Bayram Uzunoğlu, 19 Yıldır Sözde Yetkili Sendikalardan Tık Yok

BASK Samsun İl Temsilcisi Bayram Uzunoğlu, yaptığı basın açıklamasında, "BASK olmadan, BASK yetki almadan memura ikramiye hakkı boş bir hayaldir." dedi.

Samsun 14.07.2020, 09:40 14.07.2020, 10:54
Bayram Uzunoğlu, 19 Yıldır Sözde Yetkili Sendikalardan Tık Yok

"BASK olmadan, BASK yetki almadan memura ikramiye hakkı boş bir hayaldir." ifadelerini kullanan BASK Samsun İl Temsilcisi Bayram Uzunoğlu, yazılı basın açıklamasında şunları söyledi:

Resimde gördüğünüz 2752 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararıdır.

11 Temmuz 2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Diyor ki; kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan işçilere 6772 sayılı Kanun kapsamında verilecek ilave tediyenin İLK TAKSİTİ Kurban Bayramı arifesinde 27 Temmuz 2020 tarihinde, İKİNCİ TAKSİTİ 14 Aralık 2020 tarihinde ödenecek.

Yani 27 Temmuz Pazartesi günü, taşeron işçiliğinden kadroya geçenler dahil kamuda çalışan tüm işçilere ikramiyenin İLK taksiti ödenecek.

Kamu işçileri “ilave tediye” denen ikramiye taksitlerini 1956 yılından beri alırlar.

İLAVE TEDİYE KAÇ KEZ ÖDENİYOR?

Aslında ilave tediye adıyla 27 Temmuzda tüm kamu işçilerine ödenecek olan taksit, 6772 sayılı Kanun çerçevesinde ödenen, 2020’nin 3. İkramiyesi/taksitidir.

Neden?

Çünkü 6772 sayılı Kanun uyarınca iki uygulama yapılıyor.

Kanunun 1. maddesine göre kamuda çalışan tüm işçilere birer aylık maaşları (26 günlük) tutarında ilave tediye ödeniyor ve bu ilave tediye her biri 13 günlük ücret olacak şekilde iki taksitte ödeniyor.

Bu nedenle 25 Ocak 2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2061 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı uyarınca işçilere ödenmesi gereken “bir aylık istihkakları tutarında ilave tediyenin, ilk taksiti 31 Ocak 2020 tarihinde, ikinci taksiti ise Ramazan Bayramı arifesinde 22 Mayıs 2020 tarihinde ödenmişti.

CUMHURBAŞKANI KARARIYLA

Kurban Bayramı arifesinde 27 Temmuz günü ilk taksiti ödenecek olan ilave tediyenin kaynağı ise Kanunun 3. maddesidir.

“Madde 3 – Birinci ve ikinci maddelerde yazılı olan işçilere mezkür maddeler gereğince yapılan tediyelerden ayrı olarak her yıl için bir aylık istihkakları tutarını geçmemek üzere Cumhurbaşkanı kararıyla aynı nispette bir ilave tediye daha yapılabilir.”

Dolayısıyla Cumhurbaşkanı yetkisini kullanıp 3. Madde çerçevesindeki ilave tediye ödenmesine karar veriyor.

Bunların hiçbirisinde memurlar yoktur.

İŞÇİ SENDİKALARINA HELAL OLSUN!

Sendikacılık kuru gürültü değil, hak mücadelesi vermektir.

Yukarıda belirtilen ilave tediyelerden başka kamu işçilerinin 2 adet birer aylıkları tutarında (26 günlük ücret toplamı) ikramiyeleri var. Toplu sözleşme ile alındığı için adına “sendika ikramiyesi” deniyor.

Ayrıca vergi oranlarından kaynaklanan kayıplar için de yine toplu sözleşmede alınan ve Mayıs ayında 854 TL olarak ödenmiş olan “Denge Ödeneği” var.

Taşerondan kadroya geçmiş olan işçilerin de ilave tediyelerin dışında yılda iki kez 5’en günlük ücretleri toplamı iki ikramiyeleri var. Diğer konulara girmek istemiyoruz.

Ama her halükarda işçi sendikalarını tebrik ediyoruz

MEMURLARIN İKRAMİYE HAKKI VAR MI?

Memurların da ikramiye hakkı var. 4688 sayılı Kanunun 28 inci maddesi öyle diyor. Toplu sözleşmede görüşülmesi lazım. Görüşülmek bir yana 19 yıldır teklif bile edilmiyor.

Her ay açlık ve yoksulluk sınırı açıklayan SÖZDE ve SAHTE konfederasyonlardan TIK yok.

Ve bu sendikaların üyelerinin de tepkisi yok.

Bu nasıl iştir? Bu nasıl sendikacılıktır?

19 yıllık toplu pazarlık düzeni göstermiştir ki; yandaş sendikalar iktidarlarından dişe dokunur talepte bulunmazlar ve daha açıkçası bulunamazlar. Çünkü siyasi partilere yandaşlık marabalıktır, üyeleri peşkeş çekmektir. Yandaş sendikalar, yandaşı oldukları siyasi partilerin marabalığını yapmaktadırlar.

Yandaş maraba sendikalar, kendi iktidarlarından bir şey isteyemezler, iktidarlarını zora sokmamak için.

Yandaş maraba sendikalar, iktidara muhalif iseler muhalif iktidardan bir şey istemezler, memura bir şey verilmesin de iktidar yıpransın.

Velhasıl maraba sendikalar memur düşmanıdır.

İKRAMİYE HAKKI İÇİN ÖNCE TOPLU SÖZLEŞME MASASINI TEMİZLEMEK LAZIM!

Demek ki önce toplu pazarlık masasını temizlemek, yetkiyi kullanamayanları oradan uzaklaştırmak lazım.

Hükumetlerin elini bükmek kolay. Ama önce aradan maraba sendikaların çıkarılması ve Hükumetlerle başbaşa kalınması lazım.

Bu işler maraba sendikalarla, yandaş sendikalarla, arka bahçe sendikalarla olmaz.

O yüzden çözüm bağımsız sendikacılıktadır.

O yüzden hak alabilmek için, insan onuruna yaraşır ve aile sorumluluklarını yerine getirebilecek bir ücret için toplu sözleşme masasına bağımsız sendikaların eli değmelidir.

Toplu sözleşme masasına BASK’ın eli değmelidir.

Ve o yüzden ve mutlaka, BASK toplu sözleşme masasına oturmalıdır.

BASK olmadan, BASK yetki almadan memura ikramiye hakkı boş bir hayaldir.

Kaynak: KAPSAMHABER
Yorumlar (0)
banner442