Akademik Düşünce Enstitüsü'nden Seyyah Türkiye Projesi kapsamında Sempozyum

Gençlik ve Spor Bakanlığı Desteğiyle düzenlenen 'Uluslararası Göbeklitepe’den Bugüne Türkiye’nin Tarihi ve Kültürel Mirası Sempozyumu' sunuldu.

Samsun 07.09.2021, 10:53 07.09.2021, 11:01
Akademik Düşünce Enstitüsü'nden Seyyah Türkiye Projesi kapsamında Sempozyum

Akademik Düşünce Enstitüsü tarafından Gençlik ve Spor Bakanlığının GPDP 2020-1 desteğiyle yürütülen Seyyah Türkiye Projesi kapsamında Samsun’da 4-5-6 Eylül tarihlerinde “Uluslararası Göbeklitepe’den Bugüne Türkiye’nin Tarihi ve Kültürel Mirası Sempozyumu” düzenlendi.

Uzun süre sonra salon oturumlarıyla düzenlenen sempozyumun ilk gününde Türkiye’nin tarihi ve kültürel mirasını konu alan 22 farklı bildiri 15 farklı ilden gelen alanında uzman katılımcılar tarafından sunuldu.

Sempozyumun açılış konuşmasında Akademik Düşünce Enstitüsü Yönetim Kurulu Başkanı Metin ÖZ, proje kapsamında seyyahlık temalı bir sosyal medya uygulamasının geliştirildiğini ve yakın zamanda uygulamanın basın mensuplarına duyurulacağını belirtti.

Sempozyum programının ikinci gününde ise Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin sponsorluğunda düzenlenen gezi programında konuklarla Bandırma Vapuruyla başlayan kültürel gezi kapsamında Samsun’un tarihi mekanları gezildi.

Sempozyumun üçüncü gününde ise internet üzerinden gerçekleştirilen oturumlar Akademik Düşünce Enstitüsünün Akademi TV Youtube kanalı üstünden canlı yayınlandı. Yurtdışından katılımlarında olduğu çevrimiçi oturumlarda 17 farklı bildiri sunuldu.

Sempozyumda sunulan bildiri konuları ise Türkiye’nin tarihi ve kültürel mirasına ışık tuttu. Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı Kaan Akman, Akademik Düşünce Yayınları tarafından Google Kitaplar aracılığıyla Bildiri Özetleri kitabının yayınlandığını iki ay içinde ise sempozyumun tam metin Bildiri Kitabının da yayınlanacağı belirtti. Bildiri kitabında yer alacak bildiri konuları:

 • Samsun’a Gelen Yabancı Seyyahların Konakladıkları Kervansaray ve Hanlarda Gündelik Yaşam
 • Instagram Uygulamasındaki Seyahat Bloggerları Aracılığıyla Sürdürülen Seyyahlık Geleneği
 • Sosyal Bilim Araştırmalarında Seyahatnamelerin Yeri: Lisansüstü Tezler Üzerinden Bir İnceleme
 • “Azıcık Umudu” Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi’ne Bağlı Olan Yörükler: Sarıkeçililerin Var Kalma Mücadelesi
 • Geçmişin Cinsiyetlendirilmesi: Güneydoğu Anadolu Bölgesi ve Göbeklitepe
 • Kültürel Mirasın Proje Bazlı Aktarımına Bir Örnek: Sessiz Kuşaktan Z Kuşağına Kent ve Mekân
 • Somut Olmayan Kültürel Miras Bağlamında Şıracılık: Bafra Örneği Emin GÜNAYDIN, Tarih Öğretmeni, Yüksek Lisans Öğrencisi, Samsun Üniversitesi
 • Bir Göç Çekim Merkezi Olarak Samsun: Ana Eğilimler ve Değişimler
 • Samsun Tütün Fabrikası’nın Bulvar Alışveriş Merkezine Dönüşümü
 • Tarihi ve Kültürel Mirasın Korunmasında Belediyelerin Rolü: Tekkeköy Belediyesi Örneği
 • Sosyolojik Açıdan Bağ Kültürünün İncelenmesi: Kayseri ve Kahramanmaraş İlleri Örneği
 • Giresun Camilerinde Tezyinat Tipolojisi Değerlendirmesi
 • 19. Yüzyıl Ortalarında Osmanlı’da Dericilik Faaliyetleri, “Tokat, Zile Örneği”
 • Bafra Zalpa (Zalpuwa) Krallığı ve Kaniş Kraliçesi Mitosu
 • Belediyelerin Kültür Sanat Alanında Şirketleşmesi
 • Türk Evlerindeki ve Aile Yapısındaki Değişimin İzmir Düzleminde İncelenmesi: Geçmişe Özlem ‘’Üret-En Evler7’’
 • Geçmişten Günümüze Türk Tarihinde Hayvan Sevgisi Gurebahane-i Laklakan Örneği
 • Türkiye’nin 2000 Sonrası Balkanlar Politikasındaki Yumuşak Güç Unsuru: Kültürel Miras
 • Müzelerin Somut Olmayan Kültürel Miras Açısından Değerlendirilmesi ve Yeni Müzecilik
 • Kültürel ve Tarihi Mirasa Erişimin Dijitalleştirilmesi
 • Anadolu’nun Manevi Mimarlığını Üstlenen Yunus’tan Geriye Kalanlar: Sevgi ile Bezenmiş Hoşgörü
 • Taşlıcalı Yahya Bey Divanı’nda Halk İnanışları
 • Henry Morton’un Seyahatnamesi’nde Anadolu Kültürü İle İlgili Bilgiler
 • Anadolu'da Yeşeren Sivil Toplum: Ahilik Kurumu
 • Seyyahların Tanıklığında Osmanlı Toplum Hayatındaki Bazı Aykırı Tiplerin Klasik Şiire Yansıması
 • Evliya Çelebi Seyahatnamesi’nde Tespit Edilen Konya Yemekleri
 • Türkiye’de Bir Kültür Mirası Coğrafyası Olarak “Tur Abdin”: Kimlik, İnanç, Sanat, Mekân ve Mimarî
 • Kamu Yönetimi ve Etik Sorunlar: Ahmet Cevdet Paşa’nın Tezakir’i Üzerinden Bir Okuma
 • Kent Kültüründe Mahallenin Mekânsal Kodu: Çıkmaz Sokak
 • Karabağ Tarihi Mimarlık Abideleri Üzerine İnceleme
 • Amanos Eteklerinde Vurucu Bir Güç: Merdaitler
 • Erasmus+ ve Etwinning Projeleri Perspektifinden Göbeklitepe
 • Somut Olmayan Kültürel Miras Ögelerinin Açık Öğretim Ortaokulu Türkçe Ders Kitaplarında Kullanımı
 • Vlogger Gözüyle Destinasyon İmajı: Lütfen Kanalıma Abone Olmayı Unutmayın
 • Tarihi Yapıların Modern Tekniklerle Belgelenmesinde Yersel Lazer Taraması ve Fotogrametri Yöntemlerinin Afyon Ayazını Cami Örneği Üzerinden İncelenmesi
Kaynak: KAPSAMHABER
Yorumlar (0)