Sözleşmeli Memurların 5 Yıl Nakil Yasağı Kaldırılsın

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel, "Sözleşmeli Personel Statüsünden Memur Kadrolarına Atanan Çalışanlara Yönelik, 5 yıl Nakil Yasağının Kaldırılması’’ hakkında bir Kanun Teklifi verdi.

Siyaset 08.11.2014, 02:01 08.11.2014, 02:06
Sözleşmeli Memurların 5 Yıl Nakil Yasağı Kaldırılsın
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel,  "Sözleşmeli Personel Statüsünden Memur Kadrolarına Atanan Çalışanlara Yönelik, 5 yıl Nakil Yasağının Kaldırılması’’ hakkında bir Kanun Teklifi verdi.

"Bu Kanun Teklifi ile;sözleşmeli personel statüsünden memur kadrolarına atanan çalışanların, sağlık, eğitim ve eş durumu gibi mazeretleri nedeniyle başka kurum ve kuruluşlara da nakillerinin yapılarak aie birliğinin sağlanması, eğitimin desteklenmesi ve çalışanların mağduriyetlerinin giderilmesi ve çalışma barışının sağlanması amaçlanmıştır."  

 Demirel'in Kanun Teklifi şu şekilde:

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA


14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifim ve Gerekçesi ektedir.

Gereğini arz ederim.

Saygılarımla
 
31/10/2014

Ruhsar DEMİREL

Eskişehir Milletvekili


GEREKÇE

12/7/2013 tarihli ve 6495 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 9 uncu maddesiyle 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa Geçici 41 inci madde eklenmiş, kamu kurum ve kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilatı ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlarda, ayın veya haftanın bazı günleri ya da günün belirli saatleri gibi kısmi zamanlı çalışanlar ile yükseköğretim kurumlarının araştırma-geliştirme projelerinde proje süreleriyle sınırlı olarak çalışanlar hariç olmak üzere 25/6/2013 tarihi itibariyle kamu kurum ve kuruluşlarında sözleşmeli çalışan personel, maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren doksan gün içinde kurumlarınca atanmak üzere memur kadrolarına geçirilmiştir. 

Ancak Devlet Memurları Kanununa eklenen Geçici 41 inci maddenin dördüncü fıkrasının son cümlesinde ‘‘Madde kapsamında memur kadrolarına atananların beş yıl süreyle başka kamu kurum ve kuruluşlarına nakli yapılamaz.’’ hükmü getirilmiştir.

Devlet Personel Başkanlığının Eylül 2014 verilerine göre kamuda istihdam edilen personel sayısı 3 milyon 195 bin 938’dir. 

Anayasamızın 10 uncu maddesinde yer alan; ‘‘Devlet organları ve idare makamları bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadırlar.’’ hükmü ile her alanda olduğu gibi çalışanlar arasında da ayrımcılığa neden olacak uygulamaların yapılamayacağı açıktır. 

Yine Anayasamızın 49 uncu maddesinde yer alan; ‘‘Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek, çalışma hayatını geliştirmek için çalışanları ve işsizleri korumak, çalışmayı desteklemek, işsizliği önlemeye elverişli ekonomik bir ortam yaratmak ve çalışma barışını sağlamak için gerekli tedbirleri alır.’’ hükmü ile 42 nci maddede yer alan ‘‘ Kimse, eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılamaz.’’ hükmünde çalışanların desteklenmesi, çalışma hayatını kolaylaştırıcı çözümlerin hayata geçirilmesi yönünde Devlete sorumluluklar yüklemiştir.

Yapılan yasal düzenleme ile çalışanların temel insani ve Anayasal hakları sınırlandırılmıştır. Sözleşmeli personelin memur kadrosuna geçirilmesinin gerekçelerinden birisi iş güvencesi, diğeri ise başka kurumlara nakil işlemleri sırasında sıkıntı yaşanmamasıdır. Yapılan yasal düzenleme ile çalışanlar beş yıl gibi uzun bir süre kadrosunda çakılı hale getirilmiş, sağlık, eğitim ve eş durumu nedeniyle başka kamu kurum ve kuruluşuna nakil olmak isteyenler mağdur edilmiştir. İlgili yasa maddesi ile getirilen kuralın yeni bir düzenleme ile evrensel ve Anayasal normlara uygun hale getirilmesi gerekmektedir.

Bu Kanun Teklifi ile; sözleşmeli personel statüsünden memur kadrolarına atanan çalışanların, sağlık, eğitim ve eş durumu gibi mazeretleri nedeniyle başka kurum ve kuruluşlara da nakillerinin yapılarak aie birliğinin sağlanması, eğitimin desteklenmesi ve çalışanların mağduriyetlerinin giderilmesi ve çalışma barışının sağlanması amaçlanmıştır.
 
 
DEVLET MEMURLARI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ

 
MADDE 1-14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Geçici 41 inci Maddesinin dördüncü fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

‘‘Ancak; eş durumu, eşlerden birinin veya çocuğunun ya da birinci derece yakınının sağlık mazereti veya eğitim mazereti nedeniyle nakil talebinde bulunanlarda, atandığı kamu kurum ve kuruluşunda beş yıl çalışma şartı aranmaz.’’

MADDE 2-Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3-Bu Kanun Hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Yorumlar (25)
bekir 7 yıl önce
çok mağduruz allah razı olsun.
eda 7 yıl önce
esra hanım neden bencıllık yapıosunuz bence herkes es durumuyla aılesının yanına gıtmeliii bızım eslerımız polıs subay degıl dıye ayrımı yasayalım yanııı..herkes eslerının yanına gıtsın..
turgut 7 yıl önce
ben istanbul da özel okulda öğretmenim eşim üniversite hastanesinde hemşire şu yasağı kaldırmaları için bu ülkede ailelerin parçalanması mı gerekiyor acaba sürekli en az üç çoçuk yapın diye tavsiyelerde bulunan bu hükümet aileleri parçalama aşamasına getirirken hiç mi vicdanları sızlamıyor acaba başvurmadığım yer kalmadı bir de utanmadan bazı danışman hazretleri allah yardımcınız olsun deyip kapatıyolar telefonu en sonunda isyan ettirecekler kendilerine lanet okutturacaklar
kadrolumemur 7 yıl önce
5 yil yasaginin kaldrilmasini dort gozle bekiliorum babasiz ikiz buyutuyorum allah smdiden razi olsun bisiler yapan ahirette kurtulur
kadriye 7 yıl önce
saolun
bekir 7 yıl önce
çok mağduruz allah razı olsun.
bülent 7 yıl önce
arkadaşlar bimere yazın ve 2/2436 tbmm şuan komisyonda takip edebilirsiniz.
Mağdur 7 yıl önce
şu an komisyonda olması bir şey ifade etmiyor.. komisyonda bir teklif yıllarca bekleyebilmekte. bu konu hakkında milletvekili alim işik tarafından da verilen bir teklif mevcut. hem de ekim'14 tarihinde verildi ( esas no: 2/2405). bu da halen komisyonda. ancak bir hareketlilik yok. birbirinden farklı binlerce teklif vermek maalesef bir şey ifade etmemekte. önemli olan bir teklif verip onun arkasında durmakta..
Bütün Yorumları Görmek İçin Tıklayın