Koray Aydın; Avcı'ya görevden alma ve atamaları sordu

MHP Trabzon Milletvekili Koray Aydın Milli Eğitim Bakanlığı'nda yaşanan müdür görevden alma ve atamalarına ilişkin yaşanan sürece dair Milli Eğitim Bakanı Sayın Nabi Avcı'ya ve atamalara mülki idare amirlerinin müdahalesine dair İçişleri Bakanı Sayın Efgan Ala'ya soru önergeleri sundu

Siyaset 02.09.2014, 13:38 03.09.2014, 12:50
Koray Aydın; Avcı'ya görevden alma ve atamaları sordu
MHP Trabzon Milletvekili Koray Aydın Milli Eğitim Bakanlığı'nda yaşanan müdür görevden alma ve atamalarına ilişkin yaşanan sürece dair Milli Eğitim Bakanı Sayın Nabi Avcı'ya ve atamalara mülki idare amirlerinin müdahalesine dair İçişleri Bakanı Sayın Efgan Ala'ya soru önergeleri sundu.


Milliyetçi Hareket Partisi Trabzon Milletvekili Koray Aydın Milli Eğitim Bakanlığında yaşanan görevden alma ve yandaş atamalarıyla ilgili soru önegeleri verdi.


MHP Milletvekili Koray Aydın'ın Soru Önergesi Şöyle:

 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı Sayın Prof. Dr. Nabi AVCI tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.

Saygılarımla.

Koray AYDIN

Trabzon Milletvekili

Bakanlığınızca yapılan yeniden Müdür görevlendirmelerinin gerçekçi, sağlıklı ve adil olmayan puanlama uygulamasının da etkisiyle; haksız, hukuksuz, usulsüz ve partizanca bir şekilde gerçekleştirildiğine dair çeşitli haber ve iddialar basında yer almıştır. Bu çerçevede;

1-​ Bakanlığınızca önceden ve 2013 Eylül - Ekim aylarında sınava dayalı müdür atamaları yapılmışken, aradan birkaç ay geçtikten sonra mevzuat düzenlemesiyle görevlerine son verilmesinin; kamu yararı, hizmet gerekleri, kazanılmış haklar, ehliyet, liyakat ve kariyer ilkeleri yönünden izahı nedir?

2-​ Devletin asli ve sürekli görevleri arasında yer alan milli eğitim hizmetinin asıl memurlar ve yöneticiler tarafından yürütülmesi gerektiği, Anayasa ve ilgili mevzuatta güvence altına alındığı halde; Bakanlığınızca “Asıl Müdür” olma güvencesinin ortadan kaldırılarak, tali bir görev haline dönüştürülmesi ve etkisizleştirilmesinin gerekçesi nedir?

3-​ “Asıl Okul Müdürü” güvencesinin ortadan kaldırılmasının gerekçesinde, gelecekte bu görevin dışarıdan görevlendirmelere açılması yönünde planlanan bir politika var mıdır?

4-​ Bakanlığınızca yapılan mevzuat düzenlemesiyle görevlerine son verilen müdürlerin üye oldukları sendikalar itibariyle sayıları ne kadardır?

5-​ Bakanlığınızca yapılan yeni müdür görevlendirmelerine esas puanlama uygulaması sonucunda 75 ve üzerinde puan alanlar ile 74 ve altında puan alanlar bazında üye oldukları sendikalar itibariyle sayıları ne kadardır?

6-​ Okullarından 30 ila 40 tam puan arasında yüksek puan aldıkları halde, 60 tam puana kadar yetki tanınarak esas belirleyici tayin edilen “ilçe komisyonu” tarafından verilen düşük puanlarla 74’ün altında bırakılan müdür adaylarının üye oldukları sendikalara göre sayıları ne kadardır?

7-​ Önceki mevzuatta sicil notu vermek için bile en az 6 ay birlikte çalışma şartı aranırken, henüz 2 ay önce atanan ve adayları yeterince tanımayan ilçe komisyonu üyelerinin verdiği puanlarla belirlenen atamanın; gerçekçi, sağlıklı ve adil olması mümkün müdür?

8-​ Hükümete yakın bir sendikanın yoğun etkisi altında yapıldığı belirtilen ve çok sayıda hatalı, çelişkili, haksız ve hukuksuz örneklerle; kamu vicdanını yaralayan sonuçlara yol açtığı ortada olan puanlama uygulamasını, objektif kriterlere uygun şekilde yeniden düzenlemeyi veya tamamen ortadan kaldırmayı düşünüyor musunuz?


Yorumlar (0)