Engelli yurttaşlarımız istihdam edilmelidir!

İstanbul Milletvekili Oya Ersoy, engelli yurttaşların sorunlarını meclis gündemine taşıdı.

Siyaset 17.05.2021, 11:18
Engelli yurttaşlarımız istihdam edilmelidir!

İstanbul Milletvekili Oya Ersoy, üç bakanlığa vermiş olduğu soru önergesinde özellikle 2021 yılı bütçelerinde engelli yurttaşların sorunlarının çözümü için ne kadar harcandığını sordu.

Ersoy, “özellikle son yıllarda yaşanan ekonomik kriz ile beraber birçok yurttaşımız işsiz kalmıştır. Ülkemizde pandemi ile beraber ortaya çıkan yoksulluk ve işten çıkarmaların ağır sonuçlarını kuşkusuz ki en çok engelli yurttaşlar yaşamaktadır. Ülkemizde engelli bireylerin yaşadığı sosyal hem de ekonomik sorunların çözümü noktasında öncelikle yurttaşların sayılarının belirlenmesi ve buna uygun çözüm üretilmesi gerekirken sağlıklı bir veri akışının olmadığı ortadadır” dedi.

Engelli yurttaşlarımız istihdam edilmelidir!

Ersoy, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na; “Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesinin 27. Maddesinde Engellilerin Kamu sektöründe istihdam edileceği, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 53. Maddesine göre ise ‘Kurum ve kuruluşlar bu Kanuna göre çalıştırdıkları personele ait kadrolarda yüzde 3 oranında engelli çalıştırmak zorundadır. Yüzde 3’ün hesaplanmasında ilgili kurum veya kuruluşun toplam dolu kadro sayısı dikkate alınır’ peki bakanlık bunu uyguluyor mu?” dedi.

Sayıştay’ın 2019 raporuna göre 138 bin öğretmen açığı olduğu ortaya konmuştur. Ataması yapılan öğretmen sayısı 40 bin! Bunlardan kaçı engelli öğretmendir?

Ardından Ersoy Milli Eğitim Bakanlığına; “2018-2020 yılları EKPSS (Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı)’na katılan adaylar arasından puan üstünlüğüne göre alınacak öğretmenlerin atamalarına ilişkin duyurunun, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından, 26 Ocak 2021 tarihinde yayımlandığını ve 2018-2020 EKPSS Sınav Sonuçlarına göre 500 engelli öğretmen adayının göreve atanacağının duyurulduğunu söyleyerek, 500 engelli öğretmen ataması adil midir diye soruyorum ”dedi.

Kaç engelli kadın istihdam edildi! İş hayatında olmaları için herhangi bir planınız var mı?

Ersoy, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na ise “Engelli kadınların iş hayatında olmaları için herhangi bir çalışmanız var mıdır?

Bakanlığınız, özellikle engelli kadınların korunmasına yönelik herhangi çalışma yürütüyor mu?” diye sordu.

Son olarak Ersoy; “Ülkemizde engelli yurttaşların istihdamdan, eğitime, sağlık hakkından barınma ve ulaşıma kadar yaşamsal ihtiyaçlarının giderilmesi bir zorunluluktur. Bu nedenle bakanlıkların koordineli bir biçimde çalışması ve sorunların çözümünde ortak bütçe programı ile hareket etmesi gerekir” dedi.

Kaynak: KAPSAMHABER
Yorumlar (0)