Alexa

MHP Milletvekili aday profili

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. E. Semih YALÇIN “MHP Milletvekili aday profili” üzerine açıklama yaptı

MHP Milletvekili aday profili

 Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. E. Semih YALÇIN “MHP Milletvekili aday profili”  üzerine açıklama yaptı

MHP Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın MHP Milletvekili adaylarının profillerini şu şekilde ortaya koydu:


Milliyetçi Hareket Partisinde Mart ayının 12’sinde başlayan aday adayı başvuruları aynı ayın 18’inde tamamlanmıştır. Ardından başvurular Genel Merkezimiz tarafından değerlendirmeye alınmıştır. Bu arada parti teşkilatları ve mensuplarımız nezdinde İnternet üzerinden temayül yoklaması ve ayrıca kamuoyu araştırması yapılmıştır. Elde edilen sonuçlar da dikkate alınarak aday adaylarına ait geçici liste komisyon tarafından hazırlanarak Sayın Genel Başkanımızın değerlendirmesine sunulmuştur. Neticede ortaya çıkan geçici aday listesine son şekli verilerek 7 Nisan günü Yüksek Seçim Kuruluna bildirilmiştir. Aynı gün aday listesi basına da duyurulmak suretiyle kamuoyuyla paylaşılmıştır. Kesin aday listeleri Yüksek Seçim Kurulu tarafından gereken yasal işlemler yapılıp inceleme süreci tamamlandıktan sonra ilan edilecektir.

Bu vesileyle partimize adaylık için başvuran bütün vatandaşlarımıza gösterdikleri teveccühten ötürü şükranlarımızı sunuyoruz. Aday listesine giremeyen veya isimlerini umdukları sıralamada bulamayan arkadaşlarımızın duydukları hayal kırıklığı ve üzüntüyü anlıyor, saygıyla karşılıyoruz. İster liste dışında kalsınlar ister adlarını bekledikleri sırada bulamamış olsunlar, MHP’ye adaylık için başvuran bütün arkadaşlarımız bizim için değerlidir. Ancak bu hizmet yarışında çok sayıda başvuru arasından en fazla 550 kişilik bir liste hazırlandığı herkesin malumudur. Bu itibarla milletvekili adaylığı için başvuranlar arasından çeşitli kriterler dikkate alınarak ve mümkün olduğu ölçüde hakkaniyete riayet edilerek geçici aday listesi hazırlanmıştır.

Seçim komisyonumuzun hazırlayıp Sayın Genel Başkanımızın son şeklini verdiği geçici aday listesi, bir samimiyet ve liyakat testi sonucunda hazırlanmamıştır. Asıl samimiyet ve liyakat testinden, aday adaylığı sürecinde söylenen coşkulu sözlerin ve sergilenen tavırların bundan sonra da sürdürülmesiyle geçilmiş olunacaktır. “Listede yer aldıysam partim iyi, almadıysam kötü.” anlayışı, davaya hizmet yarışına katılmak için çabalayan arkadaşlarımızın sergileyeceği bir tutum olmayacaktır.

Aday adaylığı sürecinde bütün başvuru sahipleri; milletvekili seçildikleri takdirde edecekleri hizmetleri kamuoyuna ve mensuplarımıza anlatmışlar, Türkiye’nin geleceği ve ülkemizin sorunlarının çözümü için gerçek adresin MHP olduğunu şevk ve heyecanla açıklamışlardır. Aday adaylığı için partimizi tercih edip de geçici aday listesinde yer alamayanların, listeler açıklanmadan önce gösterdikleri heyecan ve coşkuyu bundan sonra da göstermelerini beklemekteyiz. Bu; onların kendilerine ve camiamıza olan saygılarının, davamıza olan imanlarının ve birbirlerine yönelik sevgilerinin gereğidir.

Partimizin iktidara yürüdüğüne, 7 Haziran’da yapılacak seçimlerde sandıktan MHP’nin çıkacağına inanan herkese yakışan; aday arkadaşlarımızın ve partimizin yanında yer almaya devam etmektir. İş birlikçi iktidara ve ihanet sürecinin dinamiklerine rağmen MHP’nin muvaffakiyeti için canla, başla çalışmalıdır. 13 yıla yakın sürede yoksullaşan ve vergi cehennemine döndürülen Türkiye’de hayat sürmekte zorlanan milyonları refaha kavuşturmak için el ele verilmelidir. Hukukun üstünlüğünün ortadan kaldırıldığı; herkesin kendi hukukunu yaratmak, kendi adaletini temin etmek için silaha sarıldığı bir ülke hâline gelen Türkiye’de kanun gücünü egemen kılmak için MHP’ye omuz verilmelidir.

