Kurumsal Planlama Nedir ?

Kurumsallaşmak günümüzde daha önemli haline geldi. Aşağıdaki açıklamada, kurumsal planlama, vizyon ve misyon açıklaması, kaynakları ve kapsamı nedir? müşteri ve finansal hedefler gibi kurumsal firmaları da ilgilendiren önemli bir yazıyı okuyacaksınız.

Teknoloji 10.08.2019, 22:43 11.08.2019, 21:22
Kurumsal Planlama Nedir ?

Kurumsal planlama, iş hedeflerine ulaşmak ve işinizi geliştirmek için bir strateji oluşturmaktır. Bir şirket planı, işletmenizin eylem planını belirleyen bir yol haritasıdır. Hedefleri yazmak ve nasıl gerçekleştirileceklerini planlamak zorunludur. Kurumsal planlamaya odaklandığınızda, ulaşılabilir hedefler belirler ve işinizi başarıya bir adım daha yaklaştırırsınız.

Kurumsal planlama, işinizi geliştirmek için uzun vadeli bir plan oluşturma eylemidir. Bir şirket planı, bir işletmenin iç yeteneklerini inceler ve bu yeteneklerin şirketi geliştirmek ve hedeflere ulaşmak için nasıl kullanılacağına ilişkin stratejiler ortaya koyar. Kurumsal planı, gelecekteki hedeflerinize ve yeni başarı seviyelerine ulaşmak için yapmanız gereken her şeyi düzenleyen bir yol haritası olarak düşünün. Kurumsal planlama genellikle bir SWOT analiziyle (güçlü, zayıf yönleri, fırsatlar, tehditler) incelenir. Ayrıca, genellikle geniş hedeflerle başlar ve hedeflere tam olarak nasıl ulaşılacağını belirleyerek çok daha ayrıntılı bir analize doğru ilerler.

Kurumsal bir planda olması gerekenler:

Vizyon Açıklaması: Şirketinizin vizyon ifadesi, hangi hedeflere ulaşmak için çalıştığınızı genel olarak tanımlar. Bu ifade, işletmenizin odağını ve önümüzdeki üç-beş yıl boyunca başarmak istedikleriniz sunulur. Büyük düşünün, ancak bu hedefleri desteklemek için stratejik bir plan oluşturmanız gerekeceğini de unutmayın. Bu nedenle daima hedeflerinizin; stratejik, ölçülebilir, ulaşılabilir, gerçekçi ve zamana dayalı olarak (SMART planlaması) tanımlandığından emin olun.

Misyon Açıklaması: İyi bir misyon ifadesi, kim olduğunuzu ve ne yapmak istediğinizi birkaç satırda etkili bir şekilde iletir. Ne teklif etmeyi veya satmayı planladığınızı, içinde bulunduğunuz piyasayı ve şirketinizi benzersiz kılan şeyin ne olduğunu göstermelidir.

Kaynaklar ve kapsam: Sistemlerinize, ürünlerinize, çalışanlarınıza, varlıklarınıza, programlarınıza, bölümlerinize, muhasebe hizmetinize, finansmana ve vizyonunuzu gerçekleştirmede kritik öneme sahip olan diğer şeylere bakacaksınız. Bu kısım, şu anki organizasyonunuzun haritasını çıkarmak gibidir. Size, şirketinizin yaşadığı her şeye bir kuş bakışı görüntüsü verir; bu, geleceğe doğru ilerlemeniz için bir plan oluşturmanıza yardımcı olur.

Amaç: İş hedeflerinizi ve başarınızı nasıl ölçmeyi planladığınızı belirlemelisiniz. “Marka itibarını arttırmak” gibi belirsiz bir hedef, gerçek bir başarı ölçüsü olmadan anlamsızdır.

Strateji: Şimdi, şirketinizin hedeflerine ulaşmak için kullanmayı planladığınız stratejileri açıklama zamanı geldi. Bu stratejiler, hedefe bağlı olarak yeni ürünler sunulmasından işgücü maliyetlerini %25 oranında azaltmaya kadar her şey olabilir. Stratejileriniz, kurumsal planınızda belirlediğiniz hedeflere doğrudan hitap etmeli ve bunları nasıl uygulayacağınıza dair bir eylem planı içermelidir.

