Alexa

İMAR BARIŞI BİLGİLENDİRME

İmara aykırı olduğu için kaçak yapı olarak kabul edilen taşınmazları ilgilendiren imar affı vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

İMAR BARIŞI BİLGİLENDİRME

Samsun’da Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü İmar barışı bilgilendirme faaliyetleri devam ediyor!

​İmar Barışı olarak bilinen Kanun, 3194 sayılı İmar Kanununa geçici eklenen 16. madde olup, 18.05.2018 tarihinde yürürlüğe girdi.
İmar Barışı kapsamındaki uygulamalar ise 06.06.2018 tarihinde yayımlanan «Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar» doğrultusunda yürütülüyor.

İMAR BARIŞI BAŞVURULARI NASIL YAPILACAK

Buna göre; 31/12/2017 tarihinden önce yapılmış yapıların e-devlet sistemi üzerinden bizzat sahibi vatandaşlar tarafından yapılmasına dönük oluşturulan yapı kayıt sistemi, 08.06.2018 tarihinden itibaren Bakanlıkça e-devlet sistemi üzerinden kullanıma açılmış ve bu sistem üzerinden başvurular vatandaşlarca bizzat yapılmaya başlandı.

Samsun Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü İmar barışı açıklaması şöyle:

Aynı gün eş zamanlı olarak ilimiz merkezinde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüzde vatandaşlarımızın bilgilendirilmesi amacıyla yedi adet Barış Masaları oluşturulmuş, başvuru yapmak isteyen vatandaşlara bilgilendirme yapılmaya başlanmıştır. İlçelerde ise Tapu ve Kadastro Müdürlükleri tarafından oluşturulan barış masaları yoluyla bilgilendirme yapılmaktadır. Bunun dışında oluşan ihtiyaca göre tüm birimlerimiz ve idarecilerimiz de bilgilendirme yapmaktadır. Başvuru esnasında e-devlet kapısına şifre girişi, işlem onayı ve e-devlet kapısından güvenli çıkışın doğrudan vatandaş tarafından sağlanmakta olup, yapı kayıt formunun doldurulması esnasında, vatandaşın talep etmesi halinde, bilgi girişi görevli personel tarafından da yapılmaktadır. Bu konuda günlük olarak ortalama 450 civarında vatandaşımıza hizmet verilmiştir.

İlimizdeki vatandaşların bu kanundan azami yararlanmasını ve doğru yönlenmesini sağlamak amacıyla tüm ilçelerin mahalle muhtarlarına ve ilgili birimlere, bilgilendirme toplantıları yapılmıştır.

Kanundan yararlanmak için son başvuru tarihi 31.10.2018 olup, son ödeme tarihi 31.12.2018 olarak belirlenmiştir.

Üçüncü kişilere ait özel mülkiyete konu taşınmazlar üzerinde ve kesinleşmiş planlar neticesinde sosyal donatı alanı olarak belirlenmiş ve Maliye Bakanlığınca aynı amaçla değerlendirilmek üzere ilgili kurumlara tahsis edilmiş Hazineye ait taşınmazlar üzerinde bulunan yapılar hariç tüm imar mevzuatına aykırı yapılmış olan yapı sahipleri imar barışı kanunundan yararlanabilecektir.

KAPSAMHABER

YORUM EKLE