Bahçeli: "Yeni devlet için değil, yeni anayasa için kuruldu"

Milliyetçi Hareket Partisi Lideri Bahçeli, yeni anayasa çalışmalarıyla ilgili: "Yeni devlet için değil, yeni anayasa için kuruldu"dedi.

Siyaset 06.12.2013, 19:57 06.12.2013, 21:00
Bahçeli:
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yeni anayasa çalışmalarıyla ilgili olarak TBMM Başkanı Cemil Çiçek'e gönderdiği cevabi yazıda, yeni anayasa yapımı faaliyetine devam edilmesini arzuladıklarını belirterek, "Türk Milleti'nin hak ettiği demokratik bir anayasanın hazırlanabilmesi için MHP bugüne kadar yapmış olduğu gibi özverili bir şekilde çalışmaya devam edecektir" dedi. 

Bahçeli, TBMM Başkanı Cemil Çiçek'in, Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nun yeni bir anayasanın tümünde uzlaşma sağlayamayacağını belirttiği mektubuna cevap verdi. 

Komisyonun Türk demokrasi hayatına ve uzlaşı kültürüne olumlu katkılarda bulunduğunu, katılımcı ve toplumsal mutabakatla yapılacak bir anayasanın önünü açtığını ifade eden Bahçeli, MHP'nin komisyonun varlığını önemsediğini, çalışmalarını ve elde ettiği sonuçları değerli bulduğunu belirtti. 

Bahçeli, MHP'nin parti programı ile seçim beyannamesindeki taahhütlerine sadık kalarak, vatandaşların hak ve hürriyetlerini genişleten, yasama, yürütme ve yargı organlarını parlamenter sistem içinde iyi işleten, ülkenin ve milletin birliğini ve bütünlüğünü teminat altına alan yeni bir anayasa yapma faaliyetine devam edilmesini arzu ettiklerini vurguladı.

Komisyon çalışmalarının daha verimli hale getirilmesi gündemiyle yapılan toplantıda, parti liderlerine mektup yazılacağı gerekçesiyle sonraki toplantı tarihinin belirlenmemesinin komisyonu fiilen çalışamaz hale getirme teşebbüsü olarak anlaşıldığını ve kamuoyuna böyle yansıtıldığını ifade eden Bahçeli, "Bu teşebbüs komisyonun kuruluşu sırasında gösterilen çaba ve iyi niyet üzerine gölge düşürmüştür" dedi.

-"Yeni devlet için değil, yeni anayasa için kuruldu"

Komisyon’un sona erme halinin, “Komisyonun görevi, Anayasa teklifinin Genel Kurul’da kabul edilip kanunlaşmasıyla veya siyasi partilerden birinin çekilmesi ya da çekilmiş sayılmasıyla sona erer. En az üç toplantıya mazeretsiz katılmayan siyasi parti, komisyondan çekilmiş sayılır" hükmüyle belirlendiğini anımsatan Bahçeli, şöyle devam etti: 

"Hiçbir tereddüde yer bırakmayacak kadar açık ve seçik alan bu madde karşısında, AKP’li yetkililerin, Anayasa Uzlaşma Komisyonu’nun TBMM Başkanı’nın iradesiyle fiilen sona erdiğine dair açıklamalarının MHP açısından hiçbir değeri yoktur. Anayasa Uzlaşma Komisyonu, Meclis Başkanı olarak zatı alinizin siyasi partileri ziyaret etmesi ile başlayan süreçte partilerin karar organlarının aldığı kararlarla kurulmuş olup Meclis Başkanı olarak tarafsız ve uzlaştırıcı kimliğiniz ile sembolik olarak Komisyon Başkanlığı’nı ifa ettiniz. Bu sebeple; Başkan’ın tasarrufu ile Komisyon’un faaliyetine son verilemez. 

Mektubunuzda; partilerin siyasi varlık sebebi olarak gördükleri ve vazgeçemeyeceklerini ifade ettikleri kırmızı çizgiler nedeniyle yeni bir anayasa yapılamayacağı ifade edilmektedir. Yeni bir anayasa yapılamayacağına dair fikrinize katılmamakla birlikte, MHP'nin dayanağını milli ve tarihi değerlerden aldığı kırmızı çizgilerinin varlığı doğrudur. Üniter devlet yapımızı, milli bütünlüğümüzü ve vatandaşlarımızın temel hak ve hürriyetlerini korumak için partimiz tarafından benimsenen bu çizgiler demokratik bir devletin varlığını sürdürebilmesi için anayasada güvence altına alınması gereken temel unsurlardır. Anayasa Uzlaşma Komisyonu yeni bir devlet kurmak için değil, İstiklal Harbi ile kurulmuş Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne, Türk Milleti’ne ve Türk vatandaşlarına yeni bir anayasa yapmak için kurulmuştur. MHP'nin kırmızı çizgileri dahil bütün önerileri demokratik toplum değerlerini esas alan, ağır bedeller ödeyerek elde ettiğimiz tarihi tecrübelerden yararlanan bu ilkeye göre hazırlamıştır. Partimizin kırmızı çizgileri sadece bizim değil herkesin hassasiyetle benimsemesi gereken, insan onuruna dayanan, hukuk önünde herkesi eşit kılan, hiçbir kimseye hiçbir sebeple ve şekilde ayrımcılık yapılamayacağını teminat altına alan, Türkiye’nin toprak bütünlüğünü ve milletin bölünmezliğini esas alan ortak değerlerdir."

-Çalışmaların sürmesi için öneriler

Bahçeli, komisyon çalışmalarının tıkanmasının nedeninin, AK Parti’nin parti programında ve seçim beyannamelerinde yer vermediği başkanlık sistemindeki ısrarı, BDP’nin savaş tazminatı dahil marjinal talepleri ve CHP’nin kendi komisyon üyeleri arasındaki anlaşmazlıklar olduğunun kamuoyu tarafından bilindiğini savunan Bahçeli, komisyon çalışmalarının daha verimli hale getirilebilmesi için şu 5 öneride bulundu:

- Kamuoyunun anayasa yapım sürecine ilgisini çekebilmek amacıyla komisyon müzakere tutanakları açıklanmalı; akademisyenlerin, sivil toplum örgütlerinin, vatandaşların görüşü alınmalı.

- Dört siyasi partinin anayasa taslakları mukayeseye imkan verecek şekilde ve tablo halinde açıklanmalı.

- Dört siyasi partinin uzlaştığı, şerh düştüğü ve uzlaşamadığı maddeler tablo halinde açıklanmalı.

- Anayasa Uzlaşma Komisyonu üyelerine komisyon faaliyetlerini ve kendi görüşlerini Meclis Televizyonu’nda belirli günlerde açıklama fırsatı verilmeli. Bu imkanın TRT’nin diğer kanallarında da sağlanması için teşebbüslerde bulunulmalı.

- Yerel seçimler sürecinde de komisyon çalışmaları devam etmeli.

Bahçeli, Türk milletinin hak ettiği demokratik bir anayasanın hazırlanabilmesi için MHP'nin bugüne kadar yaptığı gibi özverili şekilde çalışmaya devam edeceğini belirterek, "Diğer siyasi partilerin de bu anlayışla hareket etmesi durumunda yeni bir anayasa yapmanın önünde hiçbir engel kalmayacaktır. Aksi halde; 137 yıllık anayasa yapım tarihimizde ilk defa elde edilen bu tarihi fırsattan yararlanılmasını engelleyenler tarih önünde ve milletin huzurunda vebalden kurtulamayacaklardır" dedi.
Yorumlar (0)