Alexa

Vefâtının 2. Yılında Şâir Yazar Feyzi Halıcı’yı Anıyoruz

Türk halk kültürü ve aşıklık geleneğinin canlanmasında büyük emekleri olan Türkiye'nin yetiştirdiği önemli kültür insanlarından biri olan Eski Cumhuriyet Senatosu Üyesi şair Feyzi Halıcı 93 yaşında 09 Ekim 2017 tarihinde vefat etti.

Vefâtının 2. Yılında Şâir Yazar Feyzi Halıcı’yı Anıyoruz

Türkiye'nin yetiştirdiği önemli kültür insanlarından biri olan Eski Cumhuriyet Senatosu Üyesi şair Feyzi Halıcı  93 yaşında, 09 Ekim 2017 tarihinde vefat etti.

 Feyzi Halıcı kimdir?

1924 yılında Konya’da doğan, Çağrı Dergisi’nin mîmârı Şâir ve Yazar Feyzi Halıcı’yı bundan iki yıl evvel 09 Ekim 2017 tarihinde ebedî âleme uğurlandı.

Bugününü tarihi îtibâriyle 63. Yılına ve 719. Sayıya ulaşan Çağrı Dergisi’ni çıkaran Feyzi Halıcı, Orhan Veli ve arkadaşlarının “Garip” hareketine karşı yeni bir üslûpla, Orhan Seyfi, Ahmet Hamdi Tanpınar, Necip Fazıl, Ahmet Kutsi Tecer, Faruk Nafiz Çamlıbel gibi hececi şâirlerimizin yolunda, Türk şiirinin gelişmesine öncülük edenlerden biridir.

Çağrı’dan yedi yıl önce, 1950’de Mehmet Çınarlı’nın çıkardığı Hisar Dergisi ve bilâhare 1972 yılında da Ahmet Kabaklı’nın çıkardığı Türk Edebiyatı Dergisi’yle, hemen hemen aynı kadroları paylaşarak, şiirimizi ve edebiyatımızı sürüklenmek istenilen kötü durumdan çıkarmışlardır.

Yakın dostu olan, şâir ve yazar M. Halistin Kukul, O’nun hakkında şunları söyledi: “Çağrı Dergisi’nin Kasım 2015 târihli nüshasında yayınlanan “Çağrı’nın Mîmârı Feyzi Halıcı’ya Selâm” başlıklı yazımda şunları söylemişim: “Feyzi Halıcı ve arkadaşları, “Yesevî Ocağı’nın üstüne serpilmek istenen külleri araladı; kaldırdı ve ocaktaki “kor”u ateşledi.”

Yetmez mi? Yesevî Ocağı, Anadolu meş’alesidir!..

1957 yılında yayına başlattığı ve son dönemlerini muhterem eşi Fatma Bahar Halıcı (Gökfiliz) ile beraber hazırlığına şâhit olduğum Çağrı Dergisi, bugüne kadar, Türk kültürünün, Türk halk edebiyatının ocaklarından biri olarak tüttü, sancaklarından biri olarak dalgalandı.”

Bu ölüm yıldönümünde de kendisini rahmet ve minnetle anıyoruz. Rûhu şâd mekânı cennet olsun!..

Çalışmaları:

1951 - Konya Gazeteciler Cemiyetini kurdu.
1954 - Konya'da Gül Bayramı, Gül Şöleni, Gül yarışmaları, Güvercin Güzellik yarışmaları, Tarihi Konya Mutfağı, Konya yemekleri konusunda yarışmalar düzenledi.
1957 - Türk Dil Kurumu üyesi oldu.
1959 - Konya Turizm Derneğini kurdu.
1977 - Konya Kültür ve Turizm Vakfını kurdu.
Konya'da ulusal ve uluslararası düzeyde Mevlana törenlerini ve sempozyumları gerçekleştirdi.
1968-1977 yılları arasında Konya Senatörlüğü yaptı.
Yedi yıl Kültür ve Turizm Bakanlığı Çağdaş Türk Kültür Eserleri Kurulu üyeliği yaptı.


Feyzi Halıcı'nın Eserleri

ŞİİR:

Bir Aşkın Şiirleri (1947),
Masmavi (1952),
İstanbul Caddesi (1956),
Günaydın (1957),
Dinle Neyden (1958),
Gecenin Bir Yerinde İki Ceylan (düzyazı şiirler, 1966),
Selçukya’da Aşk (1967),
Mesnevi’den Bin Bir Beyit (1982),
Yaşama Sevinci (1983),
Feyzi Halıcı’nın İtalyanca Şiirleri (çev., Anna Masala, 1987),
Mevlâna Mesnevi 1. Cilt (1992),
Yaylaya Bir Gelin Geldi (Aşık Fezai mahlası ile, 1998),
Dörtlemeler 1 (1993),
Dörtlemeler II (1995),
Seçme Şiirler (2000),
Dörtlemeler (bütün dörtlemeler, 1997)

ARAŞTIRMA-İNCELEME-DERLEME:

Çağrı’da Yeniler 1962-1963),
Saz Şairlerinin Diliyle Atatürk (1981),
Konya, Tarihî, Kültürü Bilimsel Toplantısı (1984),
Âşık Şem‘î: Hayatı Eserleri (1982),
Türk Halk Edebiyatı ve Folklorunda Yeni Görüşler I-II (1985),
Mevlâna (Türkçe-İngilizce, 1981),
Mevlâna Celalettin Hayatı, Düşünceleri ve Eserleri (1986),
Yabancı Yemek Uzmanlarınca Türk Mutfağı (1988),
Halk Şairlerinin Diliyle Yemek Destanları (1990),
Ali Eşref Dede’nin Yemek Risalesi (1993),
Nasreddin Hoca Fıkralarının Şerhi (Mevlevî Şairi Burhan 1994),
Hünkar Hacı Bektaş Veli’den Özdeyişler (1995),
Bir Şiirin Hikâyesi (1996),
Bir Şiirin Hikâyesi II (1999),
Şiirleşen Bir Ömrün Hikâyesi: Gültekin Samanoğlu (2003).

YAYLAYA BİR GELİN GELDİ

Zümrüt tepeler ardından

Yaylaya bir gelin geldi.

Değme âşıklar yurdundan

Yaylaya bir gelin geldi.

Sözde kalmadı kaviller

Çalındı güm güm davullar.

Açarken eflatun güller

Yaylaya bir gelin geldi.

Al al yaşmaklar pullandı

Tatlı gamzeler güllendi

Etraf şenlikle dillendi

Yaylaya bir gelin geldi.

Meydan ışıklandı ayla

Gönüller coştu halayla

Kızlı kızanlı alayla

Yaylaya bir gelin geldi.

Kına yakıldı ellere

Poşu bağlandı bellere

Yayla döküldü yollara

Yaylaya bir gelin geldi.

Kaynadı bakır kazanlar

Okundu çifte ezanlar

Oyun oynadı kızanlar

Yaylaya bir gelin geldi.

 FEYZİ HALICI

KAPSAMHABER

Güncelleme Tarihi: 10 Ekim 2019, 18:16
YORUM EKLE