MHP'li Kalaycı'dan 'Kişisel Bilgilerin Korunması' üzerine açıklama

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Sekreter Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa KALAYCI; TBMM’nde 'Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Tasarısı'üzerine yaptığı konuşmada gündeme getirdiği konular ile ilgili basın açıklaması yaptı.

Siyaset 24.03.2016, 15:13
MHP'li Kalaycı'dan 'Kişisel Bilgilerin Korunması' üzerine açıklama
KALAYCI, TBMM’nde “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Tasarısı” üzerine yaptığı konuşmada gündeme getirdiği konular ile ilgili basın açıklaması yaptı.

Kalaycı'nın basın açıklaması şöyle:

KİŞİSEL VERİLERİLERİMİZ HİÇ GÜVENDE DEĞİL

Anayasa'mızda da düzenlenen kişisel verilerin korunması hakkı, temel insan hak ve özgürlükleri arasında yer almakta olup insanın şahsiyetinin korunması, hukuk devleti ilkesi ve demokrasinin derinlik kazanması açısından hayati öneme sahiptir.

Ancak ülkemizde kişisel verilerin hiç güvende olmadığı Devlet Denetleme Kurulu’nun 27/11/2013 tarihli ve 2013/3 sayılı Raporunda da ortaya konulmuştur.

Ülkemizde milyonlarca kişinin kişisel bilgilerinin parayla satıldığı, hatta kişisel verilerin dolandırıcıların eline geçtiği zaman zaman gündeme gelmektedir. Türkiye, kişisel verilerin izinsiz paylaşıldığı, yasal olmayan dinleme ve izlemelerle özel hayatın gizliliğinin ihlal edildiği bir ülke konumundadır.

AKP, HDP’YE KURUL ÜYELİĞİ VEREREK GÖZ KIRPMIŞTIR

Kişisel Verileri Koruma Kurulunun üye sayısı AKP Grubunun önergesiyle 7'den 9'a çıkarılmıştır. AKP Grubu, Kurul üye sayısını neden 7'den 9'a çıkarmıştır, açıkça izah etmelidir. 9'un özelliği nedir, altyapısı nedir, gerekçesi nedir, açıklayınız.

Üye sayısının tasarıda yer aldığı gibi 7 olması hâlinde getirilen modele göre HDP'nin dışlanacağı endişesi ve kaygısı mı taşınmıştır?

AKP, HDP'ye üye hakkı verebilmek için mi üye sayısını 9 olarak belirlemiştir? Sayın Bakan kime göz kırpıyorsanız mutlaka açıklayınız.

Bu durumun başka bir izahı yoktur. Aksi iddia ediliyorsa üye sayısının niye 9'a çıkarıldığının makul gerekçesi kamuoyunu tatmin edecek şekilde açıkça burada açıklanmalıdır. Bunu izah edemezsiniz, bunu milletimize de anlatamazsanız.

AKP, BELİRLEDİĞİ ÜYE SAYISI İLE MHP’Yİ DIŞLAMIŞTIR


Madem TBMM’nde siyasi partilere üye seçme imkânı verilmiştir, neden Milliyetçi Hareket Partisini dışlayacak bir sayı belirlenmiştir?

MHP olarak Kurul üye sayısının 13'e çıkarılması suretiyle RTÜK'teki yapıya benzer bir yapının oluşturulmasının daha doğru, daha adil, daha hakkaniyetli olacağını düşünüyoruz. Böylelikle TBMM’nde grubu olan tüm siyasi partilerin, dolayısıyla MHP’nin de Kurulda temsili sağlanmış olacaktır.

TASARI, ULUSLARARASI NORMLARLA UYUMLU HÂLE GETİRİLMELİ

Türkiye, kişisel verilerin korunması konusunda yeterli düzeyde koruma sağlayan bir mevzuata sahip olmaması nedeniyle uluslararası veri transferi bakımdan “güvensiz ülke” sayılmaktadır.

Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki kişisel veri transferinin önünü açacak düzenlemenin bir an önce yapılması için Milliyetçi Hareket Partisi olarak tasarının uluslararası normlar ve uygulamalarla uyumlu hâle getirilmesini, özellikle Kurulun yapısını adil hâle getirecek gerekli değişikliğin yapılmasını gerekli görmekteyiz.

Yorumlar (0)