Samsun-Sinop Veteriner Hekimler Odası Basın Mensuplarıyla Bir Araya Geldi

Samsun-Sinop Veteriner Hekimler Odası Acem Tekkesi'nde sabah kahvaltısında basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Samsun 27.10.2018, 11:38 27.10.2018, 22:33
Samsun-Sinop Veteriner Hekimler Odası Basın Mensuplarıyla Bir Araya Geldi

Samsun Haberleri- İlkadım Belediyesi Acem Tekkesi ve Sohbet Evi'nde sabah kahvaltısında basın mensuplarıyla bir araya gelen  Samsun-Sinop Veteriner Hekimleri Odası yeni yönetimini tanıttı. Düzenlenen Kahvaltıya Samsun Gıda ve Hayvancılık İl Müdürü Nail Kırmacı da katıldı.

Basın mensuplarıyla tanışma amacıyla Acem Tekkes'nde düzenlenen toplantıda ODA Başkanı Dr. Öğrt. Üyesi Habib Muruz yaptığı açıklamada Ülkemiz hayvancılığının sorunlarına anlatmakla  birlikte Veteriner Hekimlerin yapısal sorunlarını dile getirdi.

Hayvancılık, sun'i tohumlama, yetiştiricilik ile zoonoz hastalıklarla ilgili açıklamalarda bulunan Muruz, "Son günlerde ki şarbon hastalığı ile endişeleride dile getirerek kaçak kesimlere dikkat çekti. Kaçak kesimlerle kesilen hayvansal ürünlerden uzak durulmasına işaret eden Munuz, Toplantı sonunda basın mensuplarının sorularına da cevap verdi.

Samsun – Sinop Veteriner Hekimler Odası Başkanı Habib Muruz Basın ile bir araya geldi

VETERİNER HEKİMLERİN HAYVANLARA KULAK KÜPESİ TAKAKAMAMASI ANLAŞILIR DEĞİL

Hayvan sağlığına 7 gün 24 saat hizmet veren veteriner hekimler diğer sağlık personeline verilen fiili hizmet haklarından mahrum olduklarını da sözlerine ekleyen Samsun – Sinop Veteriner Hekimler Odası Başkanı Habib Muruz şöyle devam etti;

“bu durum bütün veteriner hekimlerin tepkisini çekmektedir. Bu hatadan bir an önce vazgeçilmesini ve veteriner hekimlerine yapılan bu haksızlığın giderilmesini istiyoruz.

Türkiye hayvan hastalıkları tam donanımlı teşhis laboratuvarını kurmuş ve birçok hastalığa karşı kendi aşısını üreten bir ülke olmuştur. Ancak Şap, Şarbon, Tüberkiloz ve Brusella gibi hastalıklarla mücadelede istenilen hedefe ulaşılamamıştır.

Bu durum öncelikli olarak hayvan tacirleri ve kontrolsüz hayvan hareketlerini takip edebilmekte başarısızlıktan kaynaklanmaktadır.

Diğer önemli bir neden ise veteriner hekim sayısının yetersizliği ve aktif görev yapan hekimlerin iller ve ilçelerdeki dengesiz dağlımımdır”

Bu durumun Bakanlık tarafından Acilen Düzeltilmesi Gerekmektedir

Veteriner hekimlerinin en önemli sıkıntısının koyun ve sığırlara kulak küpesi takamaması olduğunu da sözlerine ekleyen Samsun – Sinop Veteriner Hekimler Odası Başkanı Habib Muruz sözlerini,“Bakanlık tarafından hayvanları tanımak ve kayıtlarını tutmak için sığır ve koyunlara kulak küpesi takılmaktadır. Hastalıklı hayvanı tedavi eden, operasyon yapan, suni tohumlama uygulayan ve güç doğuma müdahale eden veteriner hekimler Bakanlık tarafından getirilen sınırlamalar nedeniyle hayvanlara serbestçe kulan küpesi takıp tescil işlemlerini yürütemiyor. Bu durumun da Bakanlık tarafından bir an önce düzeltilmesi gerekmektedir” şeklinde tamamladı.

Samsun Sinop Veteriner Hekimler Odası Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Habip Muruz'un basın açıklamasının tamamı şöyle:

Yerel basın yerel kamuoyu oluşturmada yoğun, anlık vo meşakkatli bir iş yapıyor. Her alanda, basının güçlü bir rolü var, Samsun - Sinop Veteriner Hekimler olarak Basınla iletişime Önem veren bir yönetim anlayışı sergileyeceğiz. Bu düşünceden Hareketle, düzenlenen bu kahvaltı organizasyonunda sizlerle daha kolay iletişim Kurabilmek için kendimizi tanıtmayı hedefledik, Katılımlarınızdan Ötürü sizlere en derin saygı ve sevgilerimi sunarım.

