Alexa

Memurlara Disiplin Suçu Af Teklifi

Kamu Görevlilerinin Disiplin Cezalarının affedilmesine yönelik olarak Kanun Teklifi veren MHP Adalet Komisyonu üyesi Halil Öztürk, Devletin her türlü iş ve işlemlerini büyük bir özveriyle yerine getiren ve haksız yere disiplin cezası almış çalışanlara bir şans daha tanınması gerektiğini belirtti.

Memurlara Disiplin Suçu Af Teklifi

MHP Kırıkkale Milletvekili ve Adalet Komisyonu üyesi Av. Halil Öztürk; TBMM Başkanlığı’na, Kamu Görevlilerinin Disiplin Cezalarının affedilmesi yönünde Kanun Teklifi verdi.

Halil Öztürk’ün verdiği kanun teklifinde, “Kanun, tüzük ve yönetmelikler gereğince memurlar ve diğer kamu görevlileri ile bu görevlerde bulunmuş olanlar” hakkında sicil affı düzenlemesi yapılması istedi. Öztürk, teklifte düzenlemenin 2005 ile 2018 arasında işlenen fiilleri kapsamasını öngördü. Belirli aralıklara memurlar için disiplin ve sicil affı yapıldığına dkkat çeken Halil Öztürk, 2006 yılından beri bu yönde bir adım atılmadığı, bu noktada kamu çalışanlarında ciddi bir beklenti oluştuğu da ifade edildi.

KİMLERE AF YOK

Öztürk’ün verdiği teklifte, terör örgütleri ile irtibatı olanlar ve devlete yönelik işlenmiş suçlar disiplin ve sicil affı dışında tutuldu. Kanun teklifinde; “Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla basit veya nitelikli zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçlar veya istimal ve istihlâk kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma ve Devlet sırlarını açığa vurma suçlarına yönelik olarak işlenen fiiller ile 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 68 inci maddesinin ikinci fıkrasının (e) ve (f) bentlerine göre yer değiştirme cezası ve 69 uncu maddesine göre meslekten çıkarma cezasını gerektiren fiiller, terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu değerlendirilenler ile emniyet hizmetleri sınıfına dâhil personel ile çarşı ve mahalle bekçilerinin meslekten çıkarmayı gerektiren fiilleri af kapsamı dışında tutulmaktadır” denildi.

YORUM EKLE
YORUMLAR
Fahr
Fahr - 10 ay Önce

Beklenen memura disiplin affı gelsin artık

Kah13
Kah13 - 10 ay Önce

Güzel haber inşaalah çıkar

Kah13
Kah13 - 10 ay Önce

Güzel haber inşaalah çıkar

BAHAR
BAHAR - 7 ay Önce

Disiplin affı bir an önce çıkarılmalı!Tüm memurlar dört gözle bekliyor!Yerel seçimlerden önce çıkmalıydı aslında

BAHAR
BAHAR - 7 ay Önce

Disiplin affı bir an önce çıkarılmalı!Tüm memurlar dört gözle bekliyor!Yerel seçimlerden önce çıkmalıydı aslında