AK Parti Atakum İlçe Başkanlığı Kamuoyu Açıklaması

AK Parti Atakum İlçe Başkanı Abdulkadir KÖSTEK, sosyal medya hesaplarından gerçekleştirdiği kamuoyu bilgilendirmesinde, CHP Atakum Belediyesinin çöp ihalesinin yılan hikayesine döndüğünü söyledi.

Yerel 31.05.2021, 11:09 31.05.2021, 13:16
AK Parti Atakum İlçe Başkanlığı Kamuoyu Açıklaması

Abdulkadir Köstek sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, Atakum’da yaşanan çöp ihalesindeki hukuksuzluğu ve kamu zararının çarpıcı gerçeklerini kamuoyu ile paylaşacağını belirterek şunları söyledi;

#CHP’li Belediyeye, Danıştay Dur Dedi !

CHP’li Atakum Belediyesinin Pes dedirten çöp ihalesi yılan hikayesine döndü. Bu paylaşımımda sizlerle Atakum’da yaşanan çöp ihalesindeki hukuksuzluğu ve kamu zararının çarpıcı gerçeklerini paylaşacağım. CHP’li Başkan Sn. Cemil Deveci göreve geldiğinde  Çöp Hizmetini veren firmadan 6 Ay boyunca (2019 yılı aylık ortalaması 719bin TL üzerinden)  hizmet almaya devam ediyor. Gerek duyulması halinde Açık İhale hazırlığı yapacak zamanı bulunmasına ve geçen 6 aylık süreçte çöp hizmeti veriliyor olmasına rağmen Sn. Deveci ne olduysa şaşırtıcı ve bir o kadar da hızlı bir karar veriyor.

Sıkı durun, Serüven şimdi başlıyor…

İlk olarak havadan sudan sebepler üretilerek işi yapan firma devre dışı bırakılıyor ve Açık İhale yapılmaksızın Davet Usulüyle 30.09.2019 tarihli sözleşmeye istinaden aylık ortalama 1 Milyon 70 Bin TL’ye  iş arzu ettikleri yeni firmaya veriliyor(İKN2019/454230). Bu işlem yapılırken sadece istisnai durumlar için geçerli olan Kamu İhale Kanununun 21/B maddesi “….idare tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması’’ hükmü suistimal edilerek devreye konuyor.

(21/B Maddesi; İhale yapılmasını gerektiren durumun  idare tarafından önceden öngörülemez, olağan dışı ve anormal nitelikte  olması halinde başvurulabilecek  ve İlana çıkılmadan davet usulü ile isteklilerden fiyat alınarak işlem tesis edilmesine imkan tanıyan istisnai bir uygulamadır.)
Mevcut durumda  beklenmeyen veya yapım tekniği açısından özellik arz eden hiçbir durum ortada yokken 21/B maddesi üzerinden işlem tesis edilerek  bir önceki firmaya göre aylık 350bin TL. yüksek bedel ödenerek hizmet alınmasının kabul edilebilir hiçbir makul ve hukuki izahı bulunmamaktadır.

Devam Edelim…

Süreçte AK Parti Grubu olarak gerek yazılı gerek sözlü bütün girişimlerimiz dikkate alınmıyor ve inatla Atakum halkının cebinden aylık ortalama 350 Bin TL havaya gidiyor. İlk 3 aylık sürenin bitimine yakın Açık İhale ilanı veriliyor ve yaklaşık 40 Milyon TL’lik  ihaleye, bir firma temsilcisini  göndermek yerine kargo ile teklif sunuyor ve ne tuhaftır ki bu firmanın teklif zarfını bir belediye görevlisinin yanlışlıkla yırttığı belirtiliyor, idare de bu gerekçeyle açık ihaleyi iptal ediyor. (İKN2019/594386).

Anlaşılan o ki her şey planlandığı gibi gidiyor. Süreç uzatılıyor ve suistimal edilen 21/b maddesi üzerinden 31.12.2019 tarihli sözleşmeyle  aynı firmaya 3 ay süreyle ortalama aylık 1 Milyon 55Bin TL bedelle iş tekrar veriliyor. (İKN2019/699613).

