Karadenizli kadın girişimciler...

Samsun’da, Karadeniz Bölgesi’nden Odalara bağlı kadın girişimcilerin katıldığı panelde, Türkiye’de kadın kooperatifleri modelleri anlatıldı.

Yerel 22.01.2016, 14:22 22.01.2016, 15:01
Karadenizli kadın girişimciler...
Samsun’da, Karadeniz Bölgesi’nden Odalara bağlı kadın girişimcilerin katıldığı panel İki gün süren programda, kooperatifçiliğinde kadın işgücünün artırılmasında önemli rol oynadığı vurgulandı.

 Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Kadın Girişimciler Kurulu ev sahipliğinde, Karadeniz Bölgesi’nden Giresun, Kastamonu, Sinop, Amasya, Çorum, Bartın, Bayburt, Artvin ve Karabük illeri Kadın Girişimciler Kurulları Başkanlarının katılımıyla iki gün süren, “Birliği Esas Alan Girişimcilik Modeli: Kooperatifçilik” konulu bölgesel bir panel düzenlendi. Neba Royal Hotel’de yapılan programda alanında uzman yöneticiler tarafından kooperatifçiliğe ilişkin sunum yapıldı. Panelde, Türkiye’deki örnek kadın kooperatifleri hakkında katılımcılara bilgi verilirken, kooperatifçiliği
özendirme noktasında da kadın kooperatiflerine sağlanan istisnalar anlatıldı. 

Kadınlar girişimci olmaya hazır

Panelin açılış konuşmasını yapan Samsun TSO Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Yiğit Tören, iş dünyasının temsilciliği olarak girişi
mciliğin Türkiye ekonomisi için öneminin ve değerinin farkında olduklarını söyledi. Türkiye ekonomisinin bel kemiğini girişimcilerin oluşturduğunu belirten Tören, “Şüphesiz bu değerin bilincinde gerek kadın gerekse genç girişimciler kurullarımızın faaliyetlerini önemsiyor ve mümkün olan azami desteği vermeye gayret ediyoruz. Yapılan çalışmalar bizlere kadın ve erkek nüfusunun eşit olduğunu ancak ekonomik hayata katılımda bu oranın yüzde 92’ye, yüzde 8 olduğunu gösteriyor. Organizasyon yeteneği yüksek, birden fazla işi aynı anda koordine edebilen, analiz kabiliyeti gelişmiş ve pratik olmaları nedeniyle kadınlar aslına bakarsanız yapıları itibariyle girişimci olmaya hazırlar. Geleceğimiz için kadınların işgücüne ekonomik hayata katılmaları gerekiyor. Kadın girişimciliğinin gelişmesi yönünde yapacağınız her bir çalışma gelecek için büyük önem arz ediyor. Bu bağlamda bugün gündeme alınan “kooperatifçilik” konusu birlik ve beraberlik anlayışını temel alması nedeniyle oldukça önemli bir husus. Takdir edersiniz ki kadınların bir araya gelerek başarıya ulaştıramayacağı hiçbir şey yok.

Kırsalda kooperatifçilik çok önemli


 Ardından kürsüye gelen Samsun TSO Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı ve Karadeniz Bölgesi Temsilcisi Gülay Atik, kadınla

rın kalkınma ve ekonomik gelişme konusunda bilinçlendiğini ifade ederek, “Bu gelişmenin tabandan yukarıya 
doğru olması gerekli. Eğer kırsalda yaşayan kadını, bulunduğu yerde istihda
m edemiyorsak, oradaki ailelerin geçimini sağlayamıyorsak göç algıları ortaya çıkıyor. Son yıllarda ülkemizde kentlerde yaşam yüzde 70, kırsalda yaşam yüzde 30 şeklinde. Kırsalda yaşayan kadınların ürünlerini bir değer haline getirirsek, aranır istenir ölçüde sunumlarını yapabilirsek, o insanların hem yaşadıkları yörede kalmalarını hem de mutlu olmalarını sağlarız. Bunu ancak dernekçilik veyakooperatifçilikle başarabiliriz. Biz de Karadenizli kadınlarımıza yönelik böyle bir çalışmayla onların ürünlerinde bir katmadeğer oluşturabiliriz” dedi.karadenizli kadin girisimciler

Kooperatifçilik önemli bir araç


 Açılış konuşmalarının ardından geçilen panelde, kooperatifçiliğin ilkelerini anlatan Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Araştırma görevlisi Bakiye Kılıç Topuz, Türkiye nüfusunun yarısını oluşturan kadınların ekonomiye katkılarının düşük olduğunu belirterek, toplumda dezavantajlı konumda olan kadınların, bu sorunların
 çözümünde kadın kooperatifçiliğinin çok önemli bir araç olduğunu vurguladı. Son yıllarda kadın kooperatifçiliği konusunda gelişme olmasına rağmen istenen düzeyde olmadığını belirten Topuz, kooperatif kurmaktan çok kooperatifin etkili olarak işletilmesinin önemli olduğuna dikkat çekti.

İşgücüne katılmayan kadınların çoğu ev

 işlerini engel gösterdi

Ardında kürsüye çıkan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü Uzman Yardımcısı Melike Davaslı ise, Türkiye’de kadı
n kooperatifçiliğinin yaygınlaştırılması, kadın girişimciliği ekseninde kooperatifçilik ve kadın istihdamında çözümler hakkında konuştu. Davaslı, şunları kaydetti:

kadin girisimciler
“TÜİK 2013 verilerine göre, kadınların iş gücüne katılım oranı yüzde 30. İş gücüne katılmamalarının sebebine baktığımızda, işgücüne katılmayanların yüzde 50’si, ev işlerini engel olarak göstermiş. Yine düny
ay
a baktığımızda, ekonomik krizlerde öncelikli olarak kadınlar işten çıkartılmıştır. Kanunlardaki eşitlikçi yapıya rağmen gerekli mekanizmalar günümüzde hala yeterli işlemiyor. Kadınların iş gücüne katılımı dünyada olduğu gibi ülkemizde de temel bir sorun.”

Uzmanlar tecrübelerini paylaştı

Panelde son olarak Samsun Muhasebeciler Mali Müşavirler Odası Sorumlu Denetçi Fikret Koç, bir konuşma yaptı. Kooperatifçiliğin vergisel boyutu hakkında katılımcılara bilgi veren Koç, kooperatifçiliği özendirme noktasında yasalardaki istisnaları aktardı. Panele katılan Samsun Ticaret
 İl Müdürü Mustafa Kocaman ve Samsun Tarım, Gıda ve Hayvancılık İl Müdürlüğü Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü Orhan Şanlı, kooperatifçilik hakkında sunum
 yaptı. Panel, Karabük TSO Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Nuray Alpboğa, “Üreten Eller Kooperatifi” ve Amasya TSO Kadın
 Girişimciler Kurulu Başkanı Çöl de, “Kooperatifçilik” konularında tecrübelerini davetlilerle paylaşmasının ardından sona erdi. Panelin ardından kürsüye gelen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Girişimcilik Müdürü Handan Köse, başarılı bir organizasyon ve ev sahipliği için Samsun TSO Kadın
 Girişimciler İcra Kurulu’na teşekkür etti.
 Karadeniz Bölgesi’nden panele katılan TSO Kadın Girişimciler Kurulu Başkan ve Başkan Yardımcıları, ikinci gün ise Samsun’un tarihi
karadenizli girisimciler
 ve turistik yerlerini görme imkanı buldu.







Yorumlar (0)