Emlak Yetki Belgesi Nereden Alınır?

Yetki belgesine dair tüm işlemler Ticaret Bakanlığı resmi internet sayfasında yer alan Taşınmaz Ticareti Bilgi Sistemi (TTBS) üzerinden gerçekleştirilmektedir.

Yaşam 17.12.2020, 17:38
Emlak Yetki Belgesi Nereden Alınır?

2018 yılından beri Taşınmaz Ticareti yönetmeliğinde emlak sektörü hakkında bazı gereklilikler düzenlenmiştir. İlgili yönetmeliğe göre sektörde faaliyet gösteren işletmelere yetki belgesi şartı getirilmiştir. Bu doğrultuda emlak işletmelerinin faaliyetlerini yürütmesi için yetki belgesini almaları gerekmektedir. Yetki belgesini almayanlar hakkında ise idari yaptırımlar uygulanmaktadır. Peki, emlak yetki belgesi nereden alınır?

Yetki belgesine dair tüm işlemler Ticaret Bakanlığı resmi internet sayfasında yer alan Taşınmaz Ticareti Bilgi Sistemi (TTBS) üzerinden gerçekleştirilmektedir. Emlak işletmesinin bulunduğu ildeki ticaret il müdürlüğü tarafından TTBS üzerinden verilmekte ve iptal edilmektedir. Ticaret il müdürlükleri başvuru yapan emlak işletmesi sahiplerinin gerekli nitelikleri taşıyıp taşımadıklarını kontrol eder. Taşınmaz ticareti yapan emlak sahiplerinin ilan ve sözleşmelerde yetki belgesi numarası kullanması şartı vardır. Yetki belge numarası Ticaret il müdürlükleri tarafından verilmekte ve yedi rakamdan oluşmaktadır.

Yetki belgesi almak için;

 • Taşınmaz ticareti konusunda en az 100 saatlik bir eğitim alınması
 • Mezuniyet durumuna bağlı olarak en az 6 veya 12 ay emlak danışmanlığı yapılması

Emlak Yetki Belgesi Neden İstenir?

Emlak yetki belgesinin amacı;

 • Hizmet kalitesinin artırılması
 • Haksız rekabetin ortadan kaldırılması
 • Kayıt dışılığın önlenmesi

Böylelikle emlak alım ve satım faaliyetleri daha nitelikli hale getirilerek sağlıklı bir işleyişe kavuşturulması hedeflenmektedir. Hitap edilen kitleye daha kaliteli hizmetlerin verilmesi hedeflenmektedir. Geçmişte bir işyerinde faaliyet gösteren birden fazla işletme olsa dahi yalnızca biri için yetki belgesi verilmekteydi. Şimdi ise aynı işyerindeki tüm işletmeler ayrı ayrı yetki belgesi almaktadır.

Emlak Yetki Belgesi Almak İçin Yapılması Gerekenler

Emlak yetki belgesi almak için hem işletme hem de çalışan personeller için belirlenmiş şartların sağlanması gerekmektedir.

Başvuru şartları;

 • Faaliyet gösterilen işyerinin gerekli fiziki ve teknik şartları sağlamak
 • Meslek odasına kayıtlı olmak
 • Gelir vergisi ya da kurumlar vergisiyle mükellef olmak
 • Meslek odası ve vergi kayıtlarındaki iştigal konuları arasında taşınmaz ticareti faaliyetinin olmak
 • Sorumlu emlak danışmanlarından en az birinin Seviye 5 mesleki yeterlilik belgesine sahip olmak
 • Sorumlu emlak danışmanlarının belirlenmiş şartları taşıması gerekmektedir.

Sorumlu danışmanlar için belirlenmiş şartlar ise;

 • 18 yaşını doldurması
 • En az lise mezunu olması
 • İflas etmemiş olması ya da iflas etmiş olsa bile itibarı yerine gelmiş olması
 • Kasten işlenmiş bir suçtan dolayı hüküm almamış olması
 • Konkordato ilan etmemiş olması
 • Ticaret/sanat icrasında hükmen yasaklanmamış
 • Seviye 5 mesleki yeterlilik belgesine sahip olması

Emlak yetki belgesi her işletme için ayrı ayrı verildiği için devredilmesi söz konusu değildir. Yetki belgesinin geçerlilik süresi 5 yıldır. 5 yıl dolduğunda yetki belgesi yenilenmelidir. Ayrıca işletme belgesi için ilgili birimlere sunulan belgelerin içeriğinde değişme olması durumunda da takdirde bu belge yenilenmelidir. Belgeyi yenilemek için sürenin sona ermesinden en az 30 gün önce başvuru yapılmalıdır. Eğer belge değişikliğinden dolayı başvuru yapılıyorsa değişiklikten sonraki 7 gün içinde başvuru yapılmalıdır. Tüm bu işlemler TTBS üzerinden gerçekleşmektedir ( Kaynak: https://meslekibelgelendirme.com

Yetki belgesi olmayan işletmelere çalışma ve işletme ruhsatı verilmemektedir. Ayrıca yetki belgesi iptal edilen işletmelerin çalışma ve işletme ruhsatları iptal edilmektedir. Aykırı durumlar tespit edildiği takdirde işletmeye para cezası uygulanmaktadır.

Yorumlar (0)
açık