Ekolojik Yıkım Dur Durak Bilmiyor!

ADD Samsun Şubesi Dr. Işık ÖZKEFELİ, "Emperyalizmi yenilgiye uğratarak Lozan’da kazandığımız siyasi, ekonomik ve diplomatik zaferin tüm getirilerini siyasi iktidarın uygulamalarıyla kaybediyoruz." dedi.

Samsun 05.08.2019, 10:58 12.11.2019, 00:57
Ekolojik Yıkım Dur Durak Bilmiyor!

Kaz Dağları’nda yapılan orman katliamına tepki gösteren ADD Samsun Şubesi Dr. Işık ÖZKEFELİ, "Milli Mücadelemizin 100. yılında Türkiye Cumhuriyeti bir başka emperyal oyunla karşı karşıyadır. " dedi.

Özkefeli yazılı basın açıklamasında şunları söyledi:

Topraklarımız; yayılmacı güçler ve yerli işbirlikçileri eliyle yağmalanmaktadır. Ülkemizin her yanında yıllardır hunharca yürütülen “ekolojik yıkım” sürecinin en somut örneğini Kaz Dağları’nda yaşamaktayız. Sadece ülkemizin değil, dünyanın en önemli doğa varlığı kabul edilen Kaz Dağları’nda yapılan orman katliamı, geleceğimizi de tehdit eder boyutlara ulaşmıştır." dedi.

Salda gölünde de ‘’Millet Bahçesi’’ yapılmak sureti ile aynı katliamın yapılacağı devlet tarafından duyurulmuştur. Millet olarak bizlere ‘’orada bir Millet Bahçesi isteyip istemediğimiz’’ sorulmadan olupbitti ile açıklama yapılmıştır.

Siyasi iktidarca peşkeş çekilen vatan topraklarının yağmalanmasına ve ekolojik yıkımın gelecek nesillerin yaşamına mal olmasına asla izin vermeyeceğiz.

On yedi yıldır ülkemizi şirket gibi yöneten iktidarın yaptıklarına, kutsal vatan toprağının sömürülmesine, ormanlarımızın, sahillerimizin, sularımızın, havamızın geriye dönüşü olmayacak şekilde tahribatına sessiz kalmayacağız.

Anayasamızın 56. maddesinde “Herkes sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek Devletin ve vatandaşların ödevidir.” yazmaktadır.

Anayasamızdan aldığımız yetki, görev ve sorumlulukla tüm yurtseverleri “ekolojik yıkım”a karşı durmaya çağırıyoruz.

“Ekolojik yıkım” bir emperyal oyun ve farklı bir işgal yöntemidir. Görev ve sorumluluk hepimizindir.

Kaynak: KAPSAMHABER
Yorumlar (0)