Yandex Metrika

Adım Adım Öcalan'a Af, Teröriste eve dönüş imkanı

Başbakan Yardımcısı Atalay, "Çözüm Süreci Çerçeve Yasa Tasarısı"yla ilgili, "Çözüm süreci, örgüt mensuplarının silahlarını bırakması hususu dikkate alınarak eve, siyasete dönüşler, sosyal yaşama katılım, uyum, rehabilitasyon süreci kapsamında atılması gereken adımlara vurgu yapılmıştır" dedi.

Adım Adım Öcalan'a Af, Teröriste eve dönüş imkanı
26 Haziran 2014 Perşembe 14:03

Başbakan Yardımcısı Atalay, "Çözüm Süreci Çerçeve Yasa Tasarısı"yla ilgili, "Çözüm süreci, örgüt mensuplarının silahlarını bırakması hususu dikkate alınarak eve, siyasete dönüşler, sosyal yaşama katılım, uyum, rehabilitasyon süreci kapsamında atılması gereken adımlara vurgu yapılmıştır" dedi.

Başbakan Yardımcısı Atalay, AA ve TRT muhabirlerine yaptığı açıklamada, tasarının, 6 maddeden oluştuğunu belirtti.

"Artan kamuoyu desteğiyle birlikte sürecin olgunlaştığı safhada bulunuyoruz ve nihai çözüme doğru, kararlı şekilde ilerliyoruz. Bu çerçeve yasa tasarısı tam da bu sırada bir gereklilik olarak ortaya çıkmıştı" diyen Atalay, tasarının "Terörün Sona Erdirilmesi ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Tasarısı" olarak adlandırıldığını ifade etti.

Atalay, bu tasarının amacının da terörün bitirilmesi ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesi olduğunu dile getirdi. Atalay, "Çözüm sürecinin zaten amacı da budur. Burada birinci maddede kapsamda ifade edilen budur. Yasanın özü de bu çözüm sürecinin usul ve esaslarını belirlemektir" diye konuştu.

Atalay, tasarının ikinci maddesinde de "esas olarak hükümet şu çalışmayı yapar" diye bir ifadenin geçtiğini, bu şekilde hükümete genel sorumluluk verildiğini kaydederek, şöyle devam etti:

"Bu çalışmalara esas olarak sürecin yürütülmesi, süreçte gelişmelerin izlenerek gerekli tedbirlerin alınması, ilgili bakanlıklar, kurumlar arasındaki koordinasyonun sağlanması çerçevesinde gruplandırılabililr. Burada kısa, orta, uzun vadede yapılacak çalışmalarla ilgili hükümete görev verilmektedir. Bu şekilde devlet kurumlarının kendi kuruluş kanunları çerçevesinde çözüm sürecinde katkı verecekleri konuları belirleyebilmeleri ve gerekli çalışmaları yapmaları da kolaylaşmış olacaktır. Çözüm sürecinin başarıyla sonuçlandırılmasına yönelik olarak ikinci madde siyasi, hukuki, sosyo ekonomik, psikolojik, kültürel insan hakları, güvenlik, silahsızlandırma alanları sayılmaktadır. Bu alanlarda çalışmalar yapılması görevi verilmektedir." 

Tasarının ikinci maddesinde, süreçte rol alanlarla ilgili de düzenlemenin yer aldığına işaret eden Atalay, "İkinci maddede süreç kapsamında temas, görüşme, siyasi kararlık gerektiren konularda bir bakanlık veya kurum işlemi yerine Bakanlar Kurulu kararı alınması, görevlendirme yapılması yoluyla konunun hükümet politikası olarak idare tarafından daha etkin ve hızlı şekilde uygulanmasına imkan sağlanmaktadır" ifadesini kullandı.

-Örgüt mensuplarının silah bırakması hususu

Atalay, "İkinci madde içinde başka bir fıkra olarak, çözüm süreci, örgüt mensuplarının silahlarını bırakması hususu dikkate alınarak eve, siyasete dönüşler, sosyal yaşama katılım, uyum, rehabilitasyon süreci kapsamında atılması gereken adımlara vurgu yapılmıştır. Bu alanda atılabilecek adımlara ilişkin detaylı analizler, zaten ilgili kurumlarımız tarafından yapılmaktadır. Bu şekilde yapılmış çok sayıda araştırma, analiz elimizde mevcuttur" diye konuştu.

