Alexa

Geçici Personelin çalıştırma şartları

Kamu kurum ve kuruluşlarındaki geçici mahiyetteki işleri yürütmek üzere 47 bin kişi, bir mali yılda 11 ay 28 günü geçmemek üzere 2014 yılında "geçici personel" olarak sözleşmeli çalıştırılmasına ilişkin usül ve esaslar belirlendi

 Geçici Personelin çalıştırma şartları
 Kamu kurum ve kuruluşlarındaki geçici mahiyetteki işleri yürütmek üzere 47 bin kişinin bir mali yılda 11 ay 28 günü geçmemek üzere 2014 yılında "geçici personel" olarak sözleşmeli çalıştırılmasına ilişkin usul ve esasları belirlendi.

Kamu kurum ve kuruluşlarındaki geçici mahiyetteki işleri yürütmek üzere geçici personel istihdamı ve bu personele ödenecek ücretler hakkındaki karar, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, söz konusu karar ile kamu kurum ve kuruluşlarındaki geçici mahiyetteki işleri yürütmek üzere 47 bin kişi, bir mali yılda 11 ay 28 günü geçmemek üzere 2014 yılında "geçici personel" olarak sözleşmeli çalıştırılmasına ilişkin usul ve esaslar belirlendi. 

İstihdam edilecek geçici personel, 60 günlük süre içinde ilgili kurumlara başvuracak. Ayrıca Devlet Personel Başkanlığınca yapılan atama teklifleri doğrultusunda kurumlarca 30 gün içinde geçici personelin atama işlemleri tamamlanacak. Görevlendirilen geçici personelin ücretleri, görevlendirildikleri kuruluşlar tarafından ödenecek.

-15 günü izleyen iş gününde işe başlayacak

Geçici personel, atandıkları yerin iş akitlerinin feshedildiği andaki görev yerlerinin yer aldığı mahalli sınırlarda olması halinde atama emirlerinin kendilerine tebliğ edildiği günü izleyen iş gününde başlayacak.

Başka yerlerdeki görevlere atananlar ise atama emirlerinin kendilerine tebliğ tarihinden 15 günü izleyen iş gününde işe başlamak zorunda olacak. 

Kurumlarca ataması yapılan personel ile ataması yapıldığı halde göreve başlamayan personel, 30 gün içerisinde Devlet Personel Başkanlığına bildirilecek. 

-Her ay için 2 gün ücretli izin

Ödemeler, görevin yapılmasını müteakiben her ayın 15'inde yapılacak. Geçici personelin, çalışma saat ve sürelerinin belirlenmesinde çalıştıkları kurumdaki devlet memurları için tespit edilen çalışma saat ve süreleri uygulanacak.

Personele, çalıştıkları her ay için 2 gün ücretli izin verilebilecek. Rapor ile kanıtlanan hastalıklar için de yılda 30 günü geçmemek üzere ücretli hastalık izni, personelin isteği üzerine ise 7 gün ücretli mazeret izni verilecek.

Geçici personele doğum yapmasından önce 8 hafta ve doğum yaptığı tarihten itibaren 8 hafta olmak üzere toplam 16 hafta süreyle aylıklı izin verilecek. Çocukları emzirmeleri için doğum sonrası izin süresinin bitiminden itibaren ilk 6 ayda günde 3 saat, ikinci 6 ayda günde 1,5 saat süt izni verilecek. Süt izninin kullanımında annenin saat seçim hakkı da olacak.

Karar kapsamında özelleştirme uygulamaları sonucunda işsiz kalan ve bilahare işsiz kalacak olan işçiler dışında personel istihdam edilmeyecek.
Güncelleme Tarihi: 01 Ocak 2014, 17:18
YORUM EKLE