Partimizin başarısını hedefleyen ve memleketin AKP iktidarından kurtarılması gerektiğini düşünen dava arkadaşlarımızın üzerine düşen görev, kongreler sürecinden bu yana yaşanan olağanüstü coşku ve heyecanı muhafaza etmek için elinden geleni yapmaktır.

Kongrelerle başlayan 7 Haziran seçimleri sürecinde bugüne kadar milletimizin Milliyetçi Hareket Partisine gösterdiği büyük ilgi ve teveccüh, olağanüstü düzeydedir. Denilebilir ki şimdiye kadar MHP çatısı altında yaşanan en heyecanlı ve coşkulu seçim süreci geçirilmektedir. Bu durum; AKP iktidarının hukuksuzluklarından, yolsuzluk ve zulümlerinden halkın bıkıp usandığını, bu yüzden de partimizi iktidarda görmek istediğini ortaya koymaktadır.

MHP olarak bu ilgi ve teveccühe layık olmaya, 7 Haziran’a kadar büyük bir istek ve şevkle çalışarak halkın arasında bulunmaya bütün gayretimizle devam edeceğiz. Milletimizle birlikte iktidara yürüyecek ve haramilerin sultasına son vereceğiz.

Bu arada partimizi iktidara taşıyacak geçici aday listesinde bulunan isimlerle ilgili bazı istatistiki bilgiler vermek istiyoruz.

Yaş ortalamasına göre adayların yaklaşık dörtte birini 51-55 yaş grubu oluşturmaktadır. Bu yaş aralığındaki adayların sayısı 105’tir. En küçük sayıyı ise 25-30 yaş grubu oluşturmaktadır. Bu kategorideki aday sayısı 13’tür.

31-35 yaş arasında 50 kişi, 36-40 yaş arasında 69 kişi, 41-45 arasında 92 kişi, 46-50 yaş arasında da 91 kişi bulunmaktadır. 55-60 yaş arasındaki adayların sayısı ise 88’dir. Son olarak 61-71 yaş aralığındaki adayların miktarı da 42’dir.

Adaylardan 484’ü erkek, 66’sı da kadındır. Aday listesinde bulunanlardan 4’ü bedensel, 1’i de görme engellidir.

Meslek grupları dağılımına göre serbest ve özel çalışanlar listede en büyük çoğunluğu oluşturmaktadır. Bundan sonra sıralamada akademisyenler ve öğretmenler, daha sonra da mimar ve mühendislerle hukukçular gelmektedir. Aday listesinde diş hekiminden gazeteci yazara, işçi ve memurdan sanatçıya kadar çok geniş bir yelpazede meslek mensubu bulunmaktadır.

Adaylardan 223’ü serbest ve özel meslek sahibi; 71’i akademisyen; öğretmen ve eğitmen; 59’ü mühendis ve mimar; 47’si hâkim, savcı ve avukat olmak üzere hukukçu; 34’ü doktor ve diş hekimi; 28’i memur; 26’sı emekli; 13’ü ekonomist, maliyeci ve muhasebeci; 8’i çeşitli seviyelerde yönetici; 6’sı politikacı ve yasama görevlisi; 5’i gazeteci-yazar; 5’i veteriner ve hayvan sağlığı görevlisi; 5’i eczacı, laborant ve eczacı kalfası; 3’ü çiftçi; 3’ü teknisyen; 2’si işçi; 2’si sanatçı; 2’si sosyolog ve psikolog; 2’si ordu mensubu; 1’i öğrencidir.

Mesleklere göre tekil dağılımdaysa birinci sırayı avukatlar, ikinci sırayı da iş adamı ve sanayiciler almaktadır. Adayların 42’si avukat, 39’u iş adamı ve 23’ü de sanayicidir. Geri kalanlar da çeşitli meslek ve iş kollarındandır.

Eğitim durumuna göre aday dağılımındaysa ilk sırada üniversite mezunları vardır. 321 üniversite mezununa ilave olarak 24 doktora ve 77 yüksek lisans mezunu yer almaktadır. Aday listesinde kara harp dokulu mezunu ve asker emeklisi iki kişi vardır. Yüksekokul mezunlarının sayısı 12, liseyi bitirenlerin sayısı 82, ilkokul ve ortaokul mezunlarının toplamı da 32’dir.