VETERİNER HEKİMLERİN GÜNCEL SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Samsun Sinop Veteriner Odasının asıl amacı görev alanında hekimlik değerlerini Yüceltmek ve yükseltmektir. Bu son derece önemli ve Oda'nın asıl amacıdır. Hayvan sağlığı, veteriner halk sağlığı ve hayvansal ürün güvenirliğinin teminatı olan veteriner hekimlerin hak ve menfaatlerini korumak ve hak ettiği saygı ve sevgiyi görmesi için büyük çaba sarf edeceğiz. Veteriner hekimlerine ilmi kazanımlarının ilerlemesi ve gelişmesine katkıda bulunacağız. Veteriner hekimlerine sorunlarını gündeme alıp bunlarla ilgili çalışma komisyonları kuracağız. Böylece veteriner hekimlerim güncel sorunlarını ve çözüm önerilerini kamuoyu ile paylaşacağız.

Veteriner Hekimlerinin mağduriyetinin giderilmesini talep ediyoruz.

Bu vesile ile şunu belirtmek istiyorum ki hayvan sağlığına 7 gün 24 saat hizmet veren veteriner hekimler, diğer sağlık personeline verilen fiili hizmetten mahrum bırakılmıştır. Bu durum tüm veteriner hekimlerin canını incitmiş ve tepkisini çekmiştir. Bu hatadan bir an önce vazgeçilmesini ve veteriner hekimlerinin mağduriyetinin giderilmesini talep ediyoruz.

Özel kurumlarla iletişimde aktif rol alacağız.

Odamızın diğer bir görevi de hayvancılığının gelişimiyle ilgili bütün meselelerde resmi makamlarca temas ederek ilmi istişareler yapmak ve bu makamlara görüş ve önerilerini bir rapor halinde sunmaktır. Bu amaçla, görev sürem iz boyunca hayvancılık ve Hayvansal üretimle ilgili kamu ve özel kurumlarla iletişimde aktif rol alacağız. Bu vesile ile Samsun Sinop Veteriner Hekimler Odası olarak bazı görüş ve Önerilerimizi de sizlerle paylaşmak istiyorum. 

şap, şarbon, tüberküloz ve bruseltoz...

Bakanlık salgın hayvan hastalıkları ve hayvanlardan insanlara bulaşan hastalıkları (Zoonoz) ile mücadelede 2000’li yıllardan sonra kurumsal kapasitesini artırmış ve  Fonksiyonel bir yapıya dönüşmüştür. Türkiye, hayvan hastalıkları tam donanımlı teşhis laboratuarını kurmuş ve birçok hastalığa karşı kendi aşısını üreten bir ülke olmuştur. Ancak şap, şarbon, tüberküloz ve bruseltoz gibi hastalıklar bir türlü eredike edilememiştir. Bu durum öncelikli olarak hayvan tacirleri ve kontrolsüz hayvan Hareketlerinin kontrolündeki Başarsızlıktan kaynaklanmaktadır. Diğer önemli bir nedende kamuda istihdam edilen veteriner hekim sayısının yetersiz olması ve aktif görev yapan veteriner hekimlerine de iller ve keler arasındaki dengesiz dağılımıdır.

Bakanlıktan engelleme ve sınırlandırma kaldırılmalıdır

Irkların ıslahında henüz arzu edilen düzeyde değiliz. Sahada suni tohumlama uygulayan Damızlık Sığır. Yetiştiricileri Birlikleri yasal olarak devlete bir kuruş vergi ödemezken, aynı işi yapan serbest veteriner hekimlerine vergi ödemesi anlaşılabilir değildir. Bakanlık tarafından hayvanları tanımlamak ve kayıtlarını tutmak için sığır ve koyunlara kulak küpesi takılmaktadır. Hastalıklı hayvanı tedavi eden, operasyon yapan, suni tohumlama uygulayan ve güç doğuma müdahale eden veteriner hekimler, Bakanlık tarafından getirilen engel ve sınırlandırmalar nedeniyle hayvanlara serbestçe kulak küpesin takıp tescil işlemlerini yürütemiyor. Bakanlık genelgesi ile düzeltebilecek bir durum var.

"Her belediyede mutlaka veteriner hizmetler müdüdüğü kurulmalıdır"

Veteriner hekim kontrolünden geçmeyen bir hayvansal gıda güvenilir değildir. Ancak gıda üretim tesislerinde görev yapan veteriner hekimierin iş güvencesi yoktur. Bu durum bir çelişkidir. Başka bir çelişki ise gıda üreten işyeri eğitimlerinde eğitmen olarak Veteriner Hekimlerine yetkisiz olmasıdır. Çevre sağlığı ve sahipsiz sokak hayvanları konularında veteriner hekimlerine rolü tartışılmaz. Bu nedenle her belediyede mutlaka veteriner hizmetleri müdüdüğü kurulması acil bir ihtiyaçtır. Serbest veteriner hekimlik, klinik ve polikliniklerinde satılan veteriner sağlık ürünleri etiketleri üzerinde fiyat istikranın sağlanamamaktadır. Beşeri ilaçlarda olduğu gibi
veteriner ilaçlarının satışında da mevzuat düzenlemesine ihtiyaç vardır.

Dr. Öğr. Üyesi Habip Muruz
Samsun Sinop Veteriner Hekimler Odası Başkanı

KapsamHaber/ Mustafa Kemal Bektaş

Kaynak: KAPSAMHABER
Yorumlar (0)