-Süreçle ilgili kamuoyunu bilgilendirme de tasarıda yer alıyor

 Atalay, ikinci maddede bu konularda kamuyonun doğru ve zamanında bilgilendirilmesi hususunun da yer aldığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Biz daima çözüm sürecini şeffaflık içinde yürütmeye önem gösterdik. Bu çerçeve yasa bundan sonra yapılacak çalışmalarda bu şefaflığı koruyacağız. Kamuoyunu bilgilendireceğiz. Çözüm süreci büyük toplumsal destekle yürüyor, o büyük toplumsal destek olmasa çözüm sürecinin yürümesi zorlaşır. Dolayısıyla biz yine bundan sonra da bu toplumsal desteği arkamıza alarak ve şeffaf şekilde çalışmalarımızı yürütmeyi esas alıyoruz. Bunu yasa maddesi haline getiriyoruz."

Çözüm süreci kapsamında hayata geçirilecek tedbirlerin sonuçlarının izlenmesi, bu konulardaki etkinliğin sağlanmasıyla görev çakışmalarının, mükerrerliklerin önlenmesi bakımından ilgili kurumlar arasında koordinasyon sağlanmasının da bu maddenin diğer bir amacı olduğunu anlatan Atalay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çözüm süreci kapsamında gerek duyulan mevzuat çalışmlarına işaret edilmektedir. Hiç kuşkusuz sağlıklı şekilde yürütülebilmesi, nihai hedefe ulaşması için daha farklı yasa çalışmalarına ihtiyaç duyulabilir. Şu anda 'şu yasa' diye belirlediğimiz bir şey yok ama yol haritası içinde yeni yasal düzenlemeler gerekebilir."

-"Yetki tamamen Bakanlar Kurulu'na aittir"

Atalay, şöyle devam etti:

"Burada yetki dikkat edilirse tamamen Bakanlar Kurulu'na aittir. Bakanlar Kurulu karar alacak, bütün devlet kurumlarına görevlerini bildirecektir. Yani kanun kapsamında ihtiyaç duyulan, faydalı olacağı değerlendirilen konularda karar alma yetki ve imkanı burada düzenlemektedir."

Süreçle ilgili çalışmaların sekreteryası ve koordinasyon göreviyle ilgili düzenlemenin de üçüncü maddede yer aldığını dile getiren Atalay, "Sekreterya ve koordinasyon görevi, Başbakanlığa bağlı Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı bu çalışmaların hem sekretaryasını hem de koordinasyonunu yürütecektir. Bu da bu şekilde düzenlenmektedir."

-Süreçte rol alanlara koruma

"Dördüncü maddede de kamu kurum kuruluşlarına bu konuda verilen görevlerin zamanında yerine getirilmesi, kurumların kuruluşların rutin görevlerini gerekçe göstererek, herhangi gecikmeye mahal verilmesinin önüne geçilmesi amacıyla bu konuda kararların kamu kurum ve kuruluşlarınca ivedilikle yerine getirileceği açık şekilde düzenlemekterdir" diyen Atalay, şöyle konuştu:

"Bu da Hükümetin bu konuya ne kadar kararlı baktığının sonuca doğru ne kadar kararlı yerde durduğunun ifadesidir. Zaten terör eylemleri sürdüğü sürece güvenlik güçleri hukuk içinde kalarak bunlarla mücadele etmesi kanuni görevleridir, o da burada ifadesini buluyor. Bir hukuk devletinde çözüm süreci çerçevesinde görevin ifası niteliği taşıyan faaliyetler nedeniyle kişilerin hukuki, cezai ve idari yönlerden sorumlu tutulma tehdidinde bulunmaları da kabul edilemez. 4. maddede bunu önemle düzenliyoruz. Bu süreçte görev alanların, çalışmalara katılanların gerçekleştirdikleri faaliyetler nedeniyle gelecekte herhangi bir yaptırım tehdidiyle karşılaşmamaları amacıyla bu kanun kapsamında görevleri yerine getiren kişilerin hukuki, idari ve cezai sorumluluğunun doğmayacağı yönünde bir düzenleme bu yasada yapılmaktadır. Bu şekilde terörü sona erdirmek amacıyla mevzuat çerçevesinde yetkili makamlarca verilen bir görevin ifası nedeniyle yapılan faaliyetlerin terörle mücadele kapsamında soruşturulması gibi çelişkinin ortaya çıkması da önlenmiş olacaktır. Geçmişte bunun örnekleri görülmüştür. Dolayısıyla bu konuda daha keskin, açık, net düzenleme yapılmaktadır. Yani bu çalışmaları şiddeti sona erdirmek için gerek güvenlik birimlerimizin gerek çözüm sürecini yürütmek için rol alan siyasi ve idari kadroların rahat çalışmaları anlamında bir güvence bu şekilde getirilmektedir."

