Çözüm Platformu Başkanı Av.Murat Uysal: Çoban Ateşi Hareketi

Türkiye’de muhalefetin olmadığına dikkat çeken Çözüm Platformu Başkanı Av.Murat Uysal ‘’Bu ülkeyi bu hale getirenlerin yanında buna seyirci kalanlardan, bunların noterliğini yapanlardan da bir muhalefet çıkmaz’’ dedi.

Siyaset 13.03.2019, 13:28 13.03.2019, 13:37
Çözüm Platformu Başkanı Av.Murat Uysal: Çoban Ateşi Hareketi

Çözüm Platformu Başkanı Av.Murat Uysal ‘’Bu ülkeyi bu hale getirenlerin yanında buna seyirci kalanlardan, bunların noterliğini yapanlardan da bir muhalefet çıkmaz’’ dedi. Çözümün vatanseverleri ve demokratları bir araya getirecek yeni bir oluşumdan geçtiğini vurgulayan Uysal, ‘Çoban Ateşi Hareketi’ne dikkat çekti.

Murat Uysal’ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

Ortada bir muhalefet boşluğu olduğunu herkes dile getiriyor. Bu kapsamda yeni bir oluşum, yeni bir parti görecek miyiz?

Milli Ordumuzun komuta heyeti etkisizleştirilmiş, FETÖ denilen vatan düşmanı devletin her kademesine sızmış ve hala temizlenmeye çalışılıyorsa kötü yönetiliyoruz demektir. 

Cumhuriyetin değerleri her gün saldırı altındaysa, samanı bile artık ithal etmek zorunda kaldıysak ve tüm bunların üzerine hala millet kutuplaştırılmaya çalışılıyorsa siyaset iflas etmiş demektir. 

Bunun en önemli nedeni, ülke siyasetini, ülke tarihini, ülke insanını tanımayan, bilmeyen muhalefet partileridir. Dünyada var olan bir şeyin, olmaması halinde boşluğu oluşur. Türkiye’de “muhalefet” yoktur ki boşluğu olsun.

Türk Milletinin aydınları, vatanseverleri, demokratları artık 1919 şartlarından daha kötü duruma gelmiş olan ülkemizde çözüm istiyorlarsa Çoban Ateşi Hareketini bir partiye çevirecekler ve Türk Milletinin beklediği çözümü sunacaklardır. 

Türkiye’de sorun olarak gördüğünüz problemler sizce yeni bir parti ile mi çözülür?

-Demokratik Siyasetin tek çözüm yeri “Halkın katılımıyla yapılacak gerçek demokratik seçimlerdir.”
Türkiye hangi şartlar altında olursa olsun, antidemokratik herhangi bir mekanizma ile rahatlamaz. Çözümün sağlanabilmesi tam demokratik sistemi kurmak ve millet iradesini tam anlamıyla yansıtacak seçim sistemi ve siyasi partiler kanununu hayata geçirmektir. Mevcut partiler, genel merkez üzerinden particilik yapmayı siyaset olarak lanse eden sulta partileridir ve demokratikleşme için gereken milletin sesi olacak ve sistemin demokratikleşmesini sağlayacak bir siyasi partidir. 

Çoban Ateşi Hareketinin de destek olduğu bir yeni partinin kurulması söz konusu olursa, toplumun hangi kesimlerinden destek alır?-Bu parti, dünyanın en güçlü emperyalist devletlerine karşı Atatürk’ün silahla yaptığı mücadeleyi bu kez silahla değil, siyaset yoluyla yapabilecek cesarete-birikime-bilgiye ve akla sahip kişilerden kurulacaktır. Toplumun büyük bir kesimi, özellikle kadınlar, gençler, vatanseverler, demokratlar, tam bağımsız,üreten Türkiye’yiisteyenler bu partiyi destekleyeceklerdir.

Vatan ortak paydasında (Bize göre Vatan; Yer altında yatanla, yer üstünde dolaşan arasında maddi-manevi bağın bulunduğu, geçmişten beri süregelen tarih, hatıra, gelenek gibi manevi değerlerin toplamıdır) Anayasamızın ilk ALTI maddesini kafasına ve gönlüne yerleştiren herkes, etnik kökeni-inancı-kültürü ne olursa olsun her vatandaşımızın bu harekette yeri olacaktır.

Mevcut partilerde olmayan hangi yeni siyasi anlayışı toplumla paylaşmayı planlıyorsunuz?

-Bu parti, mevcut düzeni uygulayan “düzen partilerinden” olmayacaktır.
Bu parti, Lider Partisi olmayacaktır. Kadro Hareketini ve parti içi demokrasiyi en yüksek ölçüde uygulayacaktır.
Bu partide tüm seçimler ve aday belirlemeleri “Üyelerin Katılımıyla” yapılacaktır.Tüm mevcut siyasi partilere teklifimiz, hiçbir siyasi partinin hazine yardımı almamasıdır. Hiçbir kimsenin vergileri desteklemediği bir siyasi partiye yardım olarak gitmemelidir. Bu parti, Türk Milletinin hayrına-iyiliğine-yararına olmayan tüm ikili ve uluslararası antlaşmaları gözden geçirecektir. 

