Semih Yalçın'dan Aydınlık Gazetesine Cevap

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. E. Semih YALÇIN 'Aydınlık Gazetesi Yazarı Mustafa Mutlu’nun partimize yönelik mesnetsiz suçlamalarına Cevab'verdi.

Siyaset 19.05.2016, 19:24
Semih Yalçın'dan Aydınlık Gazetesine Cevap

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. E. Semih YALÇIN 'Aydınlık Gazetesi Yazarı Mustafa Mutlu’nun partimize yönelik mesnetsiz suçlamalarına Cevab'vererek: 'kasıtlı ve yalan haber yapan ve bu tür iğrençliklere imza atan sözde gazetecilere belaların en büyüğünü diliyoruz.' dedi.

Prof. Dr. E. Semih YALÇIN'ın Mutlu'ya cevabı şöyle:

Mustafa Mutlu Aydınlık Gazetesi’nde 19 Mayıs 20156 tarihli köşe yazısında Günü İsyanı başlığı ile yayımlanan yazısında; “Meclis Araştırma Komisyonu, Ceza Kanunu ve Medeni Kanun'da değişiklikler yapan ve kamuoyunda “Şeriat Yasası” olarak bilinen bir yasa önerisini Meclis'e sunmuş... Bu öneriyle, “çocuk istismarcılarının, kurbanlarıyla evlenebilmelerinin önü açılıyormuş... Yani göz diktiğin çocuğa tecavüz et; sonra evlen, kurtul! Bu iğrençliğe imza atan AKP'li ve MHP'li vekillerin hepsine belaların en büyüğünü diliyorum!” demiştir.

Bu bilgi tamamıyla mesnetsiz olup, MHP’yi karalamaya yöneliktir. Mustafa Mutlu’nun haberde bahsettiği komisyon 14 Ocak 2016’da TBMM’de kurulan “Aile Bütünlüğünü Olumsuz Etkileyen Unsurlar ile Boşanma Olaylarının Araştırılması ve Aile Kurumunun Güçlendirilmesi İçin Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi İçin Meclis Araştırması Komisyonu”dur.

Komisyonda partimizi temsil eden Aydın Milletvekili Sayın Deniz Depboylu komisyonun taslak raporuna yazdığı muhalefet şerhinde açık bir şekilde “önerinin özellikle erken yaşta evliliklerin artmasına sebep olabileceğini ve önerinin tekrar gözden geçirilmesi gerektiğini” belirtmiştir. Ayrıca, rapordaki ifadenin farklı değerlendirilip sorunsuz evlilik yaşama beklentisiyle erken yaş evliliklerinde karar verenleri cesaretlendirebileceğini de ifade etmiştir.

Sayın Depboylu’nun komisyon raporuna muhalefet şerhinde bu konudaki önerisi aynen şöyledir:

“Konuyla ilgili çalışmaların Türk Baroları Birliği, Türk Psikiyatri Derneği, Türkiye Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Derneği, Türk Psikologlar derneği, Türk PDR Derneği ve Sosyoloji dalında özellikle aile sosyolojisi alanında uzmanlaşmış akademisyenler tarafından değerlendirilerek, uygun ceza yöntemlerinin geliştirilmesi yerinde olacaktır. Ayrıca bu çocukların devlet gözetiminde eğitimlerini tamamlaması ve meslek sahibi olmaları sağlanmalıdır.

Ayrıca, Anayasa Mahkemesi’nin, Türk Ceza Kanunu’nun 230. maddesinin, resmi evlenme olmaksızın dinsel törenini yaptırma ve yapma suçlarını düzenleyen 5 ve 6 numaralı fıkralarının iptaline oyçokluğuyla karar vermiş olması erken yaş evliliklerinin ve çoğul evliliklerin önünü açmaktadır. Bu bağlamda alınan kararın tekrar gözden geçirilmesi ve düzeltilmesi gerekmektedir.”

Bu durumda şu soruların cevaplanması gerekmektedir.

· Acaba Mustafa Mutlu neden MHP’yi karalamıştır?

· Yukarda açıkladığımız gerçekleri küçük bir araştırmayla öğrenebilecekken, neden gerçekleri saptırmıştır?

· Neden HDP ve CHP’ye böyle bir suçlamada bulunmamıştır?

· Diğer muhalefet partilerinin bu rapora itirazları olup, olmadığını bilmekte midir?


Öte yandan, TBMM İçtüzüğünün Meclis araştırma komisyonu ve yetkileri başlıklı 105. Maddesinde; “Bu komisyonun üye adedi, çalışma süresi ve gerektiğinde Ankara dışında da çalışabileceği hususu Meclis Başkanının teklifi ile Genel Kurulca tespit edilir. Meclis araştırma komisyonu inceleme yapmak, ilgilileri çağırıp bilgi almak yetkisine sahiptir ve gerekli gördüğünde uygun bulacağı uzmanların bilgilerine başvurabilir.” Hükmü yer almaktadır. Dolayısıyla araştırma komisyonu kanun teklifi veremez, sadece tavsiyede bulunabilir. Sadece Hükümet kanun tasarısı, milletvekilleri ise kanun teklifi verebilir.

Ayrıca, Aydın Milletvekilimiz Sayın Deniz Depboylu ve 21 MHP Milletvekilinin imzasıyla, istismara uğrayan çocukların sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 17 Şubat 2016 tarihinde Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi sunulmuştur.

Fakat MHP’nin önergesi TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın’ın baskısıyla reddedilmiş ve 24 Mart 2016 tarihli Genel Kurulda dört partinin ortak önergesiyle Meclis araştırması açılması kabul edilmiştir.

Bu durumda bizde MHP olarak; araştırmadan incelemeden kasıtlı ve yalan haber yapan ve bu tür iğrençliklere imza atan sözde gazetecilere belaların en büyüğünü diliyoruz.

Yorumlar (0)