Deva Partisi, ‘DEVA Kadında Zirvesi’ Düzenledi

Demokrasi ve Atılım Partisi ‘DEVA Kadında Zirvesi’ düzenledi. Etkinlikte, DEVA Partisi’nin kadının güçlendirilmesi için benimseyeceği ve uygulamaya koyacağı politikalar açıklandı.

Siyaset 05.03.2021, 20:43 05.03.2021, 21:05
Deva Partisi,  ‘DEVA Kadında Zirvesi’ Düzenledi

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) tarafından düzenlenen ‘DEVA Kadında Zirvesi’ Ankara’da gerçekleştirildi. Kadının insan haklarının, toplumsal refahtaki etkisinin, kadının yeni dönemdeki kurucu rolü ele alındı. Etkinlikte DEVA Partisi’nin kadının güçlendirilmesi için benimseyeceği ve uygulamaya koyacağı politikalar açıklandı.

DEVA Kadın Politikaları Başkanlığı tarafından kadının insan haklarını, toplumsal refahtaki etkisini ve kadının yeni dönemdeki kurucu rolünü konuşmak üzere düzenlenen “DEVA Kadında Zirvesi” Toplantıda oturumlar gerçekleşirken hayatın farklı alanlarından rol model kadınlar kendi hikâyelerini anlattı.

DEVA Partisi Kadın Politikaları Başkanı Elif Esen, açılış konuşmasında, “Kadınların sorunlarına katılımcı, kapsayıcı, istişare ve ortak akla dayalı çalışmalar ve projelerle eğileceklerini” ifade ederek, bu zirvenin bu yaklaşıma bir örnek oluşturduğunu, kapsamlı bir program hazırlandığını kaydetti.  

Ali Babacan: Yüzde 35 cinsiyet kotası uyguluyoruz

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan burada yaptığı konuşmada, ekonomik dar boğazdan ve politik sıkışmışlıktan ancak kadınların aklı ve emeğiyle kurtulanabileceğini belirterek şunları söyledi:

“Karar mekanizmalarındaki çeşitlilik başarıyı artırıyor. Yeni bir siyasi kültürü, farklı bakış açıları kazanmış kesimler beraber inşa edebilir. Kadınların siyasete katkısı, yeni siyasi kültürün mihenk taşıdır. Siyasetin, kadınların nezaket diline ihtiyacı var. Müzakereci ve uzlaşmacı yaklaşımına ihtiyacı var. Kadınların ötekileştirilenlerle empati kurma yeteneğine ihtiyacı var.

Biz kadınları ana kademelerin ‘yardımcı güçleri’ ya da seçimden seçime sahaya sürülecek ‘yedek kuvvetler’ olarak görmüyoruz. Yeni bir siyasi kültür için kadınlarla her kademede yan yana çalışıyoruz. Bu yüzden ‘kadınlar kolu’ kurmadık. Bütün parti organlarında yüksek cinsiyet kotaları koyduk. Pariteyi sağlamayı hedefliyoruz.

DEVA Kadında Zirvesi kapsamında üç oturum yapıldı. 

‘İstanbul Sözleşmesi’

DEVA Partisi GMYK Üyesi Evrim Rızvanoğlu moderatörlüğünde gerçekleşen “Kadının İnsan Hakları” başlıklı birinci oturuma konuşmacı olarak DEVA Partisi GMYK Üyesi Gülçin Avşar, Kırıkkale Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Hidayet Şefkatli Tuksal, Siyasi ve Hukuki Danışman Nesibe Kırış ve DEVA Partisi Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Mustafa Yeneroğlu katıldı. Oturumda DEVA Partisi’nin fiziksel, ekonomik ve duygusal şiddet başta olmak üzere her tür şiddetle mücadele edeceği vurgulandı. 

İkinci oturumda “Toplumsal Refahta Kadın Etkisi” ele alındı. DEVA Partisi İstanbul Kadın Çalışmaları Başkanı Bahar Kayserilioğlu moderatörlüğünde gerçekleşen oturumda, DEVA Partisi Kurumsal İletişim ve Tanıtım Başkanı Sanem Oktar, İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Görevlisi İbrahim Çanakcı ve DEVA Partisi Ekonomi ve Finans Politikaları Başkanı Dr. Öznur Sevme konuşmacı olarak yer aldı. Oturumda kadınların ekonomik hayattaki rolü, burada karşılaştıkları sorunlar ve Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınma potansiyeline yapabilecekleri katkılar üzerinde duruldu. 

‘Kadın liderlerle daha iyi sonuçlar alınıyor’

Moderatörlüğünü DEVA Partisi Kurucular Kurulu Üyesi Meltem Gürler’in üstlendiği “Yeni Dönemde Yeni Zihniyet İhtiyacı Kadının Kurucu Rolü” başlıklı üçüncü oturuma ise DEVA Partisi Doğa Hakları ve Çevre Politikaları Başkanı Yasemin Bilgel, Deva Partisi İstanbul Sağlık İşleri Başkanı Habibe Zorlu ve DEVA Partisi Dijital Dönüşüm ve Teknoloji Politikaları Başkanı Burak Dalgın katıldı. Konuşmacılar Türkiye’nin önünde uzanan yeni dönemde gereken zihniyet değişikliği ve kadınların ekonomide, sosyal hayatta ve siyasette oynaması gereken hayati rol üzerinde görüşlerini dile getirdi. 

Kaynak: KAPSAMHABER
Yorumlar (0)