KPDK Acilen Toplanmalı, Memurların Sorunlarına Çözüm Üretmelidir

BASK Samsun il başkanı Bayram UZUNOĞLU, Kamu Personeli Danışma Kurulu toplantısının (KPDK), Koronavirüs salgını nedeniyle yapılamadığını, memurların birikmiş sorunlarının çözüme kavuşturulması için Kurulu acilen toplantıya çağırdıklarını söyledi.

Samsun 24.06.2020, 14:16 25.06.2020, 00:16
KPDK Acilen Toplanmalı, Memurların Sorunlarına Çözüm Üretmelidir

Mart ayında yapılması gereken Kamu Personeli Danışma Kurulu toplantısının (KPDK), Koronavirüs salgını nedeniyle yapılamadığını, memurların birikmiş sorunlarının çözüme kavuşturulması için Kurulu acilen toplantıya çağırdıklarını belirten BASK Samsun il başkanı Bayram UZUNOĞLU, yaptığı basın açıklamasında, BASK olarak, Kurul toplantısına sunulmak üzere memurların acil taleplerini Genel Başkanı Bayram Zengin ve Genel Sekreter M. Alper Öğretici imzasıyla geçen hafta Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bildirdiklerini belirtti.

4688 sayılı Kanunun 21 inci maddesi KPDK’nın her yıl Mart ve Kasım aylarında toplanmasını öngördüğünü, Mart ayı içerisinde yapılması gereken toplantı Koronravirüs salgını nedeniyle yapılamadığını belirten Uzunoğlu, "Yetkili sendikaların Ali Cengiz oyunu ile 2020 ve 2021 yılları için toplu sözleşme imzalanmadı ve hakemliği tartışmalı Hakem Kurulu kararları ile memurların talepleri iki yıl ötelenmiş oldu. Salgının etkilerinin azalması ve normalleşmenin başlaması dikkate alınarak Kurul doğrudan veya video konferans yöntemiyle toplanmalı, memurların birikmiş acil sorunlarına çözüm bulmalıdır. Kurul toplantılarının yıllarca mesai bitimine yakın saatlerde gündemsiz yapıldığını, tarafların birkaç saatlik konuşmalarının ardından sorunları görüşmeden ve herhangi bir karar almadan dağıldığını biliyoruz. Bu kez aynı hataların tekrarlanmaması gerektiğini hatırlatmak istiyoruz." dedi.

"Kurul, temel ve acil sorunlar gündemiyle toplanmalı, gündemindeki konuları karara bağlamalıdır. Kurul üyeleri klasörler dolusu talep yerine acil ve temel talepleri gündeme getirmelidir." ifadelerini kullanan Bayram Uzunoğlu, BASK olarak, Kurul gündemine aşağıdaki acil ve temel sorunların alınmasını ve Kurulun karar almadan toplantısına son vermemesini istediklerini dile getirdi.

MEMURLARA İKRAMİYE HAKKI 

Toplantının en acil gündemi 4688 sayılı Yasadan kaynaklanan ikramiye hakkı olmalıdır.

Memura ikramiye hakkı gündeme getirilirken, kamuda çalışan işçilerin bu hakkı 6772 sayılı Yasa kapsamında 1956 yılından beri kullandıkları, kadroya geçen taşeron işçilerinin de ikramiye haklarını kullandıklarını, buna karşılık memurların da 4688 sayılı Yasa gereği ikramiye hakkı olduğu ancak bugüne kadar sürüncemede bırakıldığı hatırlanmalı ve hatırlatılmalıdır.

EMEKLİ AYLIKLARINDA DÜŞÜŞ ÖNLENMELİ

Memurların emekli olmaları durumunda emekli aylıkları, çalışırken aldıkları aylığa yakın oranda olacak şekilde yasal düzenleme yapılmalıdır.

EHLİYET, LİYAKAT VE SADAKAT İLKESİ

Kamuda yapılacak atamalarda artık bir evrensel ilke olan ehliyet, liyakat, Anayasaya ve Devlete sadakat kuralının eksiksiz olarak hayata geçirilmesi sağlanmalıdır.

