Ali Babacan: Yeni bir siyasi kültür inşa ediyoruz

Korona salgını tedbirleri kapsamında Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Merkez’inin açılışını dijital bir törenle gerçekleştirdi. Dijital açılış töreni YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlandı.

Siyaset 07.07.2020, 21:39 07.07.2020, 22:24
Ali Babacan: Yeni bir siyasi kültür inşa ediyoruz

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Merkez’inin açılışı dijital törenle gerçekleştirdi. Törene, 81 ildeki parti gönüllüleri sahne üzerindeki ekran vasıtasıyla katıldı. Dijital açılış töreni YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlandı.

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan yaptığı konuşmada, “Yeni bir siyasi kültür inşa ediyoruz” diyerek, DEVA Partisi’nin kurulması Türkiye için yepyeni bir başlangıç olduğunu, bundan böyle vatandaşların özellikle de gençlerin geleceğe umutla ve güvenle bakmasını istedi.

"Biz bu çatının altında yeni bir üslup, yeni bir parti üyeliği bilinci, yeni bir liderlik tarzı, yeni bir iş yapma biçimi oluşturacağız. "

Genel başkan Ali Babacan toplantıda yaptığı konuşmasında, “Genel Merkez’imizin inşası bitti ve birlikte açılışını gerçekleştiriyoruz. Ama asıl inşa faaliyetimiz şimdi başlıyor. Biz bu çatının altında sadece bir örgüt değil, aynı zamanda yeni bir siyasi kültür inşa edeceğiz. On yıllardır parti tüzük ve programlarının sayfaları arasında ölü bir ifade olarak kalan ‘parti içi demokrasi’ sözüne bu çatı altında hayat vereceğiz. Biz bu çatının altında yeni bir üslup, yeni bir parti üyeliği bilinci, yeni bir liderlik tarzı, yeni bir iş yapma biçimi oluşturacağız. Ve bütün bunları mahallelerden ilçelerimize, illerimize, oradan genel merkezimize süzülerek gelen ortak akla dayanarak gerçekleştireceğiz. Partimizde başardığımız her şey, bu ülkeyi nasıl yöneteceğimizin de göstergesi ve teminatı olacak.” dedi.

Kararlıyız...

“Siyaset sadece erkeklere bırakılamayacak kadar ciddi bir iştir” ifadelerini kullanan Babacan, “Biz her kademede kadınların ve erkeklerin yan yana siyaset yaptığı bir örgüt tasarladık. Kurucular Kurulumuz’u, Merkez Yönetim Kurulumuz’u ve Başkanlar Kurulumuz’u kurarken bunu gerçekleştirdik. Aynı karma yapıyı il ve ilçe teşkilatlarımızda da gerçekleştirmeye kararlıyız. O yüzden, buradan Türkiye’nin bütün demokrat kadınlarına sesleniyorum: Siyaset sadece erkeklere bırakılamayacak kadar ciddi bir iştir. Siyasetin sizin zekânıza, üslubunuza, yaratıcılığınıza, sorun çözme becerilerinize, kucaklayıcılığınıza; ‘eşit’ katılıma ihtiyacı var. Biz kadınları ana kademelerin “yardımcı” güçleri ya da seçimden seçime sahaya sürülecek yedek kuvvetler olarak görmüyoruz.” dedi.

“Birleştirici siyaset kazanacak”

DEVA Partisi’nin kurulması ülke için yepyeni bir başlangıç olduğunu dile getiren Genel Başkan Babacan, "Bundan böyle halkımız, özellikle de gençlerimiz, geleceğe umutla ve güvenle baksın. Bundan böyle ayrıştırıcı ve kutuplaştırıcı dil kaybedecek, birleştirici siyaset kazanacaktır. Biz, kuvvetler ayrılığı ve hukukun üstünlüğü esasına dayanan, özgürlükçü, katılımcı ve çoğulcu bir demokrasi hedefliyoruz. Biz, temel hakların korunduğu, hukukun ve adaletin tam olarak işlediği, vatandaşlarımızın korkmadan düşüncelerini açıkladığı, özgürlüklerin doyasıya yaşandığı, cesaretin ve umudun hakim olduğu bir Türkiye hedefliyoruz. Yoksulluğun azaldığı, her alanda fırsat eşitliğinin sağlandığı, insanlarımızın iş bulabildiği, refah ve bolluk içinde yaşayan bir Türkiye hedefliyoruz. Tek bir vatandaşımızın dahi kendini garip, öteki, dışlanmış hissetmediği bir Türkiye istiyoruz. Kendi içinde huzur ve barışı sağlayan, birlikte yaşam iradesini gösteren, ortak bir gelecek hedefi etrafında kenetlenmiş bir Türkiye hedefliyoruz." dedi.

"En önemli varlığımız olan gençlerimizin ve çocuklarımızın kaliteli eğitime eşit fırsatlarla ulaşabildiği bir Türkiye hedefliyoruz." diyen Ali Babacan, Uluslararası itibarını artırmış, güven duyulan, bölgede ve dünyada barışa katkı veren bir Türkiye hedeflediklerini, Çevreyle ilgili sorunların ciddiyetle ele alınmasını, insanlığın ortak geleceğini tehdit eden bu konuda tavizsiz bir duruş sergilenmesini istediklerini belirtti.

