banner434

banner433

SAMSUN TÜRK OCAĞINDA İTTİHAT VE TERAKKİ’DEN TEŞKİLAT-I MAHSUSAYA SÖYLEŞİSİ

Baykara Meclisi Sohbetlerinin bu haftaki (07. 03. 2018) konuşmacısı, gazeteci Osman Kara oldu.

Samsun 08.03.2018, 12:26 08.03.2018, 13:52
SAMSUN TÜRK OCAĞINDA İTTİHAT VE TERAKKİ’DEN TEŞKİLAT-I MAHSUSAYA SÖYLEŞİSİ

Samsun Türk Ocağı tarafından on beş günde bir düzenlenen konferansların yanında, Çarşamba akşamları 18.30-19.30 saatleri arasında tertiplenen, Baykara Meclisi Sohbetlerinin bu haftaki (07. 03. 2018) konuşmacısı, gazeteci Osman Kara oldu. “İttihat ve Terakki’den Teşkilat-ı Mahsusa’ya” başlıklı konuşmada, “İttihat ve Terakki”nin oluşumu aktarılarak ilk temsilcileri tanıtıldı. “İttihat ve Terakki’nin tanımı, birbirleriyle hiç ilgisi olmayan dünya görüşünde insanların “vatanperverlik”te buluştuğu bir harekettir.” tespiti yapılıp hareketin temsilcilerini “vatanperver” özellikleri üzerinden nitelemenin en açıklayıcı yaklaşım olacağı belirtildi. 

Yakın tarih iyi bilinmediği için bazı konularda fikir sahibi olmadan yorum yapıldığını söyleyen Kara, milli mücadeleyi hazırlayan “İttihat ve Terakki” hareketinin yabancı kaynaklardan edinilen bilgilerle anlaşılamayacağını ifade etti.

“Türk Ocaklı olan birinin İttihatçıları bilmemesi aklın alacağı bir şey değildir.” diyen Kara, “Her İttihatçı değilse bile, İttihatçıların büyük çoğunluğu Türk Ocaklıdır. Her Türk Ocaklı değilse bile, Türk Ocaklıların büyük çoğunluğu İttihatçıdır.” diyerek dönemin aydınlarından örnekler verdi.

Hareketin nasıl ortaya çıktığını anlatırken.”Genç subayların, genç aydınların kurduğu ancak, Anadolu’nun her yerine kök salan kadro güçlü bir ordu çıkarmıştır” dedi. Sonrasında Balkanlarda “İttihat”ın nasıl sağlandığına, bu hareketin oradaki etkisine de değindi.

turk ocakları osman kara

İttihatçıların Osmanlı İmparatorluğunu kurtarmak için mücadele verdiklerini fakat teknik donanım ve yetişmiş insan kaynaklarının olmayışından dolayı başarısız kaldıklarını ifade etti. Bu girişimlerinin sonucunda yapmış oldukları hareketle, Osmanlı Devleti’nin harabesinden Türkiye Cumhuriyeti’ni kurmayı başardıklarını söyledi. Milli mücadele döneminde yer alan bütün subayların İttihatçı olduklarını belirtti. “Onlar hayallerinin peşinden hiç ayrılmadılar.” diyerek hareketin mensuplarının, ülkülerini gerçekleştirmek için büyük bir kararlılık taşıdıklarını, ömürleri boyunca bu şekilde hareket ettiklerini ifade etti.

“İttihatçılar için, Türkçülük ne kadar önemli ise, Osmanlıcılık’ta o kadar önemlidir. Osmanlıcılık ne kadar önemliyse Müslümanlıkta o kadar önemlidir.” sözleri ile hareketin birleştirici, bütünleştirici bir yapı arz ettiğini vurguladı.

Tarihte kapitülasyonların, idari, hukuki ve ekonomik olmak üzere bütün yönleriyle, İttihatçı kadroların devanı niteliğindeki devlet adamları tarafından kaldırıldığını söyledi.

Konuşmasına şu sözlerle sonlandırdı: “Misâk-i Milli’de, tam bağımsızlık vardır. Lozan’da biz tam bağımsızlığımızı elde ettik. Bundan sonrası yeni nesillerin işiydi”  sözlerinin ardından, Ocak başkanı Serkan Şen kendilerine Türk Ocağı anmalıklarını takdim ettikten sonra program nihayetlendi.

Kaynak: KAPSAMHABER
Yorumlar (0)