakil, tedavi sonrası ikametgâh adresine nakil ve vefat durumlarında sigortalının naklidir. Seyahat Sigortası kapsamı ile ilgili araştırmalarınızda seyahatiniz sırasında güvence sağlayacak kurumsal sigorta şirketlerini tercih etmenizde fayda var.

 Turuncu Sağlık Sigortası

Turuncu Sağlık Sigortası, T.C. vatandaşı olmayan yabancı uyruklu kişiler kısa dönem ikamet izinlerinde kullanılmak üzere çıkarılmıştır. Sigorta süresinde hastalık ve/veya kaza halinde özel veya resmi sağlık kuruluşlarında yatarak ve/veya ayakta tedavi hizmetlerinden yararlanılabilir, poliçede kapsamındaki teminat, limit ve ödeme yüzdesi doğrultusunda sağlık giderleri güvence altına alınır.

YORUM EKLE