"Gemiciklere" ucuz mazot varda köylüye yok mu?

Milliyetçi Hareket Partisi Afyonkarahisar Milletvekili Kemalettin Yılmaz, yaptığı yazılı basın açıklamasında; 'Gemiciklere verdiğiniz ucuz mazotu niye köylünün traktörüne vermiyorsunuz?' dedi.

Siyaset 10.12.2014, 20:37 10.12.2014, 20:54
Milliyetçi Hareket Partisi Afyonkarahisar Milletvekili Kemalettin Yılmaz, yaptığı yazılı basın açıklamasında; 'Gemiciklere verdiğiniz ucuz mazotu niye köylünün traktörüne vermiyorsunuz?' dedi.

MHP Afyonkarahisar Milletvekili Kemalettin Yılmaz, gemi sektörüne verilen indirimli akaryakıtın neden köylüye verilmediğini sordu. Yaptığı yazılı açıklamada Yılmaz, mazot, gübre, ilaç, tohum, fidan, fide, yem ve sulamada kullanılan elektrik fiyatlarının çiftçinin belini büktüğünü ifade etti.

Dünyanın en pahalı mazotunu kullanan Türk çiftçisinin pek çoğunun hububatını bu sene gübresiz ekmek zorunda kaldığını belirten Yılmaz, bunların da ürün verimini olumsuz etkileyeceğini kaydetti. Yılmaz, "Gelişmiş ülkelerin çiftçilerine, üreticilerine vermiş olduğu desteğin dörtte birini bile esirgediğiniz çiftçilerimiz bu girdilerden hiç olmazsa ÖTV ve KDV’nin kaldırılmasını bekliyor. İktidara gelmeden önce söz verdiniz. Tutmadınız. Denizcilik sektörüne ucuz mazot verdiniz, çiftçinin traktörüne, biçerdöverine, sulama motoruna, patpatına ucuz mazot neden vermiyorsunuz?" diye sordu.

"Yoksa evlatlarınızın tarım sektörüne girip traktörcüklerinin olmasını mı bekliyorsunuz?" diyen Yılmaz, sözlerine şöyle devam etti: "Gemiciklere nasıl ucuz mazot verdiyseniz çiftçimiz de tarımsal üretimde ucuz mazot almak istiyor. Bu çiftçimizin en tabii hakkıdır. Gelişmiş ülkeler dünya siyasetinde gıdayı bir ‘silah’ olarak kullanmaktan çekinmemektedirler. Ülkemiz dünyadaki bu gelişmeler ve politikalara ayak uydurabilmesi ve dünyada en stratejik meta haline gelen gıda üretiminde kendi ihtiyacını karşıladıktan sonra dünya piyasalarında da rekabetçi bir konuma gelmek durumundadır."

Ülke nüfusunun yaklaşık üçte birinin, geçimini stratejik önemi her geçen gün artan tarımdan sağladığını ifade eden Yılmaz, Gayri Safi Milli Hasıla açısından dünyada yedinci sırada olduğu ifade edilse de tarım sektörünün çok ciddi yapısal sorunları sebebiyle potansiyelinin çok gerisinde kaldığının bir gerçek olduğunu anlattı. Yılmaz, Türkiye'nin ithal ham yağa, ithal yem ham maddesine, ithal tohumlara mahkum olduğunu, zaman zaman da kurbanlık ve saman bile ithal etmek zorunda kaldığını hatırlattı. 
Yorumlar (0)