Alexa

Vefatının 2. Yılında Nevzat Türkten'i Anıyoruz

Millî değerlerimizi koruyucu ve ilmî hakîkatleri dile getiren bir  yayın organını bütün imkânsızlıklara rağmen neşrederek Anadolu’nun bağrından/ Kayseri’den bütün Türk Dünyası’na ulaştıran Av. Nevzat Türkten’ i vefâtının ikinci yılı münâsebitye rahmetle anıyoruz.

Vefatının 2. Yılında Nevzat Türkten'i Anıyoruz

Türk kültürü sevdâlısı, Erciyes Dergisi gibi millî değerlerimizi koruyucu ve ilmî hakîkatleri dile getiren bir  yayın organını bütün imkânsızlıklara rağmen neşrederek Anadolu’nun bağrından/ Kayseri’den bütün Türk Dünyası’na ulaştıran Av. Nevzat Türkten’ i vefâtının ikinci yılı münâsebitye rahmetle anıyoruz.

09 Haziran 1928 tarihinde Kayseri’de doğan Av. Nevzat Türkten,  ilkokula, babasının görevli bulunduğu Samsun’un Havza ilçesinin köylerinde başladı ve Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinin Fırat ilkokulundan mezun oldu.

Orta ve lise tahsilini Kayseri’de tamamlayırak 1952 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Çeşitli resmî ve hususî kuruluşlarda görev yaptı.

1947 yılında Türk Gençlik Teşkilatı Kayseri Şubesi’ni, 1950’de Türk Milliyetçiler Derneği’nin Kayseri Şubesi’ni, 1956’da Kayseri Türk Kültür Derneği’ni kurdu.

Anadolu’nun en uzun ömürlü  dergisi olan ve 1978 yılı Ocak ayından itibâren yayın hayatına başlayan Erciyes Dergisi’nin hazırlanmasına katılmış, 1980’den 2013 yılı sonuna kadar da Sahipliğini ve Yazı İşleri Müdürlüğünü yapmıştır.

Erciyes, Ülker, Hâkimiyet, Emel, Erciyes Postası gibi mahalli gazetelerde ve Hergün gibi İstanbul gazetelerinde şiirleri, siyasî ve kültürel makaleleri yayınlanmıştır.

Hürriyet Partisi ilçe başkalığıyla siyasi hayatına başlamış ve 1960 yılına kadar Demokrat Parti’de devam etmiştir. Daha sonra, CKMP ve MHP’de görev almış, il başkanlığı, parti müfettişliği ve Merkez Karar Kurulu üyeliklerinde bulunmuştur.

Çeşitli vesîlelerde gittiği, Avrupa ülkelerinde ve bilhassa Amerika seyyahati sırasında, Beyaz Saray bahçesini gezerken namaz vaktini geçirmemek için ceketini çimlere sererek namaz edâ eden “ilk Türk” unvanını almıştır.

Av. Nevzat Türkten, 09 Aralık 2016 Cuma günü vefât etmiş, Kayseri Şehir Mezarlığı’na defnedilmiştir.

Türk kültürüne büyük hizmetleri olan Av. Nevzat Türkten’i rahmetle anıyoruz. Mekânı cennet olsun!

ERCİYES GİBİ

Bütün haşmetiyle sevdik ismini,

Kapağına dâim koyduk resmini.

İttifakla dedik: Olsun ERCİYES!

Gururla dergiye verdik ismini.

İlm ü irfân için çıktık bu yola

Koyduk  varımızı, girdik kol kola.

Maksadımız, Türk’ün harsına hizmet;

Sâyimize Tevfîk Allah’tan ola!...

Av. NEVZAT TÜRKTEN

     

     

KAPSAMHABER

Güncelleme Tarihi: 08 Aralık 2018, 01:07
YORUM EKLE

banner325