ADD, Türkçemize Sahip Çıkacağız!

ADD Samsun Şubesi Işık Özkefeli, "Eğitim ve bilim dili her düzeyde Türkçe olmalıdır. Türkçe edebiyat ve kültür yayınlarına destek verilmelidir. Türkçenin, ekonomi, bilim ve ticaret dili olması yolunda çabalar arttırılmalıdır."

Samsun 26.09.2020, 10:58
ADD, Türkçemize Sahip Çıkacağız!

Siyasal ve ulusal bağımsızlığımızın ayrılmaz parçası olan dil bağımsızlığımızı korumak ve onu geliştirmek temel görev olduğunu belirten ADD Samsun Şubesi Işık, Özkefeli, Bu görevi; Atatürk, “Ülkesini, yüksek bağımsızlığını korumasını bilen Türk milleti, dilini de yabancı diller boyunduruğundan kurtarmalıdır.” Sözüyle bize verildiğini ifade etti.

Atatürk’ün dilimizin gelişmesi ve yabancı sözcüklerden arındırılması yolunda verdiği savaşımı örnek oldğnu belirten Özkefeli, "bu savaşımın günümüzde de sürdürülmesi gerekliliği gözle görülür hale gelmiştir." ifadelerini kullanarak,

"Türkçe sözcüklerin ayıklanması ve yerlerine Arapça, Farsça sözcüklerin yerleştirilmesi, en üst kademedeki siyasetçilerin konuşmalarındaki yabancı sözcük sayısının neredeyse Türkçeyi geçmesi, Arapça tabelalara karşı çıkanlara gösterilen tepkiler, gelinen noktayı tüm açıklığıyla gözler önüne sermektedir." dedi.

Türk Dil Bayramı ile ilgili açıklama şu şekilde devam ediyor;

Arapça, Farsça, Osmanlıca sözcük ve tamlamalar havalarda uçuşmaktadır ve moda haline gelmiştir. Önderimiz Atatürk’ün inancı, direnci ve dil sevgisiyle bunlarla mücadele edeceğiz. Dilimizi unutanların; özünden, halkından uzaklaşanların düştüğü durumlar tarih kitaplarında yer almaktadır. Aynı hataları yapanları, Türkçenin, dünyanın en zengin dillerinden biri olduğunu unutanları, unutturmak isteyenleri uyarıyoruz ve diyoruz ki: Atatürk’ün mirasına uygun olarak Türk Dil Kurumu özerk yapısına kavuşturulmalı ve esas işlevine dönmelidir. Eğitim ve bilim dili her düzeyde Türkçe olmalıdır. Türkçe edebiyat ve kültür yayınlarına destek verilmelidir. Türkçenin, ekonomi, bilim ve ticaret dili olması yolunda çabalar arttırılmalıdır. “Dilin ulusal ve zengin olması, ulusal duygunun gelişmesinde başlıca etkendir.” Yani yerli ve milli olmanın yolu, boş sözlerden değil, uygulamalardan ve en önemlisi dilden geçer. dilimizi sevelim, koruyalım, geliştirelim, yayalım, yaşatalım. Dilimizi yabancı dillerin boyunduruğundan kurtaralım.

DİL BAYRAMIMIZIN 88. YILI KUTLU OLSUN!

Kaynak: KAPSAMHABER
Yorumlar (0)