Yeni durumda sesinizi kitlelere duyurmak için nasıl bir strateji izleyeceksiniz?

-Mevcut durumda “papağan” medya iktidar sahipleri dışında herkese kapalıdır. Öncelikle belirtmek gerekir ki bazılarının borazanı haline gelmiş, gazetecilik yaptığını sanan propaganda neferleri ile bir ilişkimiz olmayacak. Bunun dışında mesleğini hakkıyla icra eden tüm gazeteciler ile her platformda bir araya geleceğiz, onlar istedikleri gibi soru soracaklar bizler de aydınlatmaya çalışacağız.

Sosyal medyanın tüm olanakları kullanılacaktır. Görüşlerimiz, kadromuz tarafından sosyal medyadan yazılı ve görse tüm olanaklar ile milletimizle paylaşılacaktır. Parti kurulduktan sonra da her haftanın iki günü belirlenmiş iki saat boyunca önceden belirlenecek konularda milletimiz ile interaktif onlineistişare toplantıları düzenlenecek ve görüşleri tartışılacaktır. 

Tüm Yerel basın ve yerel TV’ler ziyaret edilecek ve bunlarla yapacağımız anlaşmalarla ülke meseleleri ve çözüm yolları “paket programlar” halinde halkımıza ulaştırılacaktır.

İçlerinde eski Bakan-Milletvekili-Kadın ve Gençlerimizden oluşturacağımız yüzlerce propaganda heyetleri ile ülkemizin her yöresini ziyaret edip, insanımıza derdimizi, kendimiz yüz yüze anlatacağız. Kısaca bizim stratejimiz “paylaşmak” bir yerlerden demeçler verip tartışma programlarından kaçmak olmayacak. 

Siyasi partiler kanunu değişmeli

Öncelikli olarak hangi reformların gerçekleşmesi gerekiyor?-Hemen hemen her konuda reform gerekmesine karşın, ilk etapta ivedilikle üzerinde durulması gereken reformlar, ülkemizin kaos halinden çıkması için gerekli olanlardır. İlk olarak siyasi partiler kanunu ve seçim kanunu değişmeli iradeyi yansıtacak reformlar yapılmalıdır. Tek kişiye bağlı bırakılan sistemin yürümediği görülmüş olup ortak aklın ağırlık kazanacağı tam parlamenter bir sistem yürürlüğe koyulmalı aynı zamanda yürütmenin çalışması sağlanmalıdır. Planlama koordinasyon kurulu yeniden etkin hale gelecek ve ülkemizin kısa ve orta vadeli tarım, sanayi, enerji, istihdam ve vergi politikaları ilgili kurullar tarafından hazırlanarak planlama koordinasyon kuruluna sunulmalı ve bu planlara uygun olarak yapılmayan bütçe onaylanmamalıdır. Plandan sapmalar ile ilgili koordinasyon kurulu raporları, bütçe ile meclis onayına sunulmalıdır.

Eğitemediğimiz gençliğimizden gelecek bekleyemeyiz. Eğitim sistemi planlanacak, ara eleman ihtiyacını giderecek bir sistem kurulacak ve ara eleman istihdamı sanayii ve yan sanayii alanlarında teşvik edilecektir. Üniversitelerin akademik yeterliliği ödüllendirilecek ve YÖK kapatılacaktır. 
Vergi sistemi değiştirilecek ve artan oranlı kurumlar vergisi sistemine geçilecek, dolaylı vergiler minimize edilecektir. Vergi suçlarına ilişkin özel ihtisas mahkemeleri kurulacak ve uzlaşma müessesi kaldırılarak, vergi cezaları artırılacaktır. 

Devlet memurluğu yeniden düzenlenmeli ve performansa dayalı hizmeti ön plana çıkaran sistem bir an evvel yürürlüğe konulmalıdır. 
TRT dönüştürülecek ve siyasi malzeme olmaktan çıkarılacaktır. Anadolu Ajansı, gerçekten mesleğini yapmak isteyen haberci/gazetecilerin yuvası haline getirilecek ve basın iş kanunu yeniden düzenlenerek baskı giderilecektir. 

-Ekonominin siyasi sonucu olur mu?

“Mutfağın ve açlığın yıkamayacağı bir iktidar yoktur.” Elbette sonuçları olacaktır. 

Yarar ilkesine dayalı dostluk

Dış Politika?

-Dış Politikada, “Yurtta Barış Dünyada Barış” ilkesine dönülecektir.

Şu an ilişkilerimizin kopuk olduğu, Tunus-Libya-Mısır-Suriye-Irak ile karşılıklı Büyükelçi atamaları yapılacak ve komşularımızla Türk Devletine yakışır, karşılıklı yarar ilkesine dayanan dostluklar yeniden kurulacaktır.Yaratılmaya çalışılan “dış güçler” meselesi, dış güçlerin zarar veremeyeceği güçlü bir ülke yaratmaktan geçer. Dış politikada tekrar meslek mensuplarının ağırlık kazanması ve ilişkileri onarması birinci öncelik olmakla birlikte, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin onuruna yakışır şekilde dünyada kabul göreceği istikrarlı bir dış politika izlenecektir. 

Yorumlar (0)