Kurumsal planlama hedeflerine birkaç örnek:

Finansal hedefler: Para kazanmak için bir işe başladınız. Kurumsal planlama finansal hedefleriniz, para odaklı hedeflerinizdir. Bu hedefler arasında pay sahibi değerinin artması, karların arttırılması ve daha fazla gelir elde edilmesi sayılabilir. Ancak, tüm finansal hedefler gelir ve karlarla ilgili değildir. Maliyetlerin düşürülmesi, bütçelerin dengelenmesi, uygun bütçe oranlarının sürdürülmesi ve daha pek çok konuda hedefler de vardır. Bir başka finansal objektif örnek ise çeşitlendirmek veya yeni gelir akışları oluşturmak olabilir. Özel hedefleriniz, şirketinizin bireysel gereksinimlerine bağlı olacaktır, ancak çoğu kurumsal plan en az birkaç finansal hedef içerir.

Müşteri hedefleri: Müşteri hedefleriniz, müşterileriniz için ne yapmayı planladığınıza odaklanır. Müşteri merkezli bir amaç, tüketicilerinize ödedikleri fiyat için en iyi değeri vermek olabilir. Veya ürün güvenilirliğini arttırmayı hedefleyebilirsiniz. Bir diğer müşteri hedefi, pazar payınızı artırmak veya mümkün olan en iyi müşteri hizmetini sunmaktır. Tüm hedefler müşteri talebini karşılamaya yönelik olacaktır.

İç hedefler: Kurumsal planlama yaparken iç hedefleri göz önünde bulundurmak önemlidir.

İç hedefler üç alanı içerir: inovasyon, operasyonlar ve müşteri hizmetleri.

İnovasyon hedefleri bir ürünü iyileştirmeyi veya belirli bir ürünün satış yüzdesini büyütmeyi içerebilir. Bir diğer inovasyon hedefi de ürünlerin inovasyonuna x TL yatırmak olabilir. Operasyon hedefleri israfı azaltmaya, kaliteye yatırım yapmaya, işyeri güvenliğini arttırmaya ve üretimdeki hataları azaltmaya odaklanır. Bir başka potansiyel operasyon hedefi de düzene sokmaktır. Son olarak, müşteri hizmetleri hedefleri, müşteri hizmetlerini, kalıcılığını ve memnuniyetini arttırmaya odaklanır.

Öğrenme ve büyüme hedefleri: Her organizasyonun kurumsal planlama yaparken öğrenme ve büyüme hedeflerine ihtiyacı vardır. Öğrenme ve büyüme hedefleri, çalışanları, şirket kültürünüzü ve işinizin organizasyon kapasitesini içeren hedeflerdir. Öğrenme ve büyüme hedefinin olası bir örneği, şirket kültürünü artırmak, çalışanların elde tutulması ve verimliliği artırmaktır.

Kurumsal Planlamaya Neden İhtiyacınız Var?

Her işletmenin kurumsal planlama yapması gerekir. Stratejik bir plan oluşturmak, şirketinizin yönünü ve görmesi gereken uygulanabilir hedefleri gösterir. Bir plan olmadan, önceliklerinizi veya kaynaklarınızı nereye yerleştireceğinizi nasıl bileceksiniz?

Kurumsal planlamaya ihtiyacınız olan ilk neden, kuruluşunuz için net hedefler sağlamasıdır. Yol haritanız olmadan bir yolculuğa çıkmak istemezsiniz. Benzer şekilde, haritasını çıkarmadan bir iş yapmanız önerilmez. Kurumsal planlama hedefe odaklanmanızı ve amaç doğrultusunda ilerlemenizi sağlar. İşiniz plansız çalışıyorsa, hedeflerinize ulaşamayacaksınız. Hedeflere verimli bir şekilde ulaşılması için tüm işleyiş tek tek ele alınmalıdır. Kurumsal planlama, üç önemli soruyu yanıtlamanızı isteyerek başarı için bir yol haritası oluşturmanıza yardımcı olur:

- Bu işin amacı nedir? (Misyon)

- Nereye gitmek istiyoruz ve ne elde etmeyi umuyoruz? (Vizyon)

- Hedeflerimize nasıl ulaşacağız? (Plan)

Kurumsal planlamaya ihtiyaç duymanızın bir başka nedeni de organizasyonunuzu ve değerlerini aynı hizaya getirebilmesidir. Kurumsal bir plan, çalışanlarınızı başarı için bir zaman çizelgesinde tutmaktan daha fazlasını yapar. Aynı zamanda, bir şirket olarak kim olduğunuzu ve neyi temsil ettiğinizi de tanımlar. Aynı şekilde, çalışanlar bir işletme ve amaçları doğrultusunda söz sahibi olduklarında, şirket kültürünüz gelişecektir. Geleceği planlama, fikir alışverişini teşvik eder ve örgütsel sorunlara etkin çözümler sunar. Bir plan yapmak ve buna bağlı kalmak, organizasyondaki herkesin aynı çizgide olmasını sağlar. Özellikle küçük işletme sahipleri, stratejik planlamanın çalışanlardan geri bildirim almak ve genel kültürü geliştirmek için harika bir yol olduğunu görecektir.