Nüfus kayıtlarına göre sırasıyla en çok aday İstanbul ve Ankara’dan çıkmıştır.

Konuyla ilgili istatistikler ve grafikler ektedir.

CİNSİYET

Toplam

ERKEK

484

KADIN

66

(boş)

 

Genel Toplam

550

ENGEL: TİPİ

Toplam

BEDENSEL ENGELLİ

4

GÖRME ENGELLİ

1

(boş)

545

Genel Toplam

550

 


ÖĞRENİM

Toplam

İLKOKUL

13

İLKÖĞRETİM

3

ORTAOKUL

16

 

LİSE

82

YÜKSEK OKUL

12

KARA HARP OKULU

2

ÜNİVERSİTE

321

YÜKSEK LİSANS

77

DOKTORA

24

(boş)

 

Genel Toplam

550


ADAYLIK MESLEK GRUBU

Toplam

SERBEST / ÖZEL

223

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ / ÖĞRETMEN / EĞİTMEN

71

MÜHENDİS / MİMAR

59

HAKİM / SAVCI / AVUKAT / HUKUKÇU

47

DOKTOR / DİŞ HEKİMİ

34

MEMUR

28

EMEKLİ

26

EKONOMİST / İKTİSATÇI / MALİYECİ / MUHASEBECİ

13

YÖNETİCİ / MÜDÜR / ŞEF

8

SİYASETÇİ / YASAMA GÖREVLİSİ

6

DİĞER / BELİRSİZ

5

ECZACI / LABORANT / ECZACI KALFASI

5

GAZETECİ / YAZAR

5

VETERİNER / HAYVAN SAĞLIK GÖREVLİSİ

5

ÇİFTÇİ / BİTKİ VEYA HAYVAN YETİŞTİRİCİSİ

3

TEKNİSYEN

3

İŞÇİ

2

SANATÇI / MÜZİSYEN

2

SOSYOLOG / PİSİKOLOG

2

SUBAY / ASTSUBAY / ORDU MENSUBU

2

ÖĞRENCİ

1

(boş)

 

Genel Toplam

550

ADAYLIK MESLEK

Toplam

AVUKAT

42

İŞ ADAMI

39

İŞ ADAMI / SANAYİCİ

23

EMEKLİ

22

ÖĞRETİM ÜYESİ

17

SERBEST/ÖZEL

17

DOKTOR/MÜTEHASSIS DR

15

İNŞAAT MÜH.

14

EĞİTİMCİ

13

ÖĞRETMEN

13

TIP DOKTORU

13

MÜTEAHHİT

12

MALİ MÜŞAVİR

11

ESNAF

10

ÖĞRETİM İLE İLGİLİ

8

BÜROKRAT

7

İŞLETMECİ

7

AKADEMİSYEN

6

EKONOMİST / İKTİSATÇI / MALİYECİ / MUHASEBECİ

6

GAZETECİ

6

HUKUK

6

İŞ KADINI

6

MİMAR

6

SERBEST MESLEK

6

TEKSTİL

6

TURİZMCİ / OTELCİLİK

6

ZİRAAT MÜH.

6

DİŞ HEKİMİ

5

DOKTOR

5

İKTİSATCI

5

KAMU GÖREVLİSİ

5

MAKİNA MÜH.

5

MÜHENDİS

5

ÖĞR.GÖREVLİSİ(ANA)

5

TİCARET

5

TİCARET/SATIŞ İLGİLİ

5


YÖNETİCİ

5

ECZACI

4

ELEKTRİK MÜHENDİSİ

4

MEMUR

4

TİCARET-ESNAF

4

ÇİFTÇİ

3

ELEK./ELEKTRONİK MÜH

3

HUKUK İLE İLGİLİ

3

MÜLKİ İDARE AMİRİ

3

ORMAN/ZİRAAT MÜH.

3

UZMAN DOKTOR

3

VETERİNER

3

HARİTA MÜH/TOPOĞRAF

2

İNŞAAT İLE İLGİLİ

2

İNŞAAT YÜKSEK MÜHENDİSİ

2

İŞÇİ

2

İŞLETME

2

JEOLOJİ YÜKSEK MÜH.

