Erhan Usta, Terme Felaketine Hiç Önem Verilmedi

Bağımsız Samsun Milletvekili Erhan Usta, Terme’de meydana gelen sel felaketi nedeniyle, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin cevaplandırması üzere yazılı soru önergesi verdi.

Siyaset 03.07.2019, 23:54 04.07.2019, 00:14
Erhan Usta, Terme Felaketine Hiç Önem Verilmedi

Terme’de sel sonrası incelemeler yapan Bağımsız Samsun Milletvekili Usta, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarafından yazılı olarak cevaplandırılmak üzere yazılı soru önergesi verdi.

Erhan Usta, 03 Temmuz 2019-497373 tarih ve sayı ile verdiği önergede, Terme’de yaşanan olayların, bir doğal afetin değil ihmalin sonucu olduğunu belirtti.

İHMALLER MEVCUTTUR

Terme Ziraat Odası ile yapılan görüşmelerden ve bölge halkından elde edilen bilgilerden ortaya çıkan zarar bilançosunun yaklaşık özetini de sunan Erhan Usta;  “Özellikle bazı bölgelerde neredeyse her sene sel ve taşkınlar yaşanmakta, bölge halkı senelerdir mahsul alamamaktadır. Bu ihmallerin mazisi çok eskilere dayanmaktadır. Felaketlerin temel sebeplerine gelince: Dere yataklarının akan su hacminin yarısını dahi kaldıramayacak kadar dar olması, dere yatağı üzerindeki köprülerin kötü mühendislikler ile hesaplanmadan inşa edilmiş olması, ıslah çalışması için kamulaştırılan bölgelerde herhangi bir fiiliyat başlatılmamış olması, dere yataklarının zemininin çakıl taşları ile dolu ve temizlenmiyor olması başta olmak üzere daha birçok sebep ile aleni ihmal mevcuttur. Terme Ziraat Odası ile yapılan görüşmelerden ve bölge halkından elde edilen bilgilerden ortaya çıkan zarar bilançosunun yaklaşık özeti şöyledir: Terme ilçesinde toplam 38 (otuz sekiz) köyde 2000 çiftçiye ait 60.000(Daa) dönüm arazi, 14.000 kümes hayvanı, 200 kovan arı, 145.000 yumurta telef olmuştur.” dedi.

ÇALIŞMA BAŞLATILMAMIŞTIR

Terme felaketine hiç önem verilmediğini, örtbas edilip gündeme getirilmediğini iddia eden Usta verdiği önergede, “Mağdur olan bölge halkına, sigortasız olduğu gerekçesiyle herhangi bir zarar tazmini yapılmamaktadır. Oysaki felaket, doğal afet olmaktan öte kamu kurumlarının ihmallerinden kaynaklanmaktadır. Bu kabul edilemez olup çiftçinin zararının mutlak olarak karşılanması gerekmektedir. Zarar ve felaketin boyutları göz önüne alındığında “afet bölgesi” ilan edilmesi gerekirken bu yönde bir girişimde bulunulmamıştır. Felaketin üzerinden geçen onca süreye rağmen Samsun’un seçilmiş idarecileri, Bakanlığınıza bağlı DSİ ve ilgili diğer kurumlar sonuçları gidermeye yönelik hiçbir çalışma başlatmamıştır.” dedi.

SAMSUN MİLLETVEKİLİ ERHAN USTA ŞUNLARI SORDU

1- Terme bölgesinde yıllardır felaketlere sebep olan su yatakları ve köprülerle ilgili ıslah projeniz var mıdır? Varsa fiili olarak ne zaman başlanılacaktır?

2- Bölgede, önceki projelere dayalı olarak kamulaştırılan alanların kullanılmasını engellemek için bir çalışmanız olacak mıdır?

3- Samsun’un Terme ilçesinde, kurumların ihmali sebebiyle yaşanan felakette mağdur olanların zararları tazmin edilecek midir?

4- Boyutları bu kadar büyük felakette dahi neden hiçbir ilgi gösterilmemektedir? Bunlar üzerine konuşmak, düşünmek, dikkat çekmek için illa can kaybı mı yaşanmalıdır?

5- Mevcut durumda, meteorolojinin güncel uyarılarına cevaben aynı olayların tekrar yaşanmaması için bir tedbir çalışmanız olacak mıdır?

Kaynak: KAPSAMHABER
Yorumlar (0)