Son olarak, kurumsal bir plan markanızın mesajını çalışanlara, hissedarlara, alacaklılara, ortaklara, yatırımcılara ve müşterilere iletmeye yardımcı olur. Vizyon ve misyon bilgileriniz, mesajlaşma için son derece önemlidir; bu, esasen ne olduğunuzu ve bir şirket olarak ne olmak istediğinizi gösterir. Herkes, markanızın ne anlama geldiğini ve kime hizmet ettiğini hemen anlayabilir. Yatırımcıları, müşterileri ve çalışanları çekmek için sağlam ve net bir kurumsal plan kullanılabilir.

Kurumsal Planlama Nasıl Yapılır?

Kurumsal planlama yapmanın zor ve hızlı kuralları yoktur. Geleceğe yönelik planlama konusunda her şirketin kendine özgü ihtiyaçları vardır. Ancak, kurumsal planlama başarısı için akılda tutulması gereken birkaç ipucu var. Öncelikle, kurumsal planlama için şirketin farklı bölümlerinden çalışanlardan bilgi toplamak. Bunu toplantılar yoluyla yapabilirsiniz.

Daha sonraki önemli adım ise, planlamak için doğru kişileri bir araya getirmektir. Beyin fırtınası sürecine birçok kişiyi dahil etseniz bile, uygulama sürecine yalnızca birkaç kişi katılmalıdır. Çok fazla insan işin içine girdiğinde uygulamada sıkıntılar yaşanır. Planın ilk adımlarında her kelimeye takıntı yapmamak önemlidir. İlk başta, yalnızca ana fikir ve hedefleri yazılı olarak almakla ilgilenirsiniz.

İlk taslağınızı oluşturduktan sonra en kısa sürede çalışanlarınıza, yönetim kurulunuza ve üst düzey yöneticinize gösterin. Hepsi nasıl ilerlemeniz gerektiğine dair değerli içgörü ve geri bildirime sahip olacaklar.

Kurumsal planlama taslağınız şunları içermelidir:

Yönetici özeti: Bu, kurumsal planınızın içerdiği şeylerin hızlı sürümüdür. Bir yönetici özeti, marka değerlerinizi, misyonunuzu, vizyonunuzu, hedeflerinizi ve anahtar stratejilerinizi tam olarak kapsamalıdır.

İmza sayfası: Bu sayfa, hemfikir olduklarını, hedeflerinize ve vizyonunuza bağlı olduklarını belirten yönetim kurulu üye imzalarını içerecektir.

Şirket tanımı: Tarihi, ürünleri ve önemli başarıları içeren şirketinizin biyografisini ekleyin.

Misyon, vizyon ve değer açıklamaları: Bu beyanlar şirketinizin kim olduğunu, ne yaptığınızı ve gelecekte nereye gitmeyi planladığınızı gösterir. En önemli önceliklerinizi ilettiğiniz yer burasıdır.

Şirketinizin stratejik analizi: Şirketinizin ve bölümlerinin SWOT analizini (güçlü, zayıf yönleri, fırsatlar, tehditler) kapsayan bölümdür. Stratejik analiz, önümüzdeki aylarda ve yıllarda ele almayı planladığınız sorunları da ortaya koyar.

Stratejiler ve taktikler: Bu bölümde, stratejilerinizi ve bunları tam olarak nasıl gerçekleştirmeyi planladığınızı belirtin.

Eylem planı: Eylem planınız, üstlenmeniz gereken sorumlulukların yanı sıra, bunları yerine getirme zaman çizelgesini de ortaya koymaktadır.

Bütçe ve operasyon planları: Tabii ki, şirketinizin hedeflerini gerçekleştirmek için bütçede paranızın olması gerekir. Mali işlemleri ve operasyon planınızı düzenleyin.

İzleme ve değerlendirme: Hedeflerinize ulaşılıp ulaşılmadığını nasıl değerlendirmeyi düşünüyorsunuz? Bu bölüm, hedefleriniz için kaydedilen ilerlemeyi nasıl ölçeceğinizi göstermektedir.

Planın iletilmesi: Kurumsal planınızı çalışanlara, ortaklara, müşterilere ve diğer önemli taraflara nasıl ileteceğinizin açıklaması.

KAYNAK: GRC Grup

Yorumlar (0)