KPSS puanını işlevsiz hale getiren mülakat uygulanmasına son verilmelidir.

3600 SORUNU ÇÖZÜLMELİDİR

Yaşadığımız salgın süreci kamu görevlilerinin ne denli önemli olduğunu, başta sağlık çalışanları olmak üzere gerektiğinde canı pahasına ve fedakarca çalıştıklarını tekrar hatırlatmıştır.

Kamuoyunda 3600 ek gösterge sorunu olarak bilinen katsayı ve ek gösterge adaletsizliğine çözüm bulmak amacıyla, verilen sözler tutulmalı, tüm kamu görevlilerini kapsayacak bir katsayı ve ek gösterge sisteminin hayata geçirilmesi için kurulacak Komisyon üç ay içinde çalışmalarını tamamlamalıdır.

HAYATINI KAYBEDEN SAĞLIK ÇALIŞANLARI ŞEHİT SAYILMALIDIR

Yaşadığımız salgın sürecinde görevi başında ve görevi nedeniyle hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının ‘şehit’ sayılması kararının alınması sağlanmalıdır.

SÖZLEŞMELİ PERSONEL UYGULAMASI KALDIRILMALIDIR

Kamu çalışanlarının farklı istihdam modelleri ile çalıştırılması, farklı özlük haklarına sahip olması doğru değildir. Devletin asli ve sürekli görevleri olarak tanımlanan kamu hizmetleri kadrolu çalışanlar eliyle yürütülmelidir. Bu nedenle kamudaki kadrolu-sözleşmeli ayrımına son verilmelidir.

VERGİ MAĞDURİYETİNE SON VERİLMELİDİR

Tüm kamu görevlilerini kapsayan vergi dilimi mağduriyetine, vergi oranının % 15’te sabitlenmesi veya artış miktarının Devlet tarafından sübvanse edilmesi ile son verilmelidir.

YARDIMCI HİZMETLER SINIFI KALDIRILMALIDIR.

Taşeron işçilerinin kadroya geçirilmelerinden sonra özellikle anlamı kalmamış olan, zaten tamamına yakını lise, ön lisans ve lisans eğitimini tamamlamış olan yardımcı hizmetler sınıfı personelinin bu sınıf kaldırılarak eğitim durumlarına uygun memur kadrolarına geçirilmesi sağlanmalıdır.

YILLIK İZİNLER İŞGÜNÜ OLARAK VERİLMELİDİR.

Kamu görevlilerinin yıllık izinleri de, işçilerde olduğu gibi işgünü olarak verilmelidir.

ÖZÜR GURUBU KAPSAMI GENİŞLETİLMELİDİR.

Özüre bağlı tayin ve nakil taleplerinde hakkaniyetin sağlanması; engellilerin, engelli çocuğu olanların ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin özel durumlarının yönetmelikte özür gurubu kapsamına dahil edilmesine ilişkin düzenleme yapılmalıdır. Kadroya geçirilinceye kadar sözleşmeli statüde çalışan kamu görevlilerinin aile birlikteliği sağlanmalıdır.

ÜYELİK VE ÇEKİLME İŞLEMLERİ e-DEVLET ÜZERİNDEN YAPILIDIR.

Kamu görevlileri sendikalarına üyelik ve üyelikten çekilme işlemlerinin işçi sendikalarında olduğu gibi e-Devlet Kapısı üzerinden ve elektronik ortamda gerçekleştirilmelidir.

MEMUR EMEKLİLERİNE DE AİLE YARDIMI YAPILMALIDIR.

Memurlara çalışırken ödenen eş ve çocuk yardımı emeklilikte de devam etmelidir.

Yukarıda sıraladığımız sorunlar acil çözüm beklemektedir.

Bu temel sorunların toplantı gündemine alınması kadar bu çerçevede yapılacak her türlü eylem ve etkinliğe BASK olarak açık destek vereceğimizin bilinmesini istiyoruz.”

Yorumlar (0)
banner442