2

MATBAA BASKICISI

2

MİLLETVEKİLİ

2

MUHASEBECİ

2

MÜŞAVİR

2

ÖĞR.GÖREVLİSİ(Y.OK)

2

SİYASETÇİ

2

TURİZM

2

ÜST DÜZEY BÜROKRAT

2

VALİ

2

VETERİNER HEKİM

2

AGRONOM (V.B)

1

ANTROPOLOK-GAZETECİ

1

BANKACI

1

BANKACI-SANAYİCİ

1

BAŞBAKANLIK OSMANLI ARŞİV UZMANI

1

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ

1

BELEDİYE BAŞKANI

1

BİYOLOG/ZOOLOG

1

BÜRO MEMURU

1

ÇEVRE MÜHENDİSİ

1

ÇİNİ SANATÇISI

1

DİPLOMAT

1

DİŞ HEKİMİ-PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ UZMANI

1

DOKTOR-ÖGRETİM ÜYESİ (PROF.DR)

1

ECZ.KALFASI/LABORANT

1

EKONOMİST/İKTİSATÇI

1

EMEKLİ DERSHANE MÜDÜRÜ

1

EMEKLİ İDARESİ İŞ ADAMI

1

EMEKLİ MİLLETVEKİLİ

1

EMEKLİ ÖĞRETMEN

1

EMEKLİ SUBAY

1

FİNANSAL ANALİST

1

FİZYOTERAPİ TEKN.

1

GELİR UZMANI

1

GERİ DÖNÜŞÜM UZMANI

1

GÜMRÜK MUHAFAZA MEM.

1

GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ

1

GÜVENLİK GÖREVLİSİ

1

HALKLA İLİŞKİLER

1

HARİTA MÜHENDİSLİGİ-İNŞAAT

1

HUKUKÇU-İKTİSATÇI

1

İNŞAAT MÜTEAHHİTLİĞİ

1

İŞ ADAMI / MÜTEAHHİT

1

İŞLETME BİLGİ VE EKONOMİ YÖNETİM UZMANI

1

İŞLETME YÖNETİMİ

1

KAMERAMAN

1

KAMU ÇALIŞANI

1

KAMU İDARE MEMURU

1

KAMUOYU ARAŞTIRMACISI

1

KİŞİLİK GELİŞİM UZMANI

1

KOOPERATİFÇİ-YÖNETİCİ

1

KURUMSAL İLETİŞİM UZMANI

1

KUYUMCU

1

MADEN YÜKSEK MÜH.

1

MAKİNA TEKNİSYENİ

1

MALİYE

1

MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ

1

MİKROBİYOLOG

1

MİLLİYETÇİ HAREKAT PARTİSİ DİVAN ÜYESİ

1

MİMAR/ŞEHİR.UZMANI

1

MUHTAR

1

MÜTAHİT

1

MÜTEAHHİT-İŞ ADAMI

1

ORDU MENSUBU

1

ÖGRETMEN

1

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

1

ÖĞRETİM ÜYESİ / DENİZ SUBAYI

1

ÖZEL GÜVENLİK

1

PSİKOLOG

1

SAĞLIK DENETÇİSİ

1

SANAT İLE İLGİLİ

1

SARRAF

1

SENDİKACI

1

SERBEST MUHASEBECİ MALİ MUŞAVİR

1

SİGORTACI

1

SİYASET BİLİMCİ-BÜROKRAT

1

SPOR İLE İLGİLİ

1

SUBAY

1

SÜRÜCÜ KURSU İŞLETMECİSİ

1

ŞEHİR PLANCISI

1

ŞEHİR PLANLAYICI-MÜTEAHHİT

1

TEKNİSYEN

1

TİCARET GIDA TOPTAN

1

TURİZM İŞLETMECİSİ

1

TURİZM-DENİZCİLİK

1

TÜCCAR

1

TÜCCAR İŞ ADAMI

1

TV PROGRAMCI GÜREŞ HAKEMİ YAZAR

1

ULAŞTIRMA İLE İLGİLİ /2

1

ULUSLARARASI HAKEM VE ANTRENÖR (KARATE)

1

UZMAN TIP DOKTORU

1

YAPIMCI

1

YMM-BAĞIMSIZ DENETÇİ

1

YÜKSEK MAKİNA MÜHENDİSİ

1

ZİRAAT MÜHENDİSİ

1

ZİRAAT YÜKSEK MÜH.

1

(boş)

2

Genel Toplam

550

Güncelleme Tarihi: 11 Nisan 2015, 15:48
YORUM EKLE