Alexa

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer: 2018'de 791 Hayvan Telef Edildi

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, hastalıklar nedeniyle itlaf edilen hayvanlar ve hayvanlardan insanlara bulaşan hastalıklarla ilgili sorunu, TBMM gündemine getirdi. 

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer: 2018'de 791 Hayvan Telef Edildi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ülkemizde Koyun, Keçi, Brusellozu, Sığır Brusellozu, Tüberküloz, LSD, Kuduz ve Şarbon hastalıkları ile ilgili olarak 2017 yılında 947, 2018 yılında 791 hayvan itlaf edildiğini açıklayan CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, konuyu TBMM gündemine taşıdı.

Gürer, Geçtiğimiz dönem Tarım ve Oman Bakanlığına yöneltmiş olduğum önergeye Bakanlıkça yapılan açıklamada; ‘Ülkemizde 2016 yılında; 438 mihrakta Sığır Brucellosis (Brusella) hastalığı, 84 mihrakta Koyun Brucellosis(Brusella) hastalığı (toplam brusella 522) 1.055 mihrakta Bovine Tuberculosis (Tüberküloz) hastalığı, 278 mihrakta Rabies(Kuduz) hastalığı ve 73 mihrakta Antrax (Şarbon) hastalığı görülmüş olup, bu kapsamda gerekli tedbirler alınmıştır’ yanıtı verilmişti. Son durumu bakana sorarak bu hassas konuyu bir kez daha gündeme getirdim” ifadelerini kullandı.

Ömer Fethi Gürer, TBMM'ye sunduğu önergesinde “Ülkemizde 2017 ve 2018 Ağustos ayı itibariyle, hayvan hastalığı sonucu imha edilen hayvan türü, hastalığın adı ve hayvan sayısı kaçtır? Hayvan hastalığı nedeni ile imhasına karar verilen ithal hayvan türü, hastalığın adı ve hayvan sayısı kaçtır? İthal edilen hayvanların gümrükten geçişi sonrasında hastalığın ortaya çıkması girişte yeterince inceleme yapılmadığının göstergesi sayılabilir mi? Bu konudaki denetimler ne sıklıkla yapılmaktadır? Denetimlerin ve tedbirlerin artırılması yönünde yapmış olduğunuz bir çalışma var mıdır? 2017 ve 2018 yılı Ağustos ayı itibariyle hayvan hastalıkları nedeniyle hayatını kaybeden insan sayısı kaçtır? Hayvan hastalıklarının en çok görüldüğü bölgeler hangileridir?” dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında Ülkemiz genelinde görülen tüm hayvan hastalıklarının yakından izlendiğini ve olası zararlarının önlenmesi için gerekli tedbirlerin alındığını söyledi.

Bakan Pakdemirli, “Ülkemizde Koyun Keçi Brusellozu, Sığır Brusellozu, Tüberküloz, LSD, Kuduz ve Şarbon hastalıkları ile ilgili olarak 2017 yılında 947, 2018 yılında 791 hayvan itlaf edilmiş olup, ithal edilen hayvanlarda hastalık tespitinden dolayı itlaf edilen hayvan yoktur” ifadelerini kullandı.

İthal edilen hayvanların ülkemize girişi sırasında yapılan kontrollerden bahseden Bakan Pakdemirli, canlı hayvan ithalatının ülkeler arasında karşılıklı mutabakata varılmış hayvan sağlığı, halk sağlığı ve hayvan refahı koşullarını belirleyen veteriner sağlık sertifikaları ile yapıldığına işaret etti.

Bakan Pakdemirli, “ Üzerinde anlaşmaya varılmış veteriner sağlık sertifikasında yer alan sağlık şartlarına göre ihracatçı ülke resmi veteriner hekimleri tarafından gerekli kontrol ve testleri yapılan sağlıklı hayvanlar için veteriner sağlık sertifikası düzenlenmekte, bu doğrultuda, Ülkeye giriş yapacak her türlü sevkiyat, Veteriner Sınır Kontrol Noktası Müdürlüğünde, resmi veteriner hekimler tarafından gerekli kontrolleri yapılmaktadır. Bu kontrollerde de hayvanların menşei, transit geçişi durumunda bir sonraki varış ülkesi, veteriner sağlık sertifikalarında veya belgelerde yer alan bilgilerin garantileri karşılaması, hayvanların fiziksel kontrollü, hayvanlar klinik yönden muayenesi ve laboratuvar testlerinin kontrolleri yapılmaktadır” diye konuştu. 