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Merkez’inin açılışında konuşan, Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan'ın konuşmasındaki satırbaşları şu şekilde devam etti:

“Türkiye’nin kalkınmasında esas dayanağımız bu birleşik insan gücü olacak. Ülkeye yararlı olabilecek tek bir insanı bile bu birleşik gücün dışında bırakmayacağız. Kırgınları, küskünleri, umudunu kaybedip köşesine çekilmişleri, kahredip terk-i diyar etmişleri arayıp bulacağız. Birlikte çalışmaya çağıracağız. Şimdiye kadar ayrıştırılan farklı toplumsal grupların bir araya gelip birlikte çalışmasından doğacak sinerjiyi hayal edebiliyor musunuz? İşte biz bu ülkeyi bu sinerjiyle yeniden ayağa kaldıracağız.”

“Fikir suçu kavramını yok edeceğiz”

“Şimdi, ağırlaşan bu sorumluluk duygusuyla, bize katılan yol arkadaşlarımıza ve bütün halkımıza buradan bir kez daha taahhüt ediyoruz ki: Bizi bir araya getiren ortak payda demokrasi, özgürlük ve adalete olan inancımızdır. Özellikle zor zamanlarda demokrasiyi lüks olarak görenlerden ve ilk fırsatta rafa kaldıranlardan olmayacağız.

‘Fikir suçu’ kavramını yok edeceğiz.

Yargıyı yürütmenin baskılarından kurtaracağız. Yargıçlarımız, savcılarımız özgür kalacak, kimseden telefon talimatı almayacak. Farklı toplum kesimlerindeki demokratları, geniş bir yelpazeyi bu çatının altında toplamayı başaracağız. DEVA Partisi yönetiminde devlet, bütün inançlara eşit mesafede duracak ve aynı zamanda bütün vatandaşların inanç ve ibadet özgürlüğünün garantörü olacak. Öte yandan, dinimizin kutsallarını günlük siyasete asla malzeme etmeyecek, asla siyasi propaganda aracı haline getirmeyeceğiz.

Herkesi olduğu gibi kabul edecek, yaşam tarzına saygılı olacağız.

Bağırıp çağırarak, insanları yaftalayarak, hain diye damgalayarak, sanal düşmanlar yaratıp halkımızı korkutarak güç devşirmeye çalışmayacağız. Partizanlık yapmayacağız, yapıcı olacağız. Türkiye’nin yararına olan her adımı kim atarsa atsın destekleyeceğiz. Yolsuzluğun, israfın, adam kayırmacılığın beslendiği bataklıkları kurutmak için ne gerekiyorsa kararlılıkla yapacağız. Liyakat ve fırsat eşitliği ilkelerini devlet yönetiminin her kademesinde hayata geçireceğiz. Biz, Türkiye’nin tek bir akla, dar bir kadroya sığdırılamayacak kadar büyük bir ülke olduğuna inanıyoruz.”

“Güçlü toplum, güçlü kurumlar ve güçlü bir Türkiye hedefini birlikte başaracağız”

“Süratle ‘Güçlü, Sürdürülebilir ve Kapsayıcı’ bir büyüme stratejisini hayata geçirmeyi hedefliyoruz.

Üretken olmayan sektörler ile imar rantlarına dayalı bir büyüme yerine, başta sanayi olmak üzere üretken sektörlerde üretim ve ihracat artışına öncelik veren bir modele geçeceğiz. Başta kadınlar ve gençler olmak üzere tüm vatandaşlarımızın ekonomik hayata katılımlarını artırarak hem ülkemizin büyüme hızını yükseltecek hem de herkesin bu büyümeden pay almalarını sağlayacağız. Verimliliğin artırılması için, en büyük sermayemiz olan insanımızın bilgi ve becerisini artıracak, teknoloji ve yenilikçilik alanında köklü bir dönüşüm gerçekleştireceğiz.

Piyasa ekonomisi anlayışı

Kapsayıcı büyüme yaklaşımımız çerçevesinde gelir dağılımının iyileştirilmesi ve yoksulluğun azaltılması önemli hedeflerimizdendir. Güçlü ve sağlıklı bir ekonomi için, mülkiyet hakkını ve teşebbüs hürriyetini olmazsa olmaz bir koşul olarak görüyoruz. Deva Partisi olarak, rekabeti bozucu kamu müdahalesinin olmadığı, düzenleyici ve denetleyici kurumların bağımsız ve etkin çalıştığı bir piyasa ekonomisi anlayışını esas alacağız.

Enflasyonu düşük tek haneli düzeye indirmek temel hedefimiz olacak.

Mali disiplin anlayışını kalıcı hale getirmek ve öngörülebilirliği arttırmak amacıyla, “Mali Kural” uygulamasını hayata geçireceğiz. Bütçe disiplinini esas olarak vergi oranlarını yükselterek değil, tahsilat oranını arttırarak, kayıt dışılığı azaltarak ve harcamaları kontrol altına alarak tesis edeceğiz. Kamu vicdanında büyük yaralar açan kamuda lüks, gösteriş, israf ve savurganlığa son vereceğiz. Bütçe çalışmalarında doğa ve çevrenin korunmasına, dezavantajlı grupların gözetilmesine ve cinsiyete duyarlı bütçeleme anlayışına özen göstereceğiz. Kamu alımlarının şeffaf, adil, rekabeti bozmayacak ve yerli üretimi teşvik edecek şekilde gerçekleştirilmesini sağlayacağız.

İhale ve satın alma süreçlerini tüm taraf ve yurttaşların izleyebilmesine açık tutacağız.”

Kaynak: KAPSAMHABER
Yorumlar (0)