Samsun Tabip odası 1 Mayıs'ı Kutladı

Samsun Tabip Odası 1 mayıs bayramını Samsun Cumhuriyet Meydanında kutladı.

Samsun 29.04.2021, 14:26 29.04.2021, 14:39
Samsun Tabip odası 1 Mayıs'ı Kutladı

"Samsun Tabip Odası olarak temel görevimiz gerek meslektaşlarımızı gerekse halkımızın sağlığını korumak, bu uğurda çaba sarf etmektir. Son açıklanan “Pandemi tedbirleri” konusunda görüş ifade etmek konusunda sorumluluk duymaktayız. Bu sebeple kamuoyu ile aşağıdaki görüşümüzü paylaşmak isteriz." ifadeleri ardından şu açıklamalarda bulunuldu:

Bilindiği üzere gerek Samsun Tabip Odası gerekse TTB pandemi ile mücadelede iki önemli noktaya işaret etmektedir.

Sosyal hareketliliğin azaltılması

Toplumun hızlı biçimde bağışıklanması yani aşı yapılması

Covid-19 pandemisi mücadelesinde bu iki nokta üzerinde alacağımız karar ve uygulamalar başarımızı belirler.

Ne yazık ki geldiğimiz bu noktada Türkiye, her iki başlıkda da başarısız. Bunun sebebi akılcı olmayan, bilimden uzak politik zihniyet (ki buna kısaca basiretsizlik denir) ve şeffaf olmayan yönetim anlayışı.

Şimdi açıklanan ve adına güya tam kapanma denilen tedbirlerin özeti şudur. Sermayenin çıkarlarını koruyacak şekilde çalışılmasına izin ver, günlük emekçiler, esnaflar ve toplumun diğer katmanlarını evlerine hapset, hapsettiğin kesimlere hiç bir şekilde ekonomik destek vermeksizin 17 gün evlerinde kalmalarını iste. Yani bir anlamda devlet yurttaşlarını “kırk katır mı kırk satır mı” ikilemine sevk etmektedir.

Oysa biz, bir hekim meslek örgütü olarak ekonomik ve sosyal koşulların sağlandığı, zorunlu üretim alanları haricinde tüm iş alanlarında üretime ara verildiği, eviçi bulaşı önlemek anlamında sokağa çıkma yasağı içermeyen kısıtlamalar önermiş, süresini de tercihen 28 gün olsa da en azından 14 gün süreyle uygulanma gerektiğini ortaya koymuştuk.

Dünyanın bir çok ülkesi bizde açıklanan tedbirlerin çok daha fazlasını, aile başı hibe ekonomik yardımlar vererek uygulanabilirliğini sağladı. Öte yandan aşı tedariki ve uygulaması politikaları ile pandemi mücadelesinde başarı sağladı.

Malesef Türkiye Cumhuriyeti devlet idaresi bu konuda sınıfta kalmıştır. Alınan her tedbir yarım yamalak olduğu için uzun vadede kayıplar kazançlarının yanında çok daha fazla olmuş, bu ülkenin insanları bu basiretsiz yönetim anlayışının bedelini canlarıyla ödemişlerdir.

Pandemi ve kötü yönetim, en çok dar gelirlileri ve bu ülkenin ekonomisini sırtlayan emekçi kesimini etkilemiştir.

İşçi ve emekliler adına bayram dedikleri ve bayram gibi olması için yıllardır mücadele verdikleri 1 Mayıs’a, pandeminin ağır koşulları altında en fazla ezilen topluluklar olarak girmekteler.

Samsun Tabip odası olarak geldiğimiz bu durumda önerilerimizi bir kez daha ifade etmek istiyoruz;

İşçilerin, işsizlerin, yoksulların yaşamlarının ve sağlıklarının olumsuz etkilenmesini engelleyecek ücretsiz su-ısınma-elektrik giderlerinin karşılanması gibi destekler; açıklanan “tam kapanma” boyunca sağlanmalıdır.

Gündelik işlerde, kayıtdışı çalışan insanların sosyal ve ekonomik açıdan desteklenmesi yaşamsal önem taşımaktadır.

Tek başına yaşayan yaşlıların günlük yaşamsal gereksinimlerinin karşılanmasına yönelik kamusal önlemlerin alınması sağlanmalıdır.

Engelli, kronik hastalığı olan kişilerin, çalışmak zorunda olan ebeveynlerin çocuklarının gündüz bakımı sağlanmalıdır.

Aşılama mutlaka hızla yaygınlaştırılmalı ve herkesi kapsamalıdır.

Sağlık emekçilerinin aileleri mutlaka en kısa zamanda aşılanmalıdır.

Parklar, açık alanlarda fiziksel mesafeye dikkat ederek zaman geçirebilmek olanaklı olmalıdır.

Türkiye’de “sosyal destek kalkanı” toplam COVID desteğinin %1'inden biraz fazladır. Kısa çalışma ödeneği ve benzeri kalemlerle verilen doğrudan destek bütün “canlandırma desteği”nin %10’unun altında kalmaktadır. Kapanma sırasında gelir kaybına uğrayan ve işini kaybedenlerin zararı tazmin edilmeli, talep edenlere gelir seviyeleri göz önünde bulundurularak destek verilmelidir.

Formel işgücünün önemli bir kısmı 50 ve üstü işçinin çalıştığı işyerlerinde çalışmaktadır. Yalnız İstanbul’da bu alanların toplumsal istihdamdaki oranı %40’a ulaşmaktadır. Fiziksel mesafe, havalandırma, kişisel koruyucu donanım olmaksızın bu işyerlerinde çalışmaya zorlanma kabul edilemez. Yaşamsal olmayan sektörlerdeki üretim mutlaka durdurulmalıdır.

Belli bir sayıdan fazla işçinin bir araya geldiği yerlerde de özel havalandırma, yarı kadro/tam ücret, dönüşümlü üretim kurala bağlanmalıdır. İşyerlerine servis tesis etme mecburiyeti getirilmelidir.

İşyeri COVID-19 kümelenmeleri tespit edilmelidir. Pandemide işçi sağlığı önlemleri, halk sağlığı ve salgın politikası demektir.

EKONOMİK DESTEK OLMAKSIZIN, KORUMASIZ VE AŞISIZ TAM KAPANMA YETERSİZDİR, EKSİKTİR, ÇÖZÜM DEĞİLDİR…

Kaynak: KAPSAMHABER
Yorumlar (0)