RKYC (Remote Know Your Customer) Nedir?

Dijital çözümlerin insan fiillerini kolaylaştırma ve çeşitli açılardan ekonomiklik sağlama anlamında önemli bir faydası olduğunu görmekteyiz.

Teknoloji 16.08.2021, 23:14
RKYC (Remote Know Your Customer) Nedir?

Modern zamanların değişimi istisnasız bir biçimde kabul ettiği ve bu değişimin farklı açılardan insan hayatına entegre edildiği görülmektedir. Özellikle son günlerde hayatımıza dahil olan birtakım kavramlar ile oldukça önemli bir fonksiyonellikten bahsedebiliriz. Bu konu ile alakalı ortaya çıkan değişimlerin temelinde dijital çözümler yer almaktadır. Dijital çözümlerin insan fiillerini kolaylaştırma ve çeşitli açılardan ekonomiklik sağlama anlamında önemli bir faydası olduğunu görmekteyiz. Bu faydayı açıklayabilecek alanların sayısı ortaya çıkan değişikliklerin ne denli etkili olduğunu da ispatlamaktadır. Günümüzde özellikle finansal anlamda kuruluşların çalışma biçimlerini değiştirmeleri yönünde ortaya çıkan yenilik know your customer yani müşterini tanı önermesidir. Diğer taraftan bu çalışmaların yönlendirilmesi noktasında RKYC yani, Remote Know Your customer hizmetleri de gerekli hale gelmiştir.

Bahsi geçen yabancı ifadeleri anlamak üzere öncelikle ülkemizdeki karşılıklarını ifade etmek gerekmektedir. Know your customer olarak bilinen müşterini tanı vizyonu son zamanlarda birçok alanda kullanılan dijital araçlardan bir tanesi olarak görülmektedir. Uzaktan müşteri edinimi ilkesiyle çalışan bu ifadeden kasıt ilgili kurumların müşterilerini tanımak için öncelikle sağladığı tanılama işlemlerini ifade etmektedir. Bu açıdan kimlik kontrolü ilk sırada gelmektedir. Kimlik kontrolünün sağlanabilmesi noktasında ise çeşitli yollar kullanılmaktadır. Bu sayede müşterinin mevcut durumu ile alakalı olarak bilgi sahibi olunması noktasında arka planda gerekli işlemler yapılabilmektedir. Nitekim bir müşteri hakkında alınabilecek bilgiler. Yapılacak olan işlemlerin güvenilirliği konusunda kilit noktadır. Dolayısıyla know your customer hizmetleriyle toplanan bilgiler oldukça kritiktir.

Dünya üzerindeki tüm para hareketlerinin güvenli bir biçimde yapılabilmesi ve küresel anlamda para güvenliğinin sağlanabilmesi noktasında know your customer tedbirleri büyük bir önem taşımaktadır. Dünya üzerinde belirli bir noktada standart haline gelen bu bilgi ülkemizde de bilhassa pandemi etkisi ile daha da önemli bir yere taşınmıştır. Uzaktan müşteri edinimi de denen bu çalışma şekli ile uçtan uca güvenlik esaslı finansal çalışmalar yapılabilmekte, verilen hizmetlerin güvenliği daha yüksek bir biçimde sağlanabilmektedir. Görüntülü görüşme, dijital kimlik, elektronik imza ve biyometrik iz gibi farklı araçlarla sağlanan kimlik doğrulamaları bu çalışmaların dünya üzerindeki farklı örneklerini ifade etmektedir.

Yorumlar (0)