Âşık Kemâlî Bülbül Anısına (Ölüm Yıl Dönümü 23 Eylül)

Şair ve Yazarımız M. Halistin Kukul, 23 Eylül 2012 târihinde ebedî yolculuğuna uğurladığımız Samsunlu Âşık Kemâlî Bülbül'ü anarak, "Dost; tatlı sözlü, muhabbetidir, gönül alıcıdır. Gönül kırmaz. Müşfiktir. Fedâkârdır. " dedi.

Yaşam 17.09.2022, 09:14
 Âşık Kemâlî Bülbül Anısına (Ölüm Yıl Dönümü 23 Eylül)

Şair M. Halistin Kukul, Samsunlu Âşık Kemâlî Bülbül'ün 23 Eylül ölüm yıldönümü olmasi sebebiyle kaleme aldığı makalesinde "Dostluk; vefâyı gerektirir. Karşılıksızdır. Dostlar, birbirine sevgi ve muhabbetle bakar. Hırsla, menfaatle, kurnazlıkla asla işleri yoktur. Dolambaçlı yollara asla ve kat’a sapmazlar!." dedi.

Aşık Kemali Bülbül ile yakın dostlukları bulunması dolayısıyla her fırsatta kendisinden bahseden Halistin Kukul, makalesinde şu hususlara dikkat çekti: 

Dost; tatlı sözlü, muhabbetidir, gönül alıcıdır. Gönül kırmaz. Müşfiktir. Fedâkârdır. İçten pazarlıklı olması, kat’iyyen mümkün değildir. Yapmacıklığı sevmez; açık kalplidir. 23 Eylül 2012 târihinde ebedî yolculuğuna uğurladığımız Âşık Kemâlî Bülbül, böyle bir dosttu. Cömertti. Cebinde, beş kuruşu bile olsa / kalsa, onu vermekten imtinâ etmezdi. Bu an îtibâriyle, vefâtının üzerinden tam on sene geçti. O’nunla olan hâtıralarımız hâlâ taptâzedir.

Prof. Dr. Şahin Köktürk, “Samsunlu Âşık Kemâlî Bülbül Hayatı-Sanatı-Şiirleri” adlı eserinin “Vefâ –Dostluk” başlığını taşıyan bölümünde şöyle demektedir: “Edebî şahsiyetleri anlatırken kısaca temas ettiğimiz gibi, Kemâlî Bülbül edebî-ilmî şahsiyetlere, idarecilere, yakın çevresine şiirler ithaf etmiştir. Bu tür şiirlerini “övgü” olarak adlandırabiliriz. Keskin hicivlerle yerdikleri de olmakla birlikte sayıca çok olan bu övgülerde başarılara duyduğu hayranlıktan doğan takdir hisleri hep ön plandadır. En çok övgü şiiri yazdığı kişiler başta olmak üzere şairlerdir. Saz şairi-âşıklardan öncelikle Yunus Emre, Karacoğlan, Seyrani, Âşık Veysel, Âşık Efkârî, Âşık Ali Çatak’ı sayabiliriz.

(…) “Başkent Ozanlarına” şiirinde de –o dönem da hayatta olan- şair ve yazarlar, başta Halide Nusret Zorlutuna olmak üzere; Ayhan İnal, Güzide Taranoğlu, Enver Tuncalp, Ahmet Tufan, Feyzi Halıcı, Halil Soyuer, Mustafa Ceylan, İlhan Geçer, Necmettin Esin, Arif Nihat Asya, Yavuz Bülent Bâkiler, Göktürk Mehmet Uytun, İsa Kayacan, Mualla Anıl, Sami Ateş, Mevlüt Uluğtekin Yılmaz, İrfan Ünver Nasrattinoğlu, Abdullah Satoğlu, Mehmet Çınarlı, Gürünlü Gülhani, Âşık Ali Çatak, Bahri Ulaş onun samimi mısralarının konuğu olurlar. Şayet bir güzelleme yazamadıysa bir dörtlükle de olsun anmadan geçmez. “Tek Dörtlükler” başlığı altında topladığımız şiirlerinde de her camiadan hüner erbabını birer dörtlükle vasfeder. YAZININ DEVAMI

Kaynak: KAPSAMHABER
Yorumlar (0)