Pakdemirli, “Yapılan bu kontroller sonucunda bilgi-belge noksanlığı olan veya hastalık tespit edilen sevkiyatlar ile ilgili; menşeine iade, imha ve/veya kesime gönderilme işlemleri yapılmaktadır” açıklamasında bulundu.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “2014 yılında ithal edilen etin bir partisinde sağlık sorunu olduğu tespit edildiği dikkate alındığında özellikle et ithalinde örnekleme yapılan kontrollerde risk yoktur denemez. Ayrıca ithal hayvanların ülkemize tümünün sağlıklı geldiği de tartışma konusudur. Gemi ile gelen sevklerde şeffaf bir uygulama yoktur ki farklı kaynaklara da inceleme hakkı tanınsın. İthalatçı firma isimleri dahi sır kapsamındadır” dedi.

Gölbaşı’nda şarbon çıkan alanda, et ve süt kurumu hayvanlarının konduğu yerde, riskli alan olup karantina bölgesi olarak bakanlıkça “hayvan depolanamaz” kararı bulunan alan olup olmadığının resmi olarak bakanlıkça hala açıklanmadığına dikkat çeken Ömer Fethi Gürer, “Burada bir ihmal söz konusu mudur? Açıklanmalı ki bakanlığın kurumsal durumu ve açıklamaları da ona göre daha dikkatle değerlendirilsin” dedi.

NİĞDE MİLLETVEKİLİ SAYIN ÖMER FETHİ GÜRER'E AİT 7/2611 ESAS NUMARALI YAZILI SORU ÖNERGESİNE DAİR CEVAPLAR

Bakanlığımızca 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında Ülkemiz genelinde görülen tüm hayvan hastalıkları yakından izlenmekte ve olası zararlarının önlenmesi için gerekli tedbirler alınmaktadır.

Ülkemizde Koyun Keçi Brusellozu, Sığır Brusellozu, Tüberküloz, LSD, Kuduz ve Şarbon hastalıkları ile ilgili olarak 2017 yılında 947, 2018 yılında 791 hayvan itlaf edilmiş olup, ithal edilen hayvanlarda hastalık tespitinden dolayı itlaf edilen hayvan yoktur.

Ülkeye giriş yapan hayvanlara "Ülkeye Giriş Yapan Canlı Hayvanlarda Yürütülecek Veteriner Kontrollerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmelik" kapsamında veteriner kontrolleri yapılmakta ve Sınır Kontrol Noktası Müdürlüklerince Yönetmeliğin 6'ıncı ve 7'nci Maddeleri doğrultusunda kimlik ve fiziksel kontroller gerçekleştirilmektedir. Kontroller sonucu uygun bulunmayan canlı hayvanlara ise 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu 34'üncü Maddesi 5'inci fıkrası gereğince; alınması gereken önlemlerden biri veya birkaçı uygulanmaktadır.

Canlı hayvan ithalatı, ülkeler arasında karşılıklı mutabakata varılmış hayvan sağlığı, halk sağlığı ve hayvan refahı koşullarını belirleyen veteriner sağlık sertifikaları ile yapılmaktadır. Üzerinde anlaşmaya varılmış veteriner sağlık sertifikasında yer alan sağlık şartlarına göre ihracatçı ülke resmi veteriner hekimleri tarafından gerekli kontrol ve testleri yapılan sağlıklı hayvanlar için veteriner sağlık sertifikası düzenlenmekte, bu doğrultuda, Ülkeye giriş yapacak her türlü sevkiyat, Veteriner Sınır Kontrol Noktası Müdürlüğünde, resmi veteriner hekimler tarafından gerekli kontrolleri yapılmaktadır. Bu kontrollerde de; hayvanların menşei, transit geçişi durumunda bir sonraki varış ülkesi, veteriner sağlık sertifikalarında veya belgelerde yer alan bilgilerin garantileri karşılaması, hayvanların fiziksel kontrollü, hayvanlar klinik yönden muayenesi ve laboratuvar testlerinin kontrolleri yapılmaktadır.

Yapılan bu kontroller sonucunda bilgi-belge noksanlığı olan veya hastalık tespit edilen sevkiyatlar ile ilgili; menşeine iade, imha ve/veya kesime gönderilme işlemleri yapılmaktadır.
 

KAPSAMHABER

Güncelleme Tarihi: 01 Ocak 2019, 15:43
YORUM EKLE

banner325