Erhan Usta, Hükümeti İkaz Etti!

MHP Samsun Milletvekili Erhan Usta TBMM Genel Kurulunda Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarı hakkında konuştu.

Siyaset 11.08.2016, 16:51 11.08.2016, 17:32
Erhan Usta, Hükümeti İkaz Etti!

Milliyetçi Hareket Partisi Samsun Milletvekili Erhan Usta TBMM Genel Kurulunda Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarı hakkında Milliyetçi Hareket Partisi grubu adına konuştu.

Erhan Usta; kanunla ilgili olarak AKP grubunu eleştirerek sözlerine şöyle devam etti; “diğer bütün kanunlarda olduğu gibi bu kanun tasarısında da bir düzenleyici etki analizi, maalesef, önümüze konulmadı. Bu düzenleyici etki analizi o kadar önemli bir şey ki bunu yapmadığın zaman, aynı konuya ilişkin birkaç defa kanun çıkarmak zorunda kalıyoruz, çünkü işin ne olacağı, nereye varacağına ilişkin veya bireyler, özel sektör ve kamu üzerindeki etkileri konusunda hiçbir çalışma yapılmadan tasarılar gelmeye devam ediyor.” dedi.

Bu tasarıyla ilgili olarak sosyal tarafların görüşünün alınmadığını belirten Usta, “Komisyonda sosyal taraflar ve sektör temsilcileri bu konuya ilişkin görüşlerini ifade edememiştir, onların görüşleri alınmadan tasarı Komisyondan geçirilmiştir. İşçi ve işveren sendikalarının tasarıdaki bu düzenlemelere aykırı görüşleri olduğunu kabul etmediklerini, reddettiklerini de biliyoruz.” şeklinde sözlerine devam etti.


AKP HÜKÜMETİNİN YAPTIĞI TEMEL BİR YANLIŞLIK VAR

Tasarruf konusunun önemine de dikkat çeken Erhan Usta, “Tasarruf konusu niye önemli? Çünkü bir ülkenin büyüyebilmesi için yatırım yapmaya ihtiyacı var, yatırım yapabilmesi için de tasarrufların artırılması bu anlamda son derece önemli, fakat tasarrufların artırılmasında AKP Hükûmetinin yaptığı temel bir yanlış var; sadece bu bireysel emeklilik meselesine havale etti, bir kenara çekildi. Yani bireysel emeklilik sistemiyle tasarrufların artırılmasına çok küçük katkılar gelebilir ancak tasarrufların artırılması meselesi bireysel emeklilik sistemi üzerinden çözülecek bir mesele değildir. Temel bir yanılgı var, tasarrufların artırılması meselesi ekonomiye ilişkin çok yapısal birtakım işleri yapmamızı gerektiriyor. Yani, yapısal reformlar yapmadan, yatırımın, üretimin önünü açacak düzenlemeleri yapmadan, ülkede risk primini düşürmeye yönelik, siyasi istikrarı sağlamaya yönelik birtakım iş ve işlemleri, düzenlemeleri yapmadan, tasarrufu ve yatırımları artırma imkânı maalesef yok, yoksa böyle bireysel emeklilik sistemi üzerinden biz çok daha uğraşırız.” dedi.

Usta, bireysel emeklilik sisteminin doğru bir şey olduğunu, teşvik edilmesi gerektiğini, çünkü hayatımızın ileri safhalarında toplu paraya veya ilave desteğe ihtiyacımızın olabileceğini çünkü kamu sigorta sistemi insanların geçimini sağlamak için, yeterli geliri vermediğini, oraya da bir destek olması açısından böyle bir sistemin uygulanması ve yaygınlaşmasının önemli olduğunu, bunun, kamu sigorta sistemi üzerindeki ücret-gelir baskısını da azaltacağını, bu anlamda katkısı olacağını söyledi.

BİR KEZ DAHA İKAZ EDİYORUM

Kanun tasarısıyla, otomatik bir mekanizma getirildiğini söyleyen Erhan Usta, “bütün çalışanlar otomatik olarak, bireysel emeklilik sisteminin içerisine girmiş oluyorlar. Özellikle düşük gelirli gruplarda bu otomatiklikten kaynaklanan yaklaşık 60 liradan başlayan birtakım kesintiler ortaya çıkacak, Tabii, cayma hakkı var ama o cayma hakkının kaçırılması veya işte, başlangıçta cayma hakkının kullanılmaması durumunda şöyle sorunlarla karşılaşacağız: Özellikle düşük gelirli gruplarda bunların şikâyetleri artmaya başlayacak. Biz biliyoruz ki nüfusu gelir açısından 5 dilime ayırdığımızda, ilk 3 dilimde yani nüfusun yüzde 60'ında tasarruf negatif yani nüfusumuzun en fakir olan yüzde 60'lık kesimi gelirinden daha fazla tüketiyor. Şimdi bu kesime bir de otomatik olarak bireysel emeklilik sistemini getiriyoruz zorunlu olarak, bunların gelirini daha fazla düşürecek bir şey yapıyoruz. Bu, önümüzdeki dönemde sıkıntılara yol açacak, ücretler üzerinde sıkıntıya yol açacak, ücret baskısı oluşturacak. Bunları bugünden görmek gerekir. Bireysel emeklilik sistemine özü itibarıyla taraftarız, karşı değiliz ancak sisteme gereğinden fazla bir misyon yüklenmiştir. Hangi bakanımıza bakarsanız bakın konuşmasında "Efendim, tasarruflar düşük, tasarrufu artırmamız lazım. Biz bunun için bireysel emeklilik sistemini güçlendiriyoruz." Olmaz böyle bir şey. Bakın, bu sistemin yurt içi tasarruflara toplam katkısı sadece 0,2. Eğer bizim yurt içi tasarruflarımız yüzde 15'se yüzde 15'i yüzde 15,2 yapabilecektir bu, bunun ötesinde bir şey yapamayacaktır. Kendi kendimizi aldatmayalım, kendi kendimizi kandırmayalım. Türkiye'nin problemleri çözüm bekliyor. Buralara olağanüstü paralar harcayarak bu sistem üzerinden sadece tasarrufu artırmak son derece yanlış olacaktır. Ben bu konuda Hükûmeti buradan bir kez daha ikaz etmenin bir görev olduğunu düşünüyorum.” sözleriyle konuşmasını tamamladı.

Kaynak: KAPSAMHABER
Yorumlar (0)