Alexa

Dijitalleşen Değerlendirme Araçları

Popüler kavramlarından biri olan dijitalleşme, değerlendirme araçlarında radikal sayılabilecek değişiklikler meydana geldi. Dijitalleşmenin, işe alım ve terfi süreçlerinde kullanılan değerlendirme araçlarına olumlu yönde birçok etkisi olduğu belirtildi.

Dijitalleşen Değerlendirme Araçları

Eskiden yüz yüze yapılan mülakatların, online platformlara taşınması ya da kağıt kalem usulü yapılan değerlendirme araçlarının artık online yapılıyor. Assessment Systems CEO’su Levent Sevinç, değerlendirmenin yaşadığı dönüşümü 5 maddede anlatıyor:

1- Analitik Yaklaşımlar

Analitik yaklaşımlardan, insan kaynağına ilişkin büyük verinin analiz edilmesini ve bu analizin önemli kararlarda kullanılmasını anlıyoruz. Bu sayede, insan kaynaklarının önemli gündem maddelerinden olan işten ayrılma, işe en uygun adayları bulma, performansı yüksek çalışanları tahmin etmeye dönük modeller geliştirmek mümkün.

2-  Duygu Analizi

Metinleri analiz ederek bilgi edinmeyi sağlayan bu içerik analiz yöntemi ile kısa sürede çalışanların ya da adayların yazdıkları metinlerden hareketle duygularına ya da kişilik özelliklerine ilişkin sonuçlar elde edilebiliyor.

3- Yapay Zeka

Dijitalleşmenin dönüştürdüğü birçok alanda olduğu gibi değerlendirme alanında da başrolü yapay zeka üstleniyor. Yapay zekanın değerlendirmede en çok kullanıldığı alanlardan biri mülakat. Chatbotlar ile yapılan mülakatların yine yapay zeka üzerinden değerlendirilmesi İK profesyonelleri için oldukça zaman kazandırıcı bir değişim. Yapay zekanın mülakatlara bir diğer katkısı ise doğru sorular ile objektif bir değerlendirme yapılıyor olması. Mülakatlar yanında yapay zeka ile çalışan vaka çalışmaları ile herhangi bir değerlendiriciye ihtiyaç olmadan yetkinlikler ölçümlenebiliyor.

4-  Gerçek Zamanlı Performans

Yılda bir kez yapılan performans değerlendirmeyi zamana yayan gerçek zamanlı performans bir mobil aplikasyon üzerinden çalışıyor. Bu sistemde puan yok. Çalışanın odağını ¨Ben kaç aldım?¨ sorusundan ¨Dışarıdan nasıl algılanıyorum? Nasıl Gelişebilirim?¨ sorularına çekmeye çalışan bu sistemde çalışan davranışları ve iş sonuçları ile ilgili devamlı geribildirim alıyor. Davranışını devam ettirmesi ya da üzerinde düşünmesini teşvik eden bu geribildirimleri sadece yönetici değil, iş sonucu ile ilgili fikir beyan edebilecek tüm çalışanlar yapabiliyor. Ayrıca çalışan da yaptığı bir işi paylaşarak geribildirim isteyebiliyor.

5- Oyunlaştırma

Günümüzde özellikle genç adaylar uzun süreli değerlendirme araçları yerine kısa sürede tamamlanan ve keyifli bir içerik sunan değerlendirme yöntemlerini tercih ediyor. Oyun Bazlı Değerlendirme, yeteneklerin firma ile ilgili algısını olumlu yönde etkiliyor. Bir bilgisayar oyunu kurgusu ile hazırlanan bu araçlar mobil olarak uygulanabiliyor. Davranış olurken gözlemlemesi ve arka planındaki karmaşık davranış modellemesi ile birçok özelliğe ilişkin kapsamlı sonuç sunuyor. Hem muhakeme hem de kişilik ile ilgili bilgi verebilen Oyun Bazlı Değerlendirme, en çok işe alım sürecinin ilk adımında kullanılıyor.

KAPSAMHABER

YORUM EKLE