ISI SAYACI KULLANICILARININ DİKKATİNE

Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü tarafından ISI SAYACI KULLANICILARININ DİKKATİNE sunulan bir açıklama yapıldı.

Samsun 21.01.2021, 12:06 21.01.2021, 12:11
ISI SAYACI KULLANICILARININ DİKKATİNE

Samsun Valiliği Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama şöyle:

Bilindiği üzere, 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu kapsamında bulunan ölçü ve ölçü aletlerinin piyasaya arzı ve muayenelerine ilişkin işlemler Bakanlığımızca yürütülmektedir. Söz konusu Kanun kapsamında bulunan ısı sayaçlarının piyasaya arzı ile ilgili hususlar Avrupa Birliği teknik mevzuatından uyumlaştırılan 29/06/2016 tarihli ve 26757 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Ölçü Aletleri Yönetmeliği (2014/32/AB – eski 2004/22/AT) hükümlerine göre yürütülmektedir. Bu yönetmelik hükümlerine göre, ısı sayaçları gerekli uygunluk değerlendirme süreçlerinden geçirilerek ve ilk muayenesi yapılarak piyasaya arz edilmektedir. Piyasaya arz sonrası kullanıma sunulan ısı sayaçlarının muayeneleri ise 06/07/2018 tarihli ve 30470 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Isı Sayaçları Muayene Yönetmeliğine göre yapılmaktadır. Söz konusu yönetmelik gereği:

  1. Isı sayaçlarının periyodik muayene geçerlilik süresi 5 yıldır.
  2. Muayeneler Bakanlığımız tarafından yetkilendirilmiş servisler tarafından yapılmaktadır.
  3. Kullanıcılar periyodik muayene müracaatlarını her yıl Ocak ayının başından Şubat ayının son gününe kadar servislere yapmak zorundadır.

30/12/2020 tarihli ve 31350 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Isı Sayaçları Muayene Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”  ile bahse konu Yönetmeliğin bazı maddelerinde değişiklik yapılmıştır. Yapılan bu değişiklikle, 2016 ve daha önceki yıllarda piyasaya arz edilmiş ısı sayaçlarının tamamı için 2021 yılının Ocak ayının başından Şubat ayının sonuna kadar periyodik muayeneye müracaat edebilme ve belirtilen dönemde başvuru yapanlar için yıl sonuna kadar muayenelerini yaptırabilme imkanı sağlanmıştır. 

İlgililere önemle duyurulur.

Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü

Kaynak: KAPSAMHABER
Yorumlar (0)