MHP'li ŞİMŞEK'ten Engelliler için Soru Önergeleri

MHP Samsun Milletvekili Cemalettin ŞİMŞEK Engelliler için TBMM Başkanlığına Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma ŞAHİN ve Milli Eğitim Bakanı Nabi AVCI tarafından cevaplanmak üzere soru önergeleri verdi.

Siyaset 03.10.2013, 12:47 03.10.2013, 12:57
MHP'li ŞİMŞEK'ten Engelliler için Soru Önergeleri

MHP Samsun Milletvekili Cemalettin ŞİMŞEK Engelliler için TBMM Başkanlığına Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma ŞAHİN ve Milli Eğitim Bakanı Nabi AVCI tarafından cevaplanmak üzere soru önergeleri verdi.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sayın Fatma ŞAHİN tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.

Cemalettin ŞİMŞEK

Samsun Milletvekili

30 Ocak 2010 CUMARTESİ 27478 Sayılı Resmi Gazete. Başbakanlıktan yayınlanan Sendikal Gelişmeler Doğrultusunda Alınacak Önlemler Konulu Genelgenin 3. Maddesinde;

“Kamu çalışanlarının kanunen bakmakla yükümlü olduğu engelli aile bireyinin bakıma muhtaç olduğunun ilgili mevzuatına göre alınmış geçerli engelli sağlık kurulu raporu ile belgelendirilmesi kaydıyla bu durumdaki personele; engelli aile ferdinin günlük bakımı için izin kullanımında gerekli kolaylık sağlanacak ve personel mesai saatleri dışındaki nöbet görevinden ve gece vardiyasından muaf tutulacaktır.’’ ifadesi yer almakta ancak çalışanın günlük izin talebi yasal dayanak olmaması nedeniyle amir inisiyatifine bırakıldığı için çalışanlar bu konuda sıkıntı yaşamaktadır.

Söz konusu izin durumu özel eğitime ihtiyaç duyan çocuklar için de gereklidir. Engelli çocukların özel eğitim kurumlarına anne babaları tarafından götürülmesi gerektiği ve eğitimlerine aktif olarak katılmalarının sağlanması, bu durumun çocuğun gelişiminde önemli rol oynadığı bilinmektedir. Bu konuda 537 Sayılı 06.06.1997 Tarihli Özel eğitim hakkında kanun hükmünde kararname de “Özel eğitimin temel ilkeleri” (Madde 4) bölümünde şu ifade yer alır: “Ailelerin, özel eğitim sürecinin her boyutuna aktif katılmalarının sağlanması esastır.’’

Engellilik ömür boyu süren bir durum olması nedeniyle çoğu zaman kronik hastalık hali de olabilmektedir. Bir çok kronik hastalıklarda muayene katkı payı ödenmiyor iken bu gruba engellilerin dahil edilmemesi büyük bir eksikliktir.

Tüm bunlar göz önüne alındığında;

1-Engelli çocuğu ve bakıma muhtaç yakını olan çalışanlara, tüm kurumlarda uygulanmak şartı ile günlük eğitim ve bakım izin hakkının amir inisiyatifine bırakılmaksızın verilmesi için bir düzenleme yapmayı düşünüyor musunuz?

2-Kronik hastalığı bulunan engellilere muayene katkı payı muafiyeti verilmesi için bir çalışma yapmayı düşünüyor musunuz?

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sayın Fatma ŞAHİN tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.

Cemalettin ŞİMŞEK

Samsun Milletvekili

18 yaşını dolduran engelli çocuklarımız engel oranları %60’ın üzerinde ise anne babalarının sağlık yardımından yararlanmaya devam etmekte ve anne babalarının ölümü halinde ölüm aylığı alabilmektedir.

Ancak engel oranı %60’ın altında ise bu çocukları SGK malul saymamaktadır. Bu çocuklar 18 yaşını doldurduğunda anne babalarının üzerinden düşürülmekte , anne babalarının geliri üzerinden hesaplanan GSS primlerini ödemek durumunda kalmakta ve daha da acısı bu çocuklar anne babalarının ölümü halinde ölüm aylığı alamamaktadır.

Zihinsel engelli, otizmli, down sendromlu gibi zihinsel yetersizliği bulunan gençler SGK nın engel oranını dikkate almaması nedeniyle malul sayılmamaktadırlar.

Maluliyet oranları ile engellilik oranları farklı olduğundan %55 engel oranına sahip down sendromlu bir genç malul sayılmamakta ve istihdam edilemediğinden GSS primi ödemek durumunda kalmaktadır.

Bunların ışığında;

1-Engel oranı %60’ın altındaki bu tür çocukların anne babalarının sağlık yardımından yararlanmaları için bir çalışma yapmayı düşünüyor musunuz?

2-Anne veya babalarının ölümleri halinde ölüm aylığı alabilmeleri için bir çalışmanız var mıdır?

3- Engel oranı %60’ın altındaki Zihinsel engelli, otizmli, down sendromlu gibi zihinsel yetersizliği bulunanların Genel Sağlık Sigortası priminden muaf olabilmeleri için bir çalışmanız var mıdır?

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı Sayın Nabi AVCI tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.

Cemalettin ŞİMŞEK

Samsun Milletvekili

Güzel sanatlar lisesi gibi özel yetenek gerektiren okullara bir çok engeli aşarak, yetenek sınavını geçerek girmiş ve okulu kaynaştırma öğrencisi olarak okuyup tamamlamış otizm engeli olan çocuklar eğitimdeki fırsat eşitliğinden yararlanıp özel yetenek gerektiren yüksek öğrenim kurumlarına devam edememektedirler. Çünkü otizmli çocuklar YGS engeline takılmaktadır.

1- Özel yetenek gerektiren liselerden mezun olabilen otizmli çocukların yine özel yetenek gerektiren yüksek okullara Yüksek Öğrenime Giriş Sınavı (YGS) olmadan sadece yetenek sınavı ile alınabilmeleri için ne gibi bir çalışma yapmayı düşünüyorsunuz?

2- Yüksek Öğrenimlerde bu öğrencilere kontenjan ayrılması için bir çalışmanız var mıdır?


Yorumlar (0)