03.03.2020 tarihinde 2. Açık İhale yapılıyor, firmaların bir kısmı “Adrese Teslim İhale Şartnamesini” görünce teklif dahi vermiyor, daha uygun fiyatlar sunan diğer firmalar,  sudan sebeplerle değerlendirme dışında bırakılıyor ve 21/B üzerinden işi daha önce verdikleri  “Adrese Teslim Şartname” koşullarını sağlayan firma ihaleyi alıyor.

Bu süreçteki hukuksuzluğa ilişkin 06.02.2020 tarihinde yapılan şikayet başvurusu idarenin 13.02.2020 tarihli yazısı ile reddediliyor, başvuru sahibince konu KİK’e taşınıyor ve 18.03.2020 tarihli, 2020//UH.II-573 sayılı karar ile ihale iptal ediliyor. (İKN 2020/40251)

KİK’in iptal kararına rağmen CHP’li Başkan Sn. Deveci etik ve hukuk dışı davranışına ısrarla devam ediyor ve 3. kez davet usulü 21/B maddesi üzerinden 31.03.2020 tarihli sözleşmeye istinaden  6 Ay süreyle fiyatı artırarak ortalama aylık 1 Milyon 162 Bin TL bedelle  işi aynı firmaya tekrar veriyor. (İKN 2020/166823)

26.08.2020 tarihinde 3. kez Açık İhale yapılıyor. Toplamda 5 firma teklif veriyor ancak “Adrese Teslim Şartname”den  dolayı bir firmanın teklifi geçerli kabul ediliyor. Sonuç olarak bu ihale de bir öncekinde olduğu gibi 21/b maddesi  üzerinden iş yaptırdıkları aynı firmaya veriliyor.

Şikayet üzerine KİK tarafından alınan 23.09.2020 tarih ve  2020/UH.II-1576 sayılı karar ile  uygunsuz bulunan ihale iptal ediliyor. Muhatapları karara itiraz ediyor ve konu yargıya taşınıyor. (İKN2020/368011)

Bilinçli ve sistematik hale getirdikleri  plan tıkır tıkır işliyor ve  4. Kez  21/B maddesine istinaden davet usulüyle yine aynı firmaya 30.09.2020 tarihli sözleşmeyle aylık ortalama 1 Milyon 105 Bin TL bedel karşılığında 6 Ay süreyle iş tekrar veriliyor.(İKN2020/508088)

Ve nihayetinde, Danıştay Onüçüncü Dairesinin 27.01.2021 tarihli ve E:2020/3827, K: 2021/313 sayılı kararı ile CHP’li Başkan Sn. Devecinin yaptığı haksızlık ve hukuksuzluk yargı engeline takılıyor ve Kamu İhale Kurulunun iptal kararı tekrar geçerli hale geliyor. (İKN 2020/368011)

Şimdi soruyorum Sn Deveci:

1-Bütün bu yaşananlar; süreci uzatarak, zamana yayarak ve sürünceme de bırakarak planlı ve programlı bir şekilde kurguladığınız bir tezgahın eseri midir?
2-Hukukçu olmanıza rağmen adaletten, kamu vicdanından ve serbest piyasa koşullarından tamamen uzak bir yaklaşımla  KİK kararlarına rağmen sürdürdüğünüz hukuksuzluk neden?
3-20 Aylık periyotta Yaklaşık 8 Milyon TL ile  fazla ödeme yaparak aynı firma ile çalışma ısrarını neden sürdürdünüz?

Sayın Deveci, Bilesiniz ki teşkilat olarak gözümüz üzerinizde olacak. Atakumlu hemşehrilerimizin hakkını hukukunu koruma kararlılığımız bugün de yarın da devam edecektir. Doğruları alkışlayacak, yanlışlarınız nedeniyle de  Atakum’un vicdanında sizi mahkum edeceğimizi bilmenizi isteriz.
 

Ekler :

İlçe Başkanlığı Kamuoyu Açıklaması
KİK İptal Görüntüleri
Danıştay Karar Özeti

Kaynak: KAPSAMHABER
Yorumlar (0)