Atatürk ve Samsun Detayları

Mustafa Kemal Paşa ve silah arkadaşları 1919’un 19 Mayıs’ında ilk adımlarını Samsun’a attı. Bu Atatürk’ün önderliğinde yapılan Kurtuluş Savaşı’nın en önemli anlarından biri oldu.

Samsun 03.03.2021, 18:25 04.03.2021, 10:54
Atatürk ve Samsun Detayları

Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun'a Çıkışı Kurtuluş Savaşı’nın en önemli anlarından biridir. Mustafa Kemal Paşa ve silah arkadaşlarının 1919’un 19 Mayıs’ında ilk adımlarını Samsun’a attı.

30 NISAN 1919 - Mustafa Kemal Paşa’nın 9. Ordu Kıtaatı Müfettişliğine atanmasıyla ilgili Hükûmet Kararnamesi Padişah Vahdeddin tarafından onaylanması ardından 5 MAYIS 1919'da Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun'a atanma emri, Takvim-i Vekayi'de yayımlandı. Mustafa Kemal Paşa ve karargâhıyla 16 Mayıs 1919’da bandırma Vapuru ile yola çıktı.

Mustafa Kemal, Nutuk‘ta şu şekilde anlatmıştır:

“1919 yılı Mayıs’ının 19’uncu günü Samsun’a çıktım. Genel durum ve manzara: Osmanlı Devleti’nin içinde bulunduğu durum, Dünya Savaşı’nda yenilmiş, Osmanlı ordusu her tarafta zedelenmiş, şartları ağır bir ateşkes antlaşması imzalamış, Büyük Harbin uzun yılları boyunca, millet yorgun ve fakir bir halde. Milleti ve memleketi Dünya Savaşı’na sokanlar, kendi hayatları endişesine düşerek memleketten kaçmışlar. Saltanat ve hilafet makamında bulunan Vahdettin soysuzlaşmış, şahsını ve yalnız tahtını emniyete alabileceğini hayal ettiği alçakça tedbirler araştırmakta. Damat Ferit Paşa’nın başkanlığındaki hükümet aciz, haysiyetsiz, korkak, yalnız Padişahın iradesine tabi ve onunla beraber şahıslarını koruyabilecek herhangi bir duruma razı, ordunun elinden silahları ve cephanesi alınmış ve alınmakta. İtilaf Devletleri, ateşkes antlaşmasının hükümlerine uymaya lüzum görmüyorlar. Birer vesileyle itilaf donanmaları ve askerleri İstanbul’da. Adana vilayeti Fransızlar, Urfa, Maraş, Gaziantep İngilizler tarafından işgal edilmiş. Antalya ve Konya’da İtalya askeri birlikleri, Merzifon ve Samsun’da İngiliz askerleri bulunuyor. Her tarafta yabancı subay ve memurlar ve ajanlar faaliyette. Nihayet başlangıç kabul ettiğimiz tarihten dört gün önce 15 Mayıs 1919’da itilaf Devletleri’nin uygun görmesiyle Yunan ordusu İzmir’e çıkartılıyor. Bundan başka, memleketin her tarafından Hıristiyan azınlıklar gizli, açık milli emel ve maksatlarını gerçekleştirmeğe, devletin bir an evvel çökmesine çalışıyorlardı.”

Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkmasıyla ilgili detayları bu sayfaya tıklayarak görebilirsiniz.

Kaynak: KAPSAMHABER
Yorumlar (0)