Son iki maddenin yürürlük maddeleri olduğunu kaydeden Atalay, "Böylece 6 maddeden oluşan kısa çerçeve yasadır. Bunun, yasanın doğrusu son günlerde bu yasaya tasarıya destek açıklaması yapan ana muhalefet partisi ve diğer bazı açıklamalar var, HDP kesimi, onların da Meclis'te bu konuda bakışlarını, desteklerini umarım görmüş oluruz" dedi.

"Bu tasarı, Meclis'i de daha fazla bilgilendirme ve bu çalışmaların içine sokma çabamızdır" ifadesini kullanan Atalay, şunları söyledi:

"Bu konuda biz değişik zamanlarda değişik adımlar attık. Meclis'e çözüm süreciyle ilgili bunu izleyecek komisyon kuruldu ama iki parti bu komisyona üye bile vermedi. Biz o komisyonun raporlarından da yararlandık. Süreç içerisinde toplumsal kesimlerin, vatandaşlarımızın bilgilenmesi, katkıları, düşüncelerinin alınması anlamında akil insanlar heyetinin raporlarında bu çalışmalara işaret vardır. Bütün bunlar daha önce yapılan analizlerden, tekliflerden de faydalanılmıştır. Yani bu yasanın ana hatlarıyla o raporlarda, komisyon raporunda ve akil insanlar komisyonu raporlarında teklif olarak yer aldığını ifade etmek isterim."

"Zaman zaman bu çözüm süreciyle ilgili özellikle ön yargısı olanlar, karşı tutum içinde olanlar, özellikle bazı muhalefet partileri, 'ne olup bittiğini bilmiyoruz' vesaire gibi açıklamalar da bulunuyor. Onlar için de bir anlamda bu tasarı cevaptır, Meclis'e yasa geliyor" diye konuşan Atalay, şunları kaydetti:

"Çözüm sürecinin amacı, inşallah ülkemizin büyük sorunlarını, görüşmelerle, ince ince dokuyarak ve vatandaşlarımızı iyi anlayarak onların geçmişte uğradığı haksızlıkları gidererek Türkiye'yi normalleştirmektir. Biz bu yönde çok mesafe aldık. Hedefimiz şudur, burada da görüldüğü gibi örgüt mensuplarının silahlarını bırakması, devletin de bu insanların evlerine normal hayata, siyasete dönmeleri için kendilerine düşen çalışmaları yapmasıdır. Bu konularda darlıklara düşmeden ülkemizi bu sorunlardan kurtarmak.


İlgili Galeriler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
SELALE PİŞGİN - 4 yıl önce
DAĞDAKİLER KIRDAKİLER BAYIRDAKİLER DERKEN ŞUNU GÖRDÜK YA PARALI YA PKKLIMI OLMAK LAZIM BU ÜLKEDE DİĞER ADLİ MAHKUMLARADA AF YADA CEZAİNDİRİMİ İSTİYORUZ EŞİT ADALET İSTİYORUZ .
Avatar
Selale pişgin - 4 yıl önce
dağdakiler kirdakiler bayirdakiler derken şunu gördük ya parali ya pkklimi olmak lazim bu ülkede diğer adli mahkumlarada af yada cezaindirimi istiyoruz eşit adalet istiyoruz .
Avatar
nejat - 3 yıl önce
'vatandaşlarımızı iyi anlayarak onların geçmişte uğradığı haksızlıkları gidererek türkiye'yi normalleştirmektir!. diyorsunuz. ya allah aşkına ne zaman ne zaman. adalet istiyorum sadece adalet. dağdakinlerle masaya oturdunuz. eyvallah. dağa çıkmayanların suçu ne. nasıl bir müslümanlık . nerde hakkaniyet. bizizm huzuzrumuzu refahımızı geri verin. adalet istiyoruz, adalet.
Avatar
hakan hakan - 3 yıl önce
Bu ülkede sadece ocalan mi cezaevinde.yakinda ocalan a özel af da çıkar eminim ama diğer mahkumların ne olacak ocalan kadar suçlu tehlikeli değiller onlar ne olacak bekleyip görelim
Avatar
genel af - 3 yıl önce @hakan hakan
öcalana veya diğer teröristlere özel af çıkarda cezaevleri tamamen boşaltılmazsa